Sunteți pe pagina 1din 4

Fişă de lucru

Ce te legeni…
de Mihai Eminescu
I. Alege varianta corectă:

1. “Ce te legeni…” este un text:


a) în versuri
b) în proză

2. Tematica poeziei este:


a) natura
b) dragostea
c) istoria

II. Completează spaţiile punctate după ce ai citit cu atenţie textul


poeziei:
a. Poezia apare sub forma unui ................................, purtat între
poet şi codru.
b. Poetul îşi exprimă ...................................atunci când se
adresează codrului.

III. Căutaţi în text versurile care exprimă sentimentele trăite de


codru:
a. de tristeţe
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
b. de singurătate
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
c. de deznădejde
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
IV. Tristeţea este sugerată prin folosirea:
a. personificării (atribuirea de însuşiri omeneşti codrului)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
b. repetiţiei (repetarea unor cuvinte în scopul întăririi unor idei)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
c) comparaţiei (asocierea a doi termeni în scopul găsirii unor însuşiri
asemănătoare):
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6. Semnele de punctuaţie folosite:


a) punctele de suspensie sugerează.........................................
...........................................................................................................................
b) ......................................................................................creează
acea tonalitate plină de tristeţe.

7. Ideea principală a poeziei este cea a părerii de rău după trecerea


timpului, după vremea bună şi după prieteni.
a) Cuvântul-cheie care sugerează această idee este.....................
b) singurătatea este sugerată de cuvântul......................................

8. Descrie în câteva enunţuri înfăţişarea codrului, folosind expresiile din


poezie.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Mihai Eminescu - Ce te legeni...

- Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ ?

- De ce nu m-aș legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea crește
Și frunzișul mi-l rărește.
Bate vântul frunza-n dungă -
Cântăreții mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte -
Iarna-i ici, vara-i departe.
Și de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândunele,
Ducând gândurile mele
Și norocul meu cu ele.
Și se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Și se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Și mă lasă pustiit,
Veștejit și amorțit
Și cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el.

S-ar putea să vă placă și