Sunteți pe pagina 1din 3

I.

LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI


Produsul Termen de
Structura Produsului Strategii de realizare
preconizat prezentare
1. Foaie de titlu 1. Alegerea temei din lista de Nu mai
2. Cuprins teme sau propunerea unei teme tîrziu de
3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini): 2. Studiul bibliografic; două
3.1.Actualitatea şi importanţa 3. Delimitarea ariei de studiu; săptămîni
3.2.Scopul şi obiectivele 4. Selectarea metodologiei; pînă la
3.3.Obiectul studiului 5. Formularea obiectivelor; sfrîrşitul
3.4. Baza informaţională 6. Analiza şi procesarea semestrului
3.5. Cuvinte-cheie. informaţiei;
4. Expunerea conţinutului în 1-2 7. Redactarea conţinutului şi
capitole: perfectarea propriu-zisă a
- Investigarea teoretică a obiectului referatului;
cercetat cu trecerea în revistă a celor mai 8. Prezentarea produsului şi
relevante opinii ale specialiştilor remarcaţi susţinerea lui în termenele
în domeniu potrivit materialului stabilite; Pentru prezentarea
bibliografic; referatului studentul va pregăti
Referat
- polemizarea asupra conceptelor de bază; o comunicare de 5-7 minute în
- aprecierea stării actuale a obiectului care
şi/sau subiectului cercetării va relata succint principalele
5. Formularea concluziilor, după caz, rezultate ale cercetării
evidenţierea problemelor existente. efectuate, va argumenta
6. Referinţe la sursele bibliografice, actualitatea temei, va scoate în
citate în textul de bază al referatului, evidenţă scopul, obiectivele şi
perfectate în modul corespunzător nu mai obiectul cercetării, va relata
puţin de 5 surse. despre baza informaţională şi
Condiţii tehnice de redactare: metodele de investigare, va
Volumul referatului 10-15 pagini, fontul accentua părţile originale ale
Times New Roman, mărimea fontului 12, referatului.
intervalul dintre rînduri 1,5. Aşezarea
textului în pagină: de sus şi de jos -2cm,
din stînga 3cm, din dreapta 1,5 cm.

Descriptori de performanţă
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă părţile componente ale Respectă toate părţile Una din părţile
referatului referatului componente, dar una din ele componente lipseşte
nu este realizată conform
strategiilor de realizare
2. Corespunderea Corespunde integral Corespunde în mare parte Corespunde esenţei
temei referatului cu parţial
esenţa materialului
prezentat
4. Procesarea şi Este bună (se dă o apreciere Suficient de bună Este generală fără a
analiza teoretică stării actuale a obiectului (se dă o apreciere stării implicarea critică,
cercetat, cu constatarea actuale a obiectului cercetat, interpretativă a
avantajelor, dezavantajelor, dar cu constatări generale autorului
Descriptori de performanţă
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
situaţiilor dificile, privind dezvoltarea şi
impedimentelor, în dezvoltarea funcţionarea subiectului
şi funcţionarea subiectului cercetat)
cercetat)
5. Completitudinea Este destul de consistentă, mai Este suficientă, conţine între Este parţială, până la
şi corectitudinea mult de 7- 10 surse; citarea este 5 -6 surse; 5 surse;
scrierii surselor corectă citarea este parţial corectă lipseşte citarea
bibliografice,citarea
6. Respectarea Sunt respectate integral Sunt respectate parţial Cu derogări
cerinţelor tehnice însemnate de la
faţă de redactarea cerinţele de redactare
referatului
7. Prezentarea A relatat succint despre toate A relatat succint despre toate A relatat evaziv
produsului şi rezultatele cercetării efectuate. rezultatele cercetării despre rezultatele
susţinerea lui în A prezentat în termenele efectuate. cercetării efectuate.
termenele stabilite stabilite referatul A prezentat referatul cu A prezentat refera-tul
întârziere cu întârziere

Teme propuse pentru referat


Nr. temei
Nr. Denumirea temei
din curs
1. Codul de etică: conţinut, elaborare şi implementare 1
2. Istoric şi abordări ale eticii 1
3. Rolul şi funcţiile eticii profesionale 1
4. Comunicarea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii în afaceri 2
5. Dileme etice în afaceri 2
6. Etica şi guvernarea corporativă 2
7. Responsabilitatea socială a afacerii 2
8. Etica conducerii 2
9. Secretul de stat, confidențialitatea și accesul la informațiile publice 3
10. Protocolul oficial. Rang și prioritate. Nume și titluri. 3
11. Dezvoltarea eticii în administraţia publică din Republica Moldova 3
12. Bunele maniere la birou 3
13. Tactici de negociere în afaceri 4
14. Etica în gestiunea conflictelor la serviciu 4
15. Eticheta comunicării în scris 4
16. Colegialitatea între femei şi bărbaţi 4
17. Cadoul şi mita. Etica de a face cadouri 5
18. Vestimentaţia omului de afaceri 5
19. Eticheta comunicării la telefon. 5
20. Eticheta şi maniere la mesele de afaceri 5
21. Eticheta prezentării, salutului şi al cărţii de vizită. 5
22. Conduita în locurile publice: la uşă, în transport, la teatru, în restaurant. 5
23. Caracteristici ale omului de afaceri american 6
24. Caracteristici ale omului de afaceri asiatic 6
25. Probleme etice privind coorporaţiile internaţionale 6
26. Caracteristici ale omului de afaceri european 6
27. Caracteristici ale omului de afaceri arab 6
28. Dezvoltarea eticii de afaceri în Republica Moldova 6
29. Redactarea unui CV şi a scrisorii de intenţie 7
30. Reguli de comportament în cadrul interviului de angajare 7