Sunteți pe pagina 1din 14

Numele: Data:

Evaluare sumativă – Unitatea VIII


Iepurașul Peter este invitatul special de astăzi. El te va ajuta să rezolvi
cu plăcere exercițiile testului. Alături de el, totul va părea ușor. Mult succes!

1. Iepurașul Peter s-a pierdut printre cuvinte. Citește cuvintele


următoare și încercuiește-le cu galben pe cele care conțin trei silabe.

ghiocel
rachetă furnică chitară
cheie farfurie ghimpe
ureche foarfecă excursie
parchet rechin pix
frunză rochiță înghețat

2. În cartea iepurașului sunt scrise următoarele propoziții. Citește-le și


scrie în dreptunghiul din dreptul fiecăreia, cifra care reprezintă
numărul de cuvinte din propoziția respectivă.

? Marcela știe multe ghicitori.

Taxiul sosește.

Ghepardul este un animal ager.

Ghiocelul anunță sosirea primăverii.

vizitează twinkl.ro
Pagina 1 din
Evaluare sumativă – Unitatea VIII
3. Citește cu atenție bilețele pe care le-a primit Peter de la frații lui.
Recunoaște personajul și trasează o săgeată între textul și imaginea
care reprezintă aceeași poveste.

mîndru săptămână

românesc ântrecere
Evaluare sumativă – Unitatea VIII
Un băiețel de lemn
prinde viață. Tatăl lui îl O fată frumoasă, dar Un băiețel sărac se urcă
trimite la școală. El săracă merge la bal. La pe un vrej de
fuge și are numai miezul nopții, își pierde fasolefermecat. Acolo,
necazuri. pantoful. întâlnește un uriaș.

4. Colorează morcovii sănătoși pentru Peter. Morcovii sănătoși sunt doar


cei pe care sunt scrise corect cuvintele care conțin literele î sau â. Îi
găsești?

cântec înot

vînt lămîie
5. În căldarea cu apă, Peter a găsit niște silabe pierdute. Scrie-le în
cuvântul potrivit pentru a obține cuvinte corecte.

re - - nă che ghe
măr - - le
gi
- te

e- - pă ge ghi

e - ti - - tă

- o - cel chi

6. Scrie denumirea cuvintelor reprezentate în imaginile de mai jos și


vei descoperi ce obiecte a găsit iepurașul Peter printre straturile
grădinarului.
7. Privește cu atenție imaginile. Alcătuiește câte o propoziție pe baza
fiecărei imagini.

8. Pentru a scăpa definitiv de grădinar, ajută-l pe Peter să completeze


rebusul următor cu cuvintele reprezentate de imagini. Folosește doar
litere de tipar. Vei descoperi pe linia verticală gri un cuvânt surpriză.
Evaluare sumativă - Unitatea VIII

1. Competențe specifice
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe cuvinte în enunțuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.3. Identificarea semnificației unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse

Pagina vizitează twinkl.ro


Pagina51din
din4
2. Matricea de specificații*

Competența
Reamintire Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
specifică

Citirea selectivă a unor


cuvinte și propoziții. Item 1

Numărarea cuvintelor din


propoziții de 3-5 cuvinte. Item 2

Jocuri de tipul „Recunoaște


povestea și personajul”. Item 3

Citirea pe silabe/
integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar Item 5
sau de mână.

Completarea unor
silabe date pentru a
obține cuvinte. Item 5

Scrierea literelor,
silabelor, cuvintelor,
enunțurilor din 3-5
cuvinte menținând Item 6
distanța dintre
elementele grafice și
dintre litere.
Alcătuirea și scrierea
unor enunțuri scurte,
având suport vizual. Item 7

Exerciții de completare
a unor rebusuri în care
definițiile sunt date prin Item 8
desene/simboluri.

* conform taxonomiei lui Bloom revizuită de Lorin Anderson și colegii săi (1999)
3. Descriptori de performanță:

Competența Performanța
Itemul
specifică
Sarcina
Foarte bine Bine Suficient

- citirea selectivă a unor 6-8 0-2


1. 3.1. 3-5 situații corecte
cuvinte și propoziții; situații corecte situații corecte

- numărarea cuvintelor din 0-1


2. 1.3. 4 situații corecte 2-3 situații corecte
propoziții de 3-5 cuvinte; situații corecte

- jocuri de tipul „Recunoaște 0-1


3. 1.2. 3 situații corecte 2 situații corecte
povestea și personajul”; situații corecte

- citirea pe silabe/integrală
0-1
4. 3.1. a cuvintelor scrise cu litere 4 situații corecte 2-3 situații corecte
situații corecte
de tipar sau de mână;

- completarea unor silabe date 5-6 0-2


5. 3.1. 4-3 situații corecte
pentru a obține cuvinte; situații corecte situații corecte

- scrierea literelor, silabelor,


cuvintelor, enunțurilor din 3-5
4-5 0-1
6. 4.1. cuvinte menținând distanța 2-3 situații corecte
situații corecte situații corecte
dintre elementele grafice și
dintre litere;

- alcătuirea și scrierea unor


0-1
7. 4.2. enunțuri scurte, având 4 situații corecte 2-3 situații corecte
situații corecte
suport vizual;

- exerciții de completare a
4-5 0-1
8. 3.3. unor rebusuri în care 2-3 situații corecte
situații corecte situații corecte
definițiile sunt date prin
desene/simboluri.
Comunicare în limba română. Evaluare sumativă – Unitatea VIII

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3.1. 1.3. 1.2. 3.1. 3.1. 4.1. 4.2. 3.3.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

vizitează twinkl.ro
Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3.1. 1.3. 1.2. 3.1. 3.1. 4.1. 4.2. 3.3.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
Interpretarea detaliată a rezultatelor testului Graficul
30
Itemul Calificativ
29
Insuficient Suficient Bine Foarte bine 28
1. 27
26
2. 25
3. 24
23
4. 22
5. 21
20
6. 19
18
7.
17
8. 16
15
14
13
12
Analiza probei 11
10
Item
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
Obiectiv 8
7
Nr de elevi care au 6
realizat integral obiectivul 5
4
Nr de elevi care au 3
realizat parțial obiectivul 2
1
Nr de elevi care nu au FB B S I
realizat obiectivul
Concluzii
Puncte tari Puncte slabe Măsuri ameliorative