Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare: răspunsuri corecte

Citeşte fiecare dintre următoarele afirmaţii şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, iar dacă o consideri falsă, litera F şi scrie, în
spaţiul rezervat, afirmaţia corectă:

1. A/F Viziunea romantică în poezia „Floare albastră este dată doar de temă, de motivele literare şi de asocierea mai multor specii lirice
în aceeaşi creaţie (meditaţie, idilă cu dialog, elegie):
..........................................................................................................................................................................................
Viziunea romantică este dată şi de atitudinea poetică
...........................................................................................................................................................................................

2. A/F Următoarele sintagme din poezie sunt metafore: „râuri în soare”, dulce floare”, floare albastră”:
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

3. A/F Motivul florii albastre are aceleaşi semnificaţii ca la Novalis şi Leopardi:


..........................................................................................................................................................................................
La Eminescu reprezintă metaforic viaţa, albastrul simbolizând infinitul, marile depărtări ale mării şi ale cerului, iar floarea-
fiinţa păstrătoare a dorinţelor dezvăluite cu vrajă
.....................................................................................................................................................................................

4. A/F Poemul poate fi structurat în patru tablouri diferite în funcţie de planurile terestru şi cosmic:
......................................................................................................................................................................................
Poezia se structurează în două tablori în funcţie de acest criteriu.
.....................................................................................................................................................................................

5. A/F Formula de adresare „dulce minune” este o metaforă ce concentrează în sine amintirea ratării în eros.
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. A/F La romantici tema iubirii apare în corelaţie cu tema naturii, pentru că natura vibrează la stările sufleteşti ale eului liric.
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Detaşare apolinică
şi-n ceruri nalte? Fişa de analiză a poeziei „Floare albastră”
Iar te-ai
cufundat
în stele
Ca motivul lunii
un
stâl
p
eu motivul iubitei
sta
m
în
lun
ă
Şi în
nori
Tema motivul reproşului Trăire dionisiacă
iubirii şi a „Nu căta în depărtare
naturii Fericirea ta, iubite!”
Tema
omului de
Totuşi...e
Vom şede în foi de mure
ste trist
..........................................
în lume! Principiul Principiul Voi cerca de mă iubeşti
masculin feminin ...................................
Lume Iubire Voi şi roşie ca mărul
abstractă concretă Mi-oi desface de-aur părul,
Cunoaştere Vi Cunoaştere Şă-ţi astup cu dânsul gura.
absolută Idealul a terestră
ţa
Ah! ea spuse adevărul
Eu am râs, n-am zis nimica

Şi minciuni cu-a ta guriţă.


Izvor de inspiraţie
mitul romantic al aspiraţiei către idealul
de fericire
Detaşare
.....................
Fişa de analiză a poeziei „Floare albastră”
...............
...............
..
...... Motivul...............
..
......
.. Motivul..........
......
....
......
.

..........
..........
... Tema Motivul..........
............
„Nu căta în depărtare
Tema
Fericirea ta, iubite!”
.............
Trăire...............
Reflecţia
...............
............... Principiul Atitudinile fetei:
... Principiul feminin ............................................
masculin ................. .............................................
................. .................. .............................................
.................. ..... ................ .............................................
..... .......
.................. ..... ............................................
..

Simbolul florii albastre pentru fată


Simbolul florii albastre pentru băiat
Atitudinile băiatului:
Izvor de inspiraţie
........................................
.....................................
..................................
......................................
.......................................