Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL UNGHENI

BAZELE LEGISLAȚIEI

Lucrare practică nr.4


Tema:.Identificarea perspectivelor dezvoltării comerțului electronic în Republica
Moldova.

A elaborat:eleva gr.MC-161
Pasat Ina
A verificat:profesor
Grigore Victor

UNGHENI,2019
În Republica Moldova, există toate premisele pentru a avea o dezvoltare bună a comerțului electronic.
Declarația a fost făcută de către prim-ministrul, Pavel Filip, care a participat la deschiderea Forumului
dedicat comerțului online.
La eveniment au venit 400 de antreprenorii și tineri pasionați de domeniul IT. Filip a menționat că
activitatea de comerţ electronic capătă o pondere tot mai mare în Republica Moldova.
„Oamenii nu mai au timp să meargă la piață sau la magazin, deja obișnuiesc să facă achizițiile pe
platformele online și aici trebuie să aibă grijă cei care produc. Pentru a avea acces la o piață mare trebuie
să ai acces la comerțul online”, a declarat Pavel Filip.
Şeful Executivului a spus că au fost deja făcute o serie de modificări la Legea privind comerțul
electronic, pentru a o adapta la realitățile și necesitățile existente. De asemenea, dinamizarea sectorului
tehnologiei informaționale este asigurată de prevederile Strategiei naţionale „Moldova Digitală 2020” și
de cele ale Legii cu privire la Parcurile IT.
„În Republica Moldova există absolut toate premisele pentru a avea o dezvoltare bună a comerțului
electronic și nu numai, a tuturor domeniilor ce sunt în necesitate de a utiliza platformele IT. Să nu uităm
că avem o acoperire cu internet în bandă largă care depășește 98 %, avem o infrastructură foarte bine
dezvoltată și avem pusă baza pregătirii specialiștilor în IT”, a adăugat premierul.
Republica Moldova tinde să se integreze pe piața Digitală Unică a Uniunii Europene. Pentru aceasta
au fost lansate platformele guvernamentale MPass, MSign, MConnect și MPay, instrumente cheie pentru
tranzacții electronice sigure și pentru dezvoltarea economiei digitale în țara noastră.
Platformele Guvernamentale permit interacțiuni electronice sigure și continue între întreprinderi,
cetățeni și autoritățile publice. În același timp contribuie la creșterea eficienței serviciilor publice și private
on-line, eBusiness-ului și a comerțului electronic atât în țară, cât și peste hotare.
Semnătura electronică, schimbul de date și autentificarea în spațiul digital reprezintă precondiții pentru
asigurarea securității, încrederii și integrității interacțiunilor și tranzacțiilor electronice.
Astfel, prin implementarea platformelor guvernamentale MPass, MSign, MPay, MConnet, guvernul
facilitează accesul și integrarea cetățenilor și businessului din Republica Moldova în Piața Digitială Unică
a Uniunii Europene.
Platformele guvernamentale MPass, MSign, MPay, Mconnect au fost dezvoltate și implementate în
baza Regulamentului eIDAS privind serviciile de identificare și încredere în tranzacțiile electronice pe
piața internă adoptat de Parlamentul European în iulie 2014. Ceremonia de semnare a documentului a
avut loc, în octombrie 2014.
Expansiunea comerțului electronic (comenzile de mărfuri prin magazinele on-line) necesită urgentarea
acțiunilor din partea autorităților publice și a sectorului privat care participă la importul/exportul coletelor
poștale internaționale. Aceasta este constatarea participanților atelierului organizat de OSCE și desfășurat
la Chișinău în perioada 1-4 octombrie a.c.
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și membrii Camerei au participat la acest
eveniment, unde experții internaționali au prezentat practicile de facilitare a comerțului electronic (e-
commerce), soluțiile tehnice și tendințele mondiale în domeniul securizării traficului transfrontalier.
Reprezentanții Comisiei Europene, Organizației Mondiale (OMV) a Vămilor, UNCTAD au comunicat
despre legislația și procedurile aplicabile în alte state, reiterând importanța comerțului electronic care
sporește considerabil oportunitățile de business, implicit pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Expertul OMV s-a referit la standardele elaborate de această organizație internațională, care necesită
a fi implementate de autoritățile vamale în cooperare cu prestatorii serviciilor poștale. Astfel, OMV a
dezvoltat și promovat mai multe instrumente utile pentru dezvoltarea e-commerce, implicit Ghidul OMV
care cuprinde 15 standarde ce prevăd schimbului prealabil de informații dintre operatorii poștali și vamă.
Anume acest mecanism permite simplificarea vămuirii dar și analiza de risc a trimiterilor poștale prin
prisma securității și a fraudelor.
Mecanismele respective precum și procedurile simplificate de declarare și achitare a drepturilor de
import, încă nu au fost dezvoltate la nivel național și necesită a fi prioritizate de către autoritățile
responsabile și operatorii poștali.
Parteneriatul și schimbul de informații sunt elemente cheie, ori operatorii poștali dețin date necesare
care fiind prezentate vămii, pot urgenta vămuirea și livrarea produselor procurate prin magazine on-line.
În cadrul seminarului au fost prezentate și soluțiile tehnice ale Sistemului Informațional Vamal
AsycudaWorld, care urmează a fi implementate cu suportul partenerilor de dezvoltare.
Necesitatea urgentării acțiunilor la nivel național derivă și din faptul că declarare prealabilă (până la
încărcarea și livrarea coletelor) devine obligatorie în UE și SUA. În aceste condiții, sunt necesare eforturi
consolidate pentru a susține persoanele fizice și companiile care practică e-commerce pentru promovarea
produselor autohtone pe piața externă.

CCI va continua să promoveze implementarea standardelor internaționale în domeniul e-commerce


pentru a susține producătorii autohtoni și a spori competitivitatea.