Sunteți pe pagina 1din 3

GRILĂ DE MONITORIZARE ȘI CONTROL

Tema: Verificarea acurateței datelor introduse în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR)

Unitatea de învățământ inspectată: ____________________________________________ Inspector școlar: ______________________


Data: _______________________________________

Obiective:

O 1: Verificarea acurateței datelor introduse în SIIIR la nivelul unității de învățământ, asumarea acestora de către director, conform
prevederilor OMEN 4371/2017

Gradul de realizare
Aspecte vizate Observații/Recomandări
Da Nu Parțial
1. Completarea datelor privind atributele unității de învățământ
 date director (nume, modalitate de ocupare a postului,
telefon, email)
 date unitate de învățământ (telefon, email, adresă, site)
2. Completarea datelor elevilor
 completarea corectă a datelor personale ale elevilor (accent pe cls. a
VIII a- nume și prenume, CNP corecte, scrise cu diacritice, conf.
certificatului de naștere).

O2: Verificarea situației școlare a elevilor din învățământul gimnazial, în scopul prevenirii excluderii școlare și al remedierii erorilor în
documentele şcolare

Gradul de realizare
Aspecte vizate Observații/Recomandări
Da Nu Parțial
Concordanța dintre numărul elevilor inscriși in clasa a V a in anul școlar
2016-2017 cu:
 numărul elevilor inscriși in clasa a VI a in anul școlar 2017-2018
(motivul eventualelor neconcordanțe: abandon, retragere, transfer la
sau de la altă unitate de învățământ, plecare/revenire din străinătate,
alte motive)
 numărul elevilor inscriși in clasa a VII a in anul școlar 2018-2019

(motivul eventualelor neconcordanțe: abandon, retragere, transfer la


sau de la altă unitate de învățământ, plecare/revenire din străinătate,
alte motive)
 numărul elevilor inscriși in clasa a VIII a in anul școlar 2019-2020

(motivul eventualelor neconcordanțe: abandon, retragere, transfer la


sau de la altă unitate de învățământ, plecare/revenire din străinătate,
alte motive)

Concordanța dintre datele înscrise în cataloagele școlare, registrele


matricole și SIIIR, pentru fiecare elev, în anii școlari:
 2016-2017,

 2017-2018,

 2018-2019

 2019-2020
Operarea la timp a tuturor mențiunilor in cataloage și registre matricole, pe
baza documentelor( documente de transfer, de echivalare etc)

Inspector şcolar, Director,