P. 1
DECIZIE SSM + numire responsabil.doc

DECIZIE SSM + numire responsabil.doc

|Views: 3,399|Likes:
Published by Crazycucu Cucu
DECIZIE SSM + numire responsabil.doc
DECIZIE SSM + numire responsabil.doc

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Crazycucu Cucu on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2014

pdf

text

original

SC……………………………………………SRL

DECIZIE

Nr.

din .........................

privind numirea Lucratorului Desemnat SSM cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru locul de munca ........................................................................................................................................ Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în anul 1998 privind funcţionarea societăţilor comerciale; Având în vedere prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 art.8 al.1 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2206 ( HG 1425/2006),Dl. ..............................................., având calitatea de director al SC.........................................SRL, DECIDE: Art.1. Începând cu data de ...................... se nominalizează D-l. ...................................... lucrator desemnat în condiţiile legii, pentru activitatea de securitatea si sanatatea in munca in cadrul S.C.............................................................. S.R.L, pentru punctul de lucru.............................................................................. Art.2. Atributiile de serviciu pentru persoana nominalizata fac parte integranta din prezenta decizie si sunt cuprinse in Anexa 1. Art.3. Prezenta decizie se întocmeşte în 2 exemplare şi se repartizează pentru aducerea la îndeplinire, după caz: -persoanei nominalizate în decizie; -serviciului resurse umane. DIRECTOR,

in scris.prevederilor H. 11.care se consemneaza in fisa postului. Sa elaboreze programul de instruire – testare la nivelul locului de munca. asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si sa propuna masuri de prevenire si protectie.a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie . 2.Sa identifice echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si sa intocmeasca necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie cf. Sa propuna atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca.stabilite prin fisa postului. 10.nr.sa stabileasca periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca. detasarea sau delegarea acestora in societate. Sa efectueze instruirea introductiv-generala la angajarea lucrătorilor. Sa elaboreze tematica pentru toate fazele de instruire.precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. . cf. 4. 9.corespunzator functiilor exercitate. ce revin lucratorilor. 3.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Sa verifice cunoasterea si aplicarea .prevederilor H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. 8.nr. Sa intocmeasca un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Sa propuna elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca/posturilor de lucru. Sa stabileasca zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca si tipul de semnalizare necesar. sa asigure informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si sa verifice cunoasterea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite. 6.G. 5.de catre toti lucratorii . Sa participe la elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie.Sa informeze angajatorul .cu aprobarea angajatorului.SC……………………………………………SRL ANEXA 1 OBLIGATIILE LUCRATORULUI DESEMNAT CU ACTIVITATEA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 1. 7.

Sa propuna clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.1048/2006. .a planului de avertizare si a planului de evacuare. 13. 16.Sa urmareasca realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca .cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor 15.Sa colaboreze cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor .Sa urmareasca actualizarea planului de protectie si prevenire .SC……………………………………………SRL 12. 14.G.manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite.nr.Sa intocmeasca un necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatii de prevenire si protectie din cadrul societatii. 18. 17.Sa participe la cercetarea evenimentelor conform competentelor.cu medicul de medicina muncii.Sa urmareasca intretinerea .precum si in celelate situatii prevazute de H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->