Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Inginerie și Management în Electronică și
Telecomunicații

Referat
DISCIPLINA:PROGRAMARE

Lucrare de laborator Nr. 1

Tema: “Programe Liniare în C++”

A efectuat st.gr.

A verificat l.sup. Lachi Arina

Chişinău 2016
1. Varianta: 3
2. Condiția problemei:
De calculat valoarea expresiilor:
S=1+x+ + + ;
E = x(sin + y) ;
3. Schema logică:
4. Listingul programului:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main (void){
int x,y;
float s,e;
clrscr();
printf("Culege valorile x,y");
scanf("%d%d",&x,&y);
s=1+x+pow(x,2)/2+pow(x,3)/3+pow(x,4)/4;
e=x*(sin(pow(x,3))+pow(cos(y),2));
printf("S=%f,E=%f",s,d);
getch();}

5. Descrierea programului:
 # - indică că acestea sunt directive ale procesorului;
 <stdio.h>,<conio.h>,<math.h>-sunt biblioteci de bază ale
programului;
 <> -indică adresa bibliotecilor;
 Void main (void)-definește titlul funcției principale main();
 {}-mărginește instrucțiunile care formează corpul funcției principale main();
 Int x,i,n-declanșează variabile simple de tip întreg;
 Printf()-afișează pe ecran un comentariu;
 Scanf()-o funcție de intrare și face posibilă introducerea de la tastatură a
valorilor;
 %d-indică funcției că valoarea citită este de tip întreg;
 &-indică adresa de memorare unde va fi înscrisă aceasta;
 getch()-operația care oprește executarea programului cu scopul vizualizării
programului;

6. Descrierea și analiza rezultatelor:

Conform compilarii programului și introducerii valorilor x și y , s-au obținut


valorile expresiilor.
7. Concluzii:
În această lucrare de laborator am obținut cunoștințe în ultilizarea
instrucțiunilor de intrare (scanf()) și eșire (printf()). Conform executării
listingului programului am obținut rezultatele expresiilor s=3.083333, e=1.014649
pentru x=1 și y=2.