Sunteți pe pagina 1din 15

REFERAT THE INTERNET OF THINGS

(INTERNETUL LUCRURILOR)

Masterand
Ing.

Bacău, 2020
CUPRINS

CE ESTE INTERNETUL LUCRURILOR? ......................................................................... 3


TEHNOLOGII PENTRU INTERNETUL LUCRURILOR ................................................ 4
OPORTUNITĂȚI DE PIAȚĂ ................................................................................................. 6
PROVOCĂRI ȘI PREOCUPĂRI ........................................................................................... 7
IMPLICAȚII PENTRU LUMEA ÎN CURS DE DEZVOLTARE ...................................... 9
2020: O ZI ÎN VIAȚĂ ............................................................................................................ 10
UN NOU ECOSISTEM ......................................................................................................... 11
TENDINȚELE TEHNOLOGICE, FACTORI SI BARIERE ............................................ 12
FACTORII .......................................................................................................................... 12
BARIERE: CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA......................................... 13
INTERNET OF THINGS SI RFID ...................................................................................... 13
INTERNET OF THINGS SI LUMEA DIGITALA ............................................................ 13
INTERNET OF THINGS SI RETELE DE SENZORI ...................................................... 14
SENZORII ÎN INDUSTRIE .................................................................................................. 14
SENZORII ÎN LOCUINŢE................................................................................................... 15

2
Ce este internetul lucrurilor?

Suntem la un pas de o nouă eră omniprezentă de calcul și de comunicare, una care ne


va transforma radical sfera corporativă, comunitară și personală. Cu mai mult de un deceniu în
urmă, regretatul Mark Weiser a dezvoltat o viziune semnală a viitoarei ubicuități tehnologice -
una în care „disponibilitatea” din ce în ce mai mare a puterii de procesare ar fi însoțită de
„vizibilitatea” scăzută a acestuia. După cum a observat, „cele mai profunde tehnologii sunt cele
care dispar ... se împletesc în țesătura vieții de zi cu zi până când nu se disting de ea”. Formele
timpurii de rețelele omniprezente de informații și comunicații sunt evidente în utilizarea pe
scară largă a telefoanelor mobile: numărul de telefoane mobile la nivel mondial a depășit 2
miliarde la jumătatea anului 2005. Aceste mici gadgeturi au devenit o parte integrantă și intimă
a vieții de zi cu zi pentru multe milioane de oameni, chiar mai mult decât internetul.
Astăzi, evoluțiile sunt în curs de desfășurare rapidă pentru a face acest fenomen un pas
important mai departe, prin integrarea transceiver-urilor mobile pe distanțe scurte într-o gamă
largă de gadgeturi și articole de zi cu zi suplimentare, permițând noi forme de comunicare între
oameni și lucruri și între lucrurile în sine. O nouă dimensiune a fost adăugată în lumea
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC): din orice moment, orice loc de conectare
pentru oricine, vom avea acum conectivitate pentru orice (Figura 1).

Conexiunile se vor multiplica și vor crea o rețea dinamică complet nouă de rețele - un
Internet of Things. Internet of Things nu este nici ficțiune științifică, nici hype de industrie, ci

3
se bazează pe avansuri tehnologice solide și viziuni ale omniprezentării rețelei care sunt
realizate cu zel.

Tehnologii pentru internetul lucrurilor


Internet of Things este o revoluție tehnologică care reprezintă viitorul calculului și
comunicațiilor, iar dezvoltarea acesteia depinde de inovația tehnică dinamică într-o serie de
domenii importante, de la senzori wireless la nanotehnologie.
În primul rând, pentru a conecta obiecte și dispozitive de zi cu zi la baze de date și rețele
mari și, într-adevăr, la rețeaua de rețele (internet) - este crucial un sistem simplu, discret și
eficient din punct de vedere al costurilor. Doar atunci se pot colecta și prelucra date despre
lucruri. Identificarea cu frecvență radio (RFID) oferă această funcționalitate. În al doilea rând,
colectarea de date va beneficia de abilitatea de a detecta schimbări în starea fizică a lucrurilor,
folosind tehnologii cu senzori. Inteligența încorporată în lucrurile în sine poate spori și mai mult
puterea rețelei prin devoltarea capacităților de procesare a informațiilor către marginile rețelei.
În cele din urmă, progresele în miniaturizare și nanotehnologie înseamnă că lucrurile din ce în
ce mai mici vor avea capacitatea de a interacționa și de a se conecta (Figura 2). O combinație a
tuturor acestor dezvoltări va crea un Internet of Things care conectează obiectele lumii atât într-
o manieră senzorială, cât și într-o manieră inteligentă.
Într-adevăr, cu beneficiul procesării integrate a informațiilor, produsele industriale și
obiectele de zi cu zi vor prelua caracteristici și capacități inteligente. De asemenea, pot adopta
identități electronice care pot fi interogate de la distanță sau pot fi echipate cu senzori pentru
detectarea modificărilor fizice din jurul lor. În cele din urmă, chiar și particule cât mai mici de
praf ar putea fi etichetate și conectate în rețea. Astfel de evoluții vor transforma obiectele doar
statice de astăzi în lucruri nou dinamice, încorporând informații în mediul nostru și stimulând
crearea de produse inovatoare și servicii complet noi.

4
Tehnologia RFID, care folosește undele radio pentru a identifica obiectele, este văzută
ca unul dintre activatorii pivot ai Internet of Things. Deși uneori a fost etichetat drept
următoarea generație de coduri de bare, sistemele RFID oferă mult mai mult prin faptul că pot
urmări articole în timp real pentru a oferi informații importante despre locația și starea lor.
Aplicațiile timpurii ale RFID includ colectarea automată a taxelor de autostradă, gestionarea
lanțului de aprovizionare (pentru marii retaileri), produse farmaceutice (pentru prevenirea
falsificării) și e-sănătate (pentru monitorizarea pacienților).
Aplicații mai recente variază de la sport și timp liber (pași de schi) la securitate personală
(etichetarea copiilor la școli). Etichetele RFID sunt chiar implantate sub piele umană în scop
medical, dar și pentru acces VIP la baruri precum Clubul Baja Beach din Barcelona. Sunt luate
în considerare aplicațiile guvernamentale, precum RFID în permisele de conducere, pașapoarte
sau numerar. Cititorii RFID sunt acum încorporate în telefoanele mobile. Nokia, de exemplu, a
lansat telefoanele activate pentru RFID pentru întreprinderile cu forțe de muncă în domeniu la
mijlocul anului 2004 și intenționează să lanseze telefoane pentru consumatori până în 2006.
În plus față de RFID, capacitatea de a detecta schimbările în starea fizică a lucrurilor
este esențială și pentru înregistrarea schimbărilor din mediul înconjurător. În această privință,
senzorii joacă un rol esențial în reducerea decalajului dintre lumea fizică și cea virtuală și permit
lucrurilor să răspundă la schimbările din mediul lor fizic. Senzorii colectează date din mediul
lor, generând informații și sensibilizând cu privire la context. De exemplu, senzorii dintr-o cutie
electronică pot colecta informații despre modificările de temperatură exterioară, iar parametrii
gecii pot fi reglați în consecință.

5
Inteligența încorporată în lucrurile în sine va distribui procesarea putere la marginile
rețelei, oferind posibilități mai mari de prelucrare a datelor și creșterea rezistenței rețelei. Acest
lucru va permite, de asemenea, lucrurilor și dispozitivelor de la marginile rețelei să ia decizii
independente. „Lucrurile inteligente” sunt greu de definit, dar implică o anumită putere de
procesare și reacție la stimuli externi. Avansul în casele inteligente, vehiculele inteligente și
robotica personală sunt unele dintre principalele domenii. Cercetările privind calculele purtabile
(inclusiv vehiculele cu mobilitate purtabilă) progresează rapid. Oamenii de știință își folosesc
imaginația pentru a dezvolta noi dispozitive și aparate, cum ar fi cuptoare inteligente care pot
fi controlate prin telefoane sau internet, frigidere online și jaluzele în rețea (figura 3).
Internet of Things se va baza pe funcționalitatea oferită de toate aceste tehnologii pentru
a realiza viziunea unui mediu de rețea complet interactiv și receptiv.

Oportunități de piață
Tehnologiile Internet of Things oferă un potențial imens consumatorilor, producătorilor
și firmelor. Cu toate acestea, pentru ca aceste inovații de ultimă oră să crească de la o idee la
un produs sau o aplicație specifică pentru piața de masă, este necesar un proces dificil de
comercializare, care implică o gamă largă de jucători, inclusiv organizații de dezvoltare
standard, centre naționale de cercetare, furnizori de servicii, operatori de rețea , și utilizatori de
plumb (figura 4).

6
De la începuturile lor inițiale și de-a lungul întregii faze de cercetare și dezvoltare, ideile
și tehnologiile noi trebuie să-și găsească campioni care să-i ducă în faza de producție. Timpul
de a comercializa, de asemenea, necesită „utilizatori cheie” care pot impulsiona inovația. Până
în prezent, tehnologiile care conduc internetul lucrurilor sunt notabile pentru implicarea
puternică a sectorului privat, de ex. prin forumuri și consorții din industrie. Cu toate acestea,
implicarea sectorului public este în creștere, prin strategii naționale de dezvoltare tehnică (de
exemplu nanotehnologie) și în investiții specifice sectorului în sănătate, apărare sau educație.
RFID este cea mai matură dintre tehnologiile abilitate, cu protocoale de standardizare
stabilite și aplicații comerciale care ajung pe piața mai largă. Piața globală a produselor și
serviciilor RFID este în creștere rapidă, cu venituri considerabile cuprinse între 1,5 și 1,8
miliarde USD până în 2004. Cu toate acestea, aceasta este diminuată de veniturile totale
preconizate pe termen mediu-lung, cu răspândirea cardurilor inteligente și RFID în toate tipurile
de produse de larg consum, inclusiv telefoane mobile.
Rețelele de senzori wireless sunt utilizate pe scară largă în industrii precum automobilul,
securitatea în interior, medical, aerospațial, automatizare la domiciliu, monitorizare la distanță,
monitorizare structurală și de mediu. Estimările potențialului lor de piață variază (parțial
datorită definițiilor diferite), dar analiștii prognozează că, odată cu scăderea prețului unitar,
numărul de unități desfășurate va crește semnificativ. Între timp, robotica se extinde pe noi
piețe. În prezent, cota de piață a roboticii industriale este mai mare decât cea a roboticii
personale și a serviciilor, dar acest lucru se va schimba, deoarece se preconizează că segmentul
de robotică personală va conduce la creșterea viitoare a pieței.
Schimbarea strategiilor de afaceri este denumirea jocului, în special în industria de
retail, automobile și telecomunicații. Firmele adoptă tehnologiile de bază ale internetului
lucrurilor pentru a-și optimiza procesele interne, pentru a-și extinde piețele tradiționale și pentru
a se diversifica în noile afaceri.

Provocări și preocupări

Bazându-se pe beneficiile potențiale oferite de Internet of Things prezintă o serie de


provocări, nu numai datorită naturii tehnologiilor de activare, ci și scării pure a implementării
lor. Standardizarea tehnologică în majoritatea domeniilor este încă la început, sau rămâne
fragmentată. Nu este surprinzător faptul că gestionarea și încurajarea inovației rapide reprezintă
o provocare pentru guverne și industrie. Standardizarea este esențială pentru desfășurarea în
masă și difuzarea oricărei tehnologii. Aproape toate tehnologiile de succes comercial au trecut
printr-un anumit proces de standardizare pentru a atinge pătrunderea în masă a pieței. Internetul
și telefoanele mobile de astăzi nu ar fi prosperat fără standarde precum TCP / IP și IMT-2000.
Standardizarea de succes în RFID a fost obținută inițial prin intermediul Auto-ID Center
și acum prin EPC Global. Cu toate acestea, se depun eforturi în diferite forumuri (ETSI, ISO,
etc ...) și s-au solicitat o implicare sporită a UIT în armonizarea protocoalelor RFID. Rețelele
de senzori fără fir au primit un impuls prin activitatea Alianței ZigBee, printre altele. În schimb,

7
standardele în nanotehnologie și robotică sunt mult mai fragmentate, cu o lipsă de definiții
comune și o mare varietate de organisme de reglementare.
Una dintre cele mai importante provocări în convingerea utilizatorilor să adopte
tehnologii emergente este protecția datelor și confidențialității. Îngrijorările legate de
confidențialitate și protecția datelor sunt răspândite, mai ales că senzorii și etichetele inteligente
pot urmări mișcările, obiceiurile și preferințele în curs de utilizare ale utilizatorilor. Atunci când
obiectele de zi cu zi sunt echipate cu unele sau cu toate cele cinci simțuri (cum ar fi vederea și
mirosul) combinate cu capacitățile de calcul și comunicare, conceptele de solicitare de date și
consimțământul de date riscă să fie depășite. Schimbul de date invizibil și constant între lucruri
și oameni, și între lucruri și alte lucruri, va avea loc necunoscut proprietarilor și inițiatorilor
acestor date. Amploarea și capacitatea noilor tehnologii vor mări această problemă. Cine va
controla în final datele colectate de toți ochii și urechile încorporate în mediul care ne
înconjoară?

Preocupările publice și campaniile active ale consumatorilor au împiedicat deja


încercările comerciale ale RFID de către doi retaileri cunoscuți. Pentru a promova o adoptare
mai răspândită a tehnologiilor care stau la baza internetului lucrurilor, trebuie respectate
principiile consimțământului informat, confidențialitatea și securitatea datelor. Mai mult decât
atât, protejarea vieții private nu trebuie să se limiteze la soluții tehnice, ci să includă
considerente de reglementare, bazate pe piață și socio-etice (figura 5). Dacă nu există eforturi
concertate care implică toți actorii guvernamentali, societatea civilă și sectorul privat pentru a
proteja aceste valori, dezvoltarea Internetului Lucrurilor va fi împiedicată dacă nu este

8
împiedicată. Numai prin conștientizarea acestor progrese tehnologice și a provocărilor pe care
le prezintă, putem profita de avantajele viitoare ale unui Internet of Things corect și centrat pe
utilizator.

Implicații pentru lumea în curs de dezvoltare

Tehnologiile discutate în acest raport nu sunt doar păstrarea țărilor industrializate.


Aceste tehnologii au multe de oferit pentru țările în curs de dezvoltare și pot duce la aplicații
corporale în, printre altele, diagnostic și tratament medical, apă mai curată, canalizare
îmbunătățită, producție de energie, exportul de mărfuri și securitatea alimentelor.
În conformitate cu angajamentul global de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului (ODM), Summit-ul mondial privind societatea informațională (WSIS) se
concentrează pe dezvoltarea TIC prin crearea de strategii electronice naționale, garanția unui
acces universal, omniprezent, echitabil și accesibil la tehnologie și la răspândirea și distribuirea
informațiilor și cunoștințelor. Angajamentele CSI depășesc cu mult difuzarea tehnologică -
există un angajament pentru acțiuni comune pentru reducerea sărăciei, îmbunătățirea
potențialului uman și a dezvoltării globale prin tehnologii de comunicare și tehnologii
emergente conexe. În acest sens, tehnologiile care stau la baza Internetului Lucrurilor oferă
multe avantaje potențiale.
Nu trebuie să privim departe pentru a găsi exemple. În producția și exportul de mărfuri,
tehnologiile cu senzori sunt folosite pentru a testa calitatea și puritatea diferitelor produse,
precum cafeaua în Brazilia și carnea de vită din Namibia. RFID a fost utilizat pentru a urmări
transporturile de carne de vită către Uniunea Europeană pentru a verifica originea, integritatea
și manipularea acestora - esențiale date fiind tendințele actuale ale standardelor de trasabilitate
alimentară. Astfel de aplicații ajută la asigurarea calității și extinderii pieței mărfurilor din țările
în curs de dezvoltare.
Tehnologiile care permit activitatea Internet of Things au mult de oferit țărilor în curs
de dezvoltare în obiectivele lor pentru îmbunătățirea calității vieții. Nanofiltrele din Bangladesh
elimină poluanții și se asigură că apa este sigură de băut. Nano-senzorii pot fi folosiți pentru a
monitoriza calitatea apei la costuri reduse, în timp ce nanomembranele pot ajuta la tratarea
apelor uzate. Sunt în curs de cercetare aplicarea nanotehnologiei în diagnosticul și tratamentul
bolilor, inclusiv diagnosticul HIV și SIDA, precum și nano-medicamente pentru alte boli.
Tehnologiile emergente ar putea îmbunătăți, de asemenea, calitatea și fiabilitatea
medicamentelor convenționale pentru țările în curs de dezvoltare: RFID, de exemplu, poate
urmări originea medicamentelor sigure, reducând astfel falsurile.
Tehnologiile senzorilor pot monitoriza mediile vulnerabile și pot preveni sau limita
catastrofele naturale. Sunt necesare sisteme extinse și eficiente pentru a asigura avertizarea și
evacuarea timpurie, reducând astfel pierderea de viață din cauza dezastrelor naturale. Roboți
speciali, de exemplu, au fost folosiți pentru detectarea minelor pentru a salva vieți și membre
în zonele de conflict. Aplicațiile comerciale sunt deja implementate în țări precum India,
Thailanda și Turcia, printre altele.

9
Tehnologiile de comunicare de generație următoare pot avea originea pe piețele de
creștere mai mari ale lumii în curs de dezvoltare - China, India, în special. Programele
substanțiale de cercetare derulate în prezent de acești giganți în curs de dezvoltare înseamnă că
implementarea Internet of Things va fi adaptată condițiilor și circumstanțelor locale, precum și
comerțului internațional. Wal-Mart, de exemplu, cere acum furnizorilor săi să respecte RFID.
În 2002, Wal-Mart a achiziționat produse din China în valoare de miliarde de dolari, adică
aproximativ 12% din valoarea totală a importurilor americane din China în acel an. Nu este
surprinzător, China se pregătește rapid să devină lider în implementarea RFID. Departe de a fi
adepți pasivi ai Internet of Things, lumea în curs de dezvoltare trebuie să influențeze foarte mult
implementarea și adoptarea pe scară largă a acestor tehnologii emergente.

2020: O zi în viață

Dar ce înseamnă Internet of Things în sens practic pentru un cetățean al viitorului? Să


ne imaginăm pentru o clipă o zi în viața lui Rosa, o studentă de 23 de ani din Spania, în anul
2020.
Rosa tocmai s-a certat cu iubitul ei și are nevoie de puțin timp pentru ea însăși. Decide
să conducă în secret în Alpii francezi în Toyota ei inteligentă pentru a petrece un weekend la o
stațiune de schi. Dar se pare că ea trebuie să se oprească mai întâi la un garaj - sistemul de
senzori RFID al mașinii sale (cerut de lege) a alertat-o despre posibile defecțiuni ale
anvelopelor. În timp ce trece prin intrarea în garajul ei preferat, un instrument de diagnostic
care utilizează senzori și tehnologie radio efectuează o verificare completă a mașinii sale și îi
cere să se prezinte la un terminal de întreținere specializat. Terminalul este echipat cu brațe
robotizate complet automatizate, iar Rosa lasă cu încredere mașina iubită în urmă pentru a
obține o cafea. Mașina de băuturi „Zidul portocaliu” știe totul despre dragostea pe care Rosa o
are pentru cafeaua înghețată și o toarnă pentru ea, după ce Rosa își așteaptă ceasul pe internet
pentru plata sigură. La întoarcere, o pereche de pneuri din spate a fost deja instalată cu etichete
RFID integrate pentru monitorizarea presiunii, temperaturii și deformării.
Ghidul robotului îi solicită apoi lui Rosa opțiunile legate de confidențialitatea asociate
cu anvelopele noi. Informațiile stocate în sistemul de control al mașinii sale sunt destinate
scopurilor de întreținere, dar pot fi citite în diferite puncte ale călătoriei cu mașina, unde sunt
disponibile cititori RFID. Cu toate acestea, din moment ce Rosa nu dorește ca nimeni să știe (în
special iubitul ei) către care se îndreaptă, astfel de informații sunt prea sensibile pentru a fi
lăsate neprotejate. Prin urmare, alege să aibă activată opțiunea de confidențialitate pentru a
preveni urmărirea neautorizată.
În cele din urmă, Rosa poate face câteva cumpărături și unități către cel mai apropiat
centru comercial. Vrea să cumpere acea geacă de snowboard cu player media integrat și funcții
de reglare a vremii. Stațiunea către care se îndreaptă utilizează o rețea de senzori wireless pentru
a monitoriza posibilitățile de avalanșe, astfel încât să se simtă atât sănătos cât și în siguranță.
La frontiera franceză-spaniolă, nu este nevoie să opriți, deoarece mașina lui Rosa conține

10
informații despre permisul de conducere și pașaportul ei, care sunt transmise automat la
instalațiile de control de frontieră minime.
Dintr-o dată, Rosa primește un video-apel pe ochelarii de soare. Ea se apropie și își vede
prietenul care roagă să fie iertat și îl întreabă dacă vrea să petreacă weekendul împreună.
Spiritele ei se ridică și, cu impuls, dă o comandă de vorbire sistemului de navigație pentru a
dezactiva protecția vieții private, astfel încât mașina iubitului ei să-și găsească locația și să
țintească direct spre ea. Chiar și într-o lume plină de lucruri inteligente interconectate,
sentimentele umane continuă să stăpânească.

Un nou ecosistem

Internetul așa cum îl știm se transformă radical. Dintr-o rețea academică pentru puținii
aleși, a devenit o rețea de piață de masă, orientată către consumator. Acum, este pregătit să
devină pe deplin omniprezent, interactiv și inteligent. Comunicările în timp real vor fi posibile
nu numai de oameni, ci și de lucruri oricând și de oriunde. Apariția internetului lucrurilor va
crea o multitudine de aplicații și servicii inovatoare, care vor îmbunătăți calitatea vieții și vor
reduce inegalitățile, oferind în același timp noi oportunități de venituri pentru o serie de
întreprinderi întreprinzătoare.
Dezvoltarea Internet of Things va avea loc într-un nou ecosistem care va fi condus de o
serie de actori cheie (Figura 6). Acești jucători trebuie să funcționeze în cadrul unui sistem
economic și juridic în continuă evoluție, care stabilește un cadru pentru eforturile lor. Cu toate
acestea, ființa umană ar trebui să rămână în centrul viziunii generale, întrucât nevoile sale vor
fi esențiale pentru inovația viitoare în acest domeniu. Într-adevăr, tehnologia și piețele nu pot
exista independent de principiile de depășire a unui sistem social și etic. Internet of Things va
avea un impact larg asupra multor procese care ne caracterizează viața de zi cu zi, influențându-
ne comportamentul și chiar valorile.

11
Pentru industria telecomunicațiilor, Internet of Things este o oportunitate de a valorifica
poveștile de succes existente, cum ar fi comunicațiile mobile și wireless, dar și de a explora noi
frontiere. Într-o lume din ce în ce mai mediată de tehnologie, trebuie să ne asigurăm că nucleul
uman al activităților noastre rămâne neatins. Pe drumul către Internetul Lucrurilor, acest lucru
poate fi realizat numai prin strategii orientate către oameni și legături mai strânse între cele care
creează tehnologie și cele care o folosesc. În acest fel, vom fi mai bine echipați pentru a face
față provocărilor pe care viața modernă ne aruncă în cale.

TENDINȚELE TEHNOLOGICE, FACTORI SI BARIERE


Pentru anii care vor urma exita patru macro-tendințe distincte:
Reteaua actuala nu este potrivita pentru o creștere exponențială a traficului, prin urmare
există o nevoie de toți participantii sa-si regandeasca reteaua actuala si arhitectura de stocare a
datelor.
Energia necesară pentru a opera dispozitivele inteligente se va diminua considerabil.
Miniaturizarea dispozitivelor are , de asemenea, loc uimitor de repede.
O altă tendință importantă o reprezinta resursele autonome. Complexitatea tot mai mare
de sisteme va fi imposibil de gestionat și va împiedica crearea de noi servicii și aplicații, cu
excepția cazului în care sistemele vor avea proprietăți auto, cum ar fi auto-gestionare, auto-
vindecare și de auto-configurare.

FACTORII
A) energia. Probleme de energie, cum ar fi recoltarea energiei și chipset-uri slam
alimentate sunt elemente esențiale pentru dezvoltarea "internetului lucrurilor".
B) inteligența. Capabilități , cum ar fi gradul de conștientizare a contextului și
comunicarea inter- mașină sunt considerate o prioritate pentru IOT.Prioritățile aditionale sunt
integrarea de memorie și puterea de procesare , capacitatea de a rezista la medii dure și o
securitate la prețuri accesibile . mai mult decât atât , dezvoltarea de procesoare / microcontrolere
cu un consum redus de energie, create special pentru aparate mobile IOT si o noua clasa de
sisteme inteligente IOT la prețuri accesibile va fi un factor care să permită dezvoltarea acestui
concept .
C)comunicarea. Comunicarea dintre dispozitive, de orice fel ar fi acestea, se realizeaza
prin intermediul asa-numitelor protocoale (sisteme de mesaje digitale si regulile ce guverneaza
schimbul de astfel de mesaje). In cazul internetului, exista peste 50 de protocoale.
D) integrarea. Tehnologia system-in-package (SIP) permite integrarea de diferite
elemente, cum ar fi antene, senzori, componente active și pasive într-un ambalaj, îmbunătățind
performanțele și reducand costurile etichetelor. Rfid-ul intercaleaza o structura de cuplare ce
va fi utilizata pentru a conecta un circuit integrat de cip-uri și antene pentru a produce o varietate
de forme și dimensiuni de etichete, în loc de montare directă.
E) Interoperabilitatea. Este un fapt cunoscut că două dispozitive diferite, s-ar putea să
nu fie interoperabile, chiar dacă acestea sunt de la același standard. Acesta este un pretext

12
important pentru adoptarea largă de tehnologii IOT. Tag-uri viitoare trebuie să integreze diferite
standarde de comunicare și protocoale care funcționează la frecvențe diferite și permite diferite
arhitecturi, centralizate sau distribuite, și să fie capabile să comunice cu alte rețele.
F) standardele deschise sunt elemente-cheie pentru succesul iot.Fără standarde clare și
recunoscute, cum ar fi TCP5/IP6 in lumea internetului, extinderea internetului obiectelor
dincolo de soluțiile RFID nu poate ajunge la o scară globală.
G) fabricația. Costurile trebuie să fie reduse, iar producția trebuie să ajungă la un volum
extrem de ridicat, în timp ce întregul proces de producție trebuie să aibă un impact foarte limitat
asupra mediului.

BARIERE: CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA


Există o nevoie de a avea o soluție tehnica pentru a garanta confidențialitatea și
securitatea clienților, în scopul de a avea o adoptarea pe scara larga a oricărui sistem de
identificare obiect.

INTERNET OF THINGS SI RFID


Etichetele (tag-urile) sunt deja utilizate sub formă de RFID (dispozitive de identificare
prin frecvenţă radio). Acestea arată ca etichetele, dar de fapt conţin în interior un sistem de
radio-frecvenţă. Acestea generează un semnal radio, care este apoi preluat de către un
transceiver, mai precis un dispozitiv wireless mobil. Apoi, informaţiile despre produs sunt
recepţionate şi afişate. Aceste etichete (tag-uri) RFID sunt utilizate în cele mai recente
paşapoarte electronice.
Dacă tot ceea ce consumăm va fi monitorizat cu ajutorul tag-urilor (etichetelor)
miniaturizate, producătorii ar putea afla mai repede nevoile clienţilor lor.
De asemenea, furtul ar deveni istorie, iar coletele nu s-ar mai pierde. Cu toate acestea,
o astfel de tehnologie ridică numeroase întrebări privind protecţia datelor şi a vieţii private, în
special în ce priveşte senzorii şi etichetele inteligente care pot urmări activitatea utilizatorului.
De asemenea, cei care pledează în favoarea confidenţialităţii avertizează că ar putea
exista un potenţial abuz în ce priveşte aceste dispozitive, care ar putea deveni "spychips" (cipuri
de spionare) folosite de guverne pentru a urmări oamenii.

INTERNET OF THINGS SI LUMEA DIGITALA


Surpriza este aceea că dispozitivele conectate la internet nu se limitează la computere,
telefoane mobile sau tablete. Graţie progresului tehnologic şi miniaturizării, numeroase obiecte
de toate felurile pot fi conectate la internet. De asemenea, senzorii devin tot mai mici şi mai
ieftini, astfel că tot mai multe obiecte pot fi monitorizate în timp real.
Numărul tot mai mare de senzori implică şi obţinerea unei cantităţi mult mai mari de
date. Acest lucru se poate observa din ceea ce s-a întâmplat deja: pe măsură ce vitezele
conexiunilor de internet au crescut, şi volumul traficului de date a fost mult mai mare.

13
Dispozitivul care accelerează cel mai tare tranziţia spre lumea digitală este telefonul
mobil şi mai ales telefonul inteligent (smartphone-ul), care conţine un număr foarte mare de
senzori. Aceştia pot fi folosiţi în nenumărate feluri - spre exemplu, pentru a transforma telefonul
intr-un "doctor de buzunar" .
Un exemplu extrem de practic pentru viitorul internetului lucrurilor este tile – un mic
patrat din plastic pe care-l puteti atasa la breloc sau pune in portofel. Acesta comunica
permanent cu smart - phone-ul, transformandu-l intr-un dispozitiv de detectie a cheilor sau
portofelului, in cazul in care
O altă inovaţie a apărut în mall-urile europene datorită companiei britanice Path
lntelligence. Aceasta a lansat în 2009 footpath, un sistem care înregistrează semnalul
telefoanelor mobile, permiţând urmărirea cumpărătorilor de-a lungul plimbărilor acestora prin
centrele comerciale. Acest sistem este folosit de comercianţi pentru a decide în care parte a
mallurilor să îşi amplaseze magazinele sau pentru a identifica naţionalitatea vizitatorilor
(folosind pentru identificare codul de ţară al numerelor de telefon).

INTERNET OF THINGS SI RETELE DE SENZORI


O companie olandeză, sparked, a dotat 200 de vaci cu senzori wireless, ceea ce permite
fermierilor să le urmărească în timp real traseul, starea de sănătate sau chiar să afle când devin
gestante. Fiecare vacă transmite 200 MB de date pe an.
Senzorii devin populari şi în lumea sportului, mai multe echipe profesioniste de fotbal
şi de rugby din străinătate au început să îşi echipeze jucătorii în timpul antrenamentelor cu un
dispozitiv ce le permite antrenorilor să urmărească în timp real efortul depus de jucători, să
măsoare distanţa parcursă, viteza şi capacitatea de accelerare, numeroasele date ajutându-i să
identifice punctele tari şi cele slabe ale fiecăruia.

SENZORII ÎN INDUSTRIE
Senzorii îşi fac apariţia în tot mai multe industrii, contribuind la eficientizarea
consumului de resurse şi la reducerea costurilor.
Numeroase lucrări de infrastructură sunt astăzi dotate cu senzori, de la poduri şi
conducte de transmisie până la platforme petroliere. Toate acestea furnizează date în timp real
despre starea echipamentelor, avertizând asupra potenţialelor probleme înainte ca acestea să se
producă, permiţând astfel ca reparaţiile să fie efectuate cu costuri minime.
În Rio de Janeiro, compania IBM instalează senzori pentru a detecta riscul declanşării
unor ploi violente, reducând astfel probabilitatea ca alunecările de teren să provoace pierderi
omeneşti.
Senzorii încep să fie folosiţi pentru a monitoriza marfa, mai ales cea perisabilă, precum
legumele şi fructele. Algoritmii sofisticaţi pot procesa datele furnizate de senzori pentru a
avertiza transportatorii înainte ca marfa să se deterioreze, permiţându-le să modifice traseul la
timp.

14
SENZORII ÎN LOCUINŢE
În 2011 au fost lansate mai multe produse care folosesc senzorii pentru a consuma
resursele mai eficient şi care fac totodată viaţa de zi cu zi mai uşoară.
Termostatul NEST detectează temperatura şi umiditatea din aer, mişcările oamenilor
prin casă şi momentul în care aceştia părăsesc încăperile sau chiar casa. Acesta acumulează date
despre modul în care funcţionează casa şi ajustează automat temperaturile încăperilor. De
asemenea, este conectat la internet pentru a fi mereu la curent cu prognoza meteo, pentru a lua
în calcul temperatura de afară şi felul în care aceasta influenţează temperatura din casă. Toate
aceste elemente contribuie la reducerea consumului de energie.

15