Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie și Management în Electronică
și Telecomunicații

Catedra de Fizică

DISCIPLINA: FIZICA
Lucrare de laborator Nr.9

Tema: „ Determinarea variației entropiei într-un proces ireversibil”.

A efectuat stundenta grupei: SOE-161


Numele si prenumele elevei:

A verificat profesorul: Ciobanu Marina

Chisinau 2016
1. Scopul experienței:
Determinarea variației entropiei sistemului apă rece – apă caldă.

2. Aparate și accesorii:
Reșou electric, termometru, pahar gradat, calorimeter, agitator, balanță tehnică.

3. Formule de calcul:
a) Ds=𝛿Q/T
𝛿Q- Cantitatea infinit mică de căldură cedată sau primită de sistem.
T- temperatura absolută a sistemului.
2 𝛿𝑂
b) ∆S= S2-S1=∫1
𝑇
∆S= Variația entropiei.
𝑚1 𝑇1+𝑚2 𝑇2
c) O=
𝑚1+𝑚2
M1, T1- masa și temperatura apei fierbinți.
M2,T2,O- Temperatura ce se stabilește după amestecarea apei reci cu apă
fierbinte.
𝛿Q2= 𝛿Q1 – Conform ecuației echilibrului termic, cantitatea de căldură cedată
de apă fierbinte este egală cu cantitatea de căldură primită de apă rece.
La mixarea apei reci cu cea fierbinte, obținem următoarea creștere a entropiei
apei reci:

Q 
S1    m1c  ln ;
T1
T T1
Iar entropia apei fierbinți se micșorează:
Q
T2
T2
S 2  T

 m2 c  ln

;

Variația totală a Entropiei sistemului apă rece – apă fierbinte este egală cu :
 T
S  S1  S 2  m1c  ln[ ]  m2 c  ln[ 2 ];
T1 
4. Tabela măsurărilor și determinărilor

𝑚1 =𝑚2 𝑚1 < 𝑚2 𝑚1 > 𝑚2


𝑚1 Kg 0,15 0,10 0,20
T1 K 301 297 299
𝑚2 Kg 0,15 0,20 0,10
T2 K 362 358 358
Oexp. K 327 337 316
Oteor. K 331,5 337,66 318,66
∆S -11,22 2,2 -5,93

5. Formulele de calcul:
m1T1  m2T2
Θ= ;
m1  m2

𝑚1 𝑇1 - masa și temperatura apei reci.


𝑚2 𝑇2 - masa și temperatura apei fierbinți

S  m1c ln[  / T1 ]  m2 c ln[ T2 / ]


6. Calculul erorilor:
  ln( m1T1  m2T2 )  ln( m1  m2 )
d d (m1T1  m2T2 ) d (m1  m2 )
 
 m1T1  m2T2 m1  m2

 (m1T1  m2T2 ) (m1  m2 )


 
 m1T1  m2T2 m1  m2

 m1T1  m2T2 m1  m2


ξ  
 m1T1  m2T2 m1  m2

0,15∗299+0,15∗362,6 0,15+0,15
ξ = - =0,99-1=0,01*100%=1
45,15+54,3 0,3

7. Concluzii:
La această lucrare de laborator am studiat determinarea variației entropiei
sistemului prin exemplu cu apa rece- apa fierbinte și am constatat că după
amestecarea apei reci cu apa fierbinte cantitatea de căldură cedată de apa fierbinte
este egală cu cantitatea de căldură primită de apa rece. La agitarea apei reci cu cea
fierbinte obținem o creștere a entropiei apei reci, iar entropia apei fierbinți se
micșorează