Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie și Management în Electronică
și Telecomunicații

Catedra de Fizică

la experienţa de laborator Nr. 9c

Studiul amortizarii oscilatiilor mecanice

A efectuat studentul grupei: SOE-161


Numele şi prenumele
student(ului/ei):

A verificat profesorul: Ciobanu Marina


1. Scopul experienţei:
Studiul experimental al amortizarii oscilatiilor mecanice si determinarea
coeficientului de amortizare, decrementului logaritmic al amortizarii,
factorolui de calitate a sistemului oscilant, coeficientului de rezistenta
si constantei de elastice a resortului

2. Aparate şi accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM,
cronometru electronic, 1 senzor, stativ, mufe, bara scurta, cilindru
cu orificiu axial ce trece in oblic, bulon cu orificiu axial, pendul gravitational,
rigla, carucior, cu obturator si indicator, set de resorturi comprimabile
si extensibile

3. Dependenţa studiată:
ln ( t4 n +1 t1 ) = b ( t1 2 + t2 + t3 + L + t4 n +1 2 ) � Y = pX + b, unde:
5 �n �24 este numărul de perioade măsurate;
t1 , t2 , t3 ,L , t4 n +1 sunt intervalele de timp în care pendulul-obturator acoperă, descoperă,
apoi acoperă şi din nou descoperă ş.a.m.d.fascicolulsenzorului în procesul oscilaţiilor;
b este coeficientul de amortizare a oscilaţiilor pendulului;
4p 2 g 4p 2 1
b + 2 = � Y = pX + b, unde Y = b + 2 , X = , p = g ,
2 2

T l Tmed l
Tmed este perioada medie în seria dată ce conţine n1 subserii de măsurări;
l este lungimea pendulului gravitaţional;
g este acceleraţia gravitaţională;
pr pr p m g
d = l = pd l � Y1 = pd X 1 + b1 , unde Y1 = d = b Tmed , X 1 = l , pd = � rd = d
m g m g p
b1 este termenul liber, care în limitele erorilor experimentului trebuie să se anuleze;
rd este coeficientul de rezistenţă frontală determinat după panta dependenţei d = pd l ;
m este masa pendulului;
m g 1 1 m g m g
Q= = pQ � Y2 = pQ X 2 + b2 , unde pQ = � rQ =
r l l r pQ
Q este factorul de calitate a sistemului oscilant;
1
rQ este coeficientul de rezistenţă frontală determinat după panta dependenţei Q = pQ
l
b2 este termenul liber, care în limitele erorilor experimentului trebuie să se anuleze;
4. Schema experienţei:

5. Tabelul măsurărilor:
m= 0.00600 kg;

n ,s ,s ,s ,s t4 n+1 , s
1 0.05840 0.36560 0.05940 0.35600
2 0.05990 0.36450 0.05990 0.35570
3 0.06000 0.36450 0.06010 0.35550
4 0.06020 0.36420 0.06040 0.35510
5 0.06070 0.36370 0.06080 0.35500
6 0.06080 0.36350 0.06100 0.35450
7 0.06120 0.36330 0.06120 0.35410
8 0.06160 0.36290 0.06180 0.35380
9 0.06190 0.36260 0.06210 0.35330
10 0.06230 0.36220 0.06250 0.36070
11 0.06260 0.36200 0.06270 0.35260
12 0.06290 0.36160 0.06320 0.35210
13 0.06340 0.36130 0.06340 0.35200
14 0.06360 0.36090 0.06380 0.35150
15 0.06410 0.36040 0.06440 0.35060 0.06470
n ,s X = t1 2 + t2 + t3 + L + t4 n +1 2 , s Y = ln ( t4 n +1 t1 )

1 0.84015 0.84015 0.02536


2 0.84005 1.6802 0.02703
3 0.8402 2.5204 0.03036
4 0.84015 3.36055 0.03863
5 0.84025 4.2008 0.04027
6 0.84 5.0408 0.04683
7 0.84 5.8808 0.05335
8 0.84025 6.72105 0.0582
9 0.8401 7.56115 0.06465
10 0.84785 8.409 0.06945
11 0.84005 9.24905 0.07423
12 0.84005 10.0891 0.08215
13 0.8402 10.9293 0.0853
14 0.84005 11.76935 0.09313
15 0.8398 12.60915 0.10245

4p 2 -2 1
1 l ,1 m b2 + ,s l , m1 2 d , m -1 2 Q
T2 l
1 3.95257 38.73041 0.50299 0.00572 1.98811 549.22902 0.00545 0.0004
2 4.56621 44.9272 0.46797 0.00532 2.13687 590.52444 0.00533 0.00044
3 5 48.93755 0.44721 0.00509 2.23607 617.20825 0.00551 0.00043
4 5.43478 53.51357 0.42895 0.00487 2.33126 645.09035 0.00559 0.00033
5 5.71429 55.9381 0.41833 0.00476 2.39046 659.9979 0.00645 0.00033

l, m Tmed ,s
1 0.253 1.00961
2 0.219 0.9374
3 0.2 0.89817
4 0.184 0.85891
5 0.175 0.84009

6. Prelucrarea datelor experimentale:

9.72364 ;
rd = 0.0670 10-3 kg s;
b1 = 0.000018 ;
rQ = 0.0680 10-3 kg s;
b2 = 2.459134 ;
b med = 0.005670 1/s;

7. Calculul erorilor:

0.019740 ; e= 0.002030 ;
Drd = 0.005830 10-3 kg s; 0.087015 ;
Db1 = 0.000014 ;
DrQ = 0.005940 10-3 kg s; 0.087353 ;
Db2 = 1.950434 ;
Db med = 0.00039 1/s; e 3 = 0.068783 ;

8. Rezultate finale:

( 9.7236±0.0197 ) ; e= 0.2 %;
rd = ( 0.0670±0.0058 ) 10-3 kg s; 8.7 %;
rQ = ( 0.0680±0.0059 ) 10-3 kg s; 8.7 %;
b med = ( 0.0056±0.0003 ) 1/s; e 3 = 6.9 %.

9. Concluzii:
În această lucrare de laborator am avut ca scop studiul experimental al
amortizărilor oscilatiilor mecanice și determinarea coeficientului de amortizare,
factorolui de calitate a sistemului oscilant, coeficientului de rezistenta
si constantei de elastice a resortului. În urma efectuării labaratorului am obțnut
următoarele erori:
e = 0,2%,
rd = 8,7%
rQ = 8,7%
b med = e 3 = 6,9%
Aceste erori au apărut din cauza preciziei joase a dispozitivelor de detectare, și a
erorilor aparatelor de măsură.

10.Graficele dependenţelor studiate:

Fig.1
Fig.2

Fig.3
Fig.4