Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Agroindustrial din Ungheni

Proiect de activitate educativă

„Datini şi tradiţii de sărbătorile de iarnă

Diriginte: Beşliu Aliona


Gr. C-141

anul 2014
Proiect de activitate educativă

I. Date generale

Diriginte: Beşliu Aliona


Data: _______
Grupa: C-141
Timpul rezervat: 45/
Subiectul: „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă”
Tipul activităţii educative/orei de dirigenţie:
Obiectivele activităţii:
O1 Să recunoască şi conştientizeze noţiunile: patrie-patriotizm;
O2 Să recunoască simbolurile Statului Republicii Moldova şi importanţa lor
pe parcursul secolelor;
O3 Să cultive dragostea faţă de ţară, neam, tradiţii;
O4 Să conştientizeze rolul său în dezvoltarea prosperă a ţării;
O5 Să cunoască propriile rădăcini;
O6 Să manifeste interes faţă de activitatea educativă.
II. Strategii didactice
Metode de instruire (MI): 1. exerciţii morale; 3. convorbiri morale;
2. exemple morale; 4. studiu de caz;
5. asalt de idei.
Mijloace de învăţămînt (MÎ): 1. material documentar; 2. material ilustrativ;
Tehnici de evaluare (TE): 1. stimulativă; 2. pozitivă.

III. Materiale bibliografice


1) internetul
Demers didactic
Strategii
Nr. Secvenţele ObActivitatea Activitatea didactice
Strategii
Ctr.
Nr. lecţiei
Secvenţele Ob profesorului
Activitatea elevilor
Activitatea MI MÎ TE
didactice
1.Ctr. Captarea
lecţiei Verific prezenţa elevilor Elevul
profesorului elevilorde serviciu anunţă MI MÎ TE
atenţiei la lecţie. Creez climatul cine lipseşte.
sub diferite aspecte,
adecvatpentru Elevii prezintă evenimentele
chiar şi după
desfăşurarea moarte. petrecute
activităţii O în colectivul clasei
caracteristică
didactice a , în ultima săptămână , cu
poporului român privire la învăţătură şi
este şi bogăţia disciplină ; se stabilesc
obiceiurilor cauzele şi măsurile ce se
tradiţionale. Cele impun pentru ameliorarea
tradiţionale se cer situaţiilora fi negative.
cunoscute
2. Comunicare O1 Anunţ teme, lecţiei şi Ascultă tema şi obiectivele
valorificarea lor
a temei şi a O2 obiectivele lecţiei.
să nu rămână la
obiectivelor O3 Discuţii pregătitoare:
suprafaţă ci să
concrete ale O6 se motivează alegerea
încercăm să le şi
activităţii temei în discuţie
cunoaştem
plasarea ei în a doua
sensurile şi
perioadă a lunii
semnificaţiile
decembrie lunălorcuîn profunzime
.
profunde semnificaţii
3. Realizarea Folcloriştii
pentru împart
noi- este luna cu
dezbaterii. obiceiurile în trei
sărbători naţionale şi
categorii: .
creştineşti
-Obiceiuri
Se clarifică care
noţiunile
marchează
de datină şi evenimente
obicei: Obicei - deprindere
importante din viaţa câştigată prin repetarea
omului ( naşterea, aceleeaşi acţiuni şi
căsătoria , moartea) caracteristica unui individ.
Obiceiuri nelegate de Datină - obicei păstrat din
date fixe . folclorice
Obiceiurile timpuri vechi la români.
Cel mai important
au fost şi sunt cele mai ciclu
de sărbători
rezistente tradiţionale
în timp.
este ciclul obiceiurilor
Pentru cei ce le privesc
de iarnă
din afară .ele au valoare
În ce perioadă
de spectacol. Eleseau
desfăşoară
însă înţelesurieleşi?
Care sunt principalele
semnificaţii mult mai 24 XII – 7 I
sărbători privitoare
profunde cuprinse întrela
aceste date ?
relaţiile omului cu
Multă înconjurătoare,
lumea vreme datinile Crăciunul şi Anul Nou
legate de aceste
dar şi la relaţiile dintre
evenimente
oameni. nu au mai
Obiceiurile,
fost respectate.
datinile, cântecele Din
anul 1989 avem
rituale însoţesc viaţa
libertatea
omului de să ne
la naştere
bucurăm de
până la mormânt, frumuseţile
acestor sărbători
prelungindu-se , dar
uneori,
avem şi
datoria să scoatem la
lumină nestematele
colinde, rânduite de
sărbători , aşa cum au
fost cântate şi
Strategii
Nr. Secvenţele Ob. Activitatea Activitatea didactice
Ctr. lecţiei profesorului elevilor MI MÎ TE
rostite de veacuri , pe
la casele noastre.
În ce constă
repertoriul cu care colindele, urarea cu
oamenii întâmpină pluguşorul , sorcova ,
aceste sărbători ? jocuri de măşti , teatru
popular
Acestea sunt variate
ca durată şi ca formă
de realizare de la
o regiune la alta. De
exemplu: a) Urarea
cu pluguşorul :
străvechi obicei agrar,
declamată sau cântată
, urarea este un poem
lung , ajungând până
la 500 de versuri , cu
un conţinut care redă
succesiv muncile
agricole de la arat la
semănat , până la
secerat , recoltat şi
chiar până la
împletirea colacilor .
Se urează în versuri
pline de vervă
fiecărui gospodar
fertilitate , abundenţă,
îmbelşugare .
Exemplificaţi, vă rog!
Cine urează ? elevi numiţi urători urează
Uneori pluguşorul sau hăiesc
este însoţit de
dramatizarea
momentului. Cei care
urează poartă pe braţe
un plug în miniatură ,
un băţ cu două crăci
reprezentând coarnele
plugului. Urarea cu
pluguşorul este
însoţită de buhai : un
vas de lemn ca o
putinică , prevăzut cu
un fund din piele de
capră bine întinsă ,
prin mijlocul căreia
trece o şuviţă de păr
de cal . Zgomotul
produs de tragerea
acestei şuviţe de
degetele unui urător
( înmuiate în borş )
imită mugetul
Prof. Beşliu Aliona

S-ar putea să vă placă și