Sunteți pe pagina 1din 1

ȚARA SFÂNTĂ ÎN VREMEA MÂNTUITORULUI

FIȘĂ DE LUCRU

a. Inversați literele pentru a obține cuvinte logice.

ELRASI- MARAVA- NASGOGAI-


ROTA- BARIN- ISMADUI-
SIREIAF- OIMES- VREIE-
BATAS- MENATEST- RUSIAMEIL-

b. Găsiți cuvintele de mai sus plus alte două în rebusul următor!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I S R A E L F Ț A I
2 I I A V R A A M R E
3 S N B A T O R A F R
4 U A I U D A I S M U
5 S G N H R I S T O S
6 M O I S E Ă E G Ă A
7 D G E V R E I U I L
8 S A B A T N Ț E I I
9 T E S T A M E N T M

c. din literele neutilizate veți descoperi o altă denumire a Țării Sfinte! (2 cuvinte)