Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere

Subsemnatul........................., avȃnd CNP .........................,


domiciliat........................................... angajat la..................., vă rog să îmi aprobaţi
angajarea in funcţia de mecanic-locomotivă-automotor I la Depoul/SELC............... .
În acest sens anexez la această cerere:
- copie după permisul de mecanic-locomotivă;
- copie după certificatul complementar pentru mecanici de locomotivă/copia
certficată a certficatului complementar pentru mecanici de locomotivă.

Data:.......................
Semnătură...........................

Domnului Director General al SNTFC ” CFR Călători ” S.A.

S-ar putea să vă placă și