Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TITU MAIORESCU” IAŞI

Aleea Decebal, nr. 10, localitatea Iași, judetul Iași, România


Tel.: 0232/436598, Fax: 0232/239447,cod poștal 700231
e-mail: scoala_titu_maiorescu@yahoo.com
pagina web: http://scoalatitumaiorescu.ro/

Concursul “Maiorescienii”

Iași, 09 iunie 2018

Clasa a IV-a
Timp de lucru : 90 de minute (+ 10 minute de acomodare cu subiectele).
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Barem de corectare și notare


I

1. Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt cu același sens (4 x 1p= 4 p)


2. Câte 2 puncte pentru fiecare funcție sintactică exemplificată și marcată corect. (3 x 2p=6 p)
3. Câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt corect identificat (parte de vorbire – 1p, functție sintactică
– 1p). (4 x 2p = 8p)
4. Exprimarea nuanțată a opiniei, identificarea mesajului textului. – 6 puncte; Formulare ezitantă,
însă cu perceperea corectă a mesajului. - 3p; Formulare ezitantă, fără a percepe corect mesajul
– 0 p.
5. Câte 3p pentru fiecare idee corect identificată și formulată ca enunț. (6p)
6. 2 puncte pentru realizarea unei descrieri,
4 puncte pentru înlănțuirea clară a ideilor și respectarea cerinței
3 puncte pentru originalitate
1 punct pentru formularea unui titlu expresiv
3 puncte pentru ortografie și punctuație corespunzătoare
1 punct pentru lizibilitate
1 punct pentru respectarea limitei de spațiu indicate.
II
7.8 operatii x 2p (Raspuns: 7850 carti) ......................................................................................... 16p
Total: 16p

8.a) Afla numarul maxim de carti: 25x20=500 ......................................................................... 3p


b) Daca pe fiecare raft ar fi asezate 24 carti, numarul total de carti pe cele 20 de rafturi ar fi
20 x24=480 carti .............................................................................................................. 2p
481>480, deci macar pe un raft sunt cel putin 25 carti.................................................................... 2p
Numarul maxim de carti pe un raft este 25, deci cel putin pe un raft se afla 25 carti ....................... 1p
Total: 8p

9. Daca a este numarul de pagini citite in prima zi, atunci in primele 9 zile citeste a, a+1, a+2,
a+3, …,a+8 pagini 2p
In ultimele 11 zile citeste in fiecare zi cate a+8 pagini 2p
a+4+a+5+a+6=30, deci a=5 ....................................................................................................... 3p
In total cartea are 5+6+7+…+12+13x11=211 pagini ........................................................ 3p
Total: 10p
10.Fie b varsta baiatului si d varsta dragonului.
b+10=d:5-2 ...................................................................................................................... 1p
10b = d:5x4 ................................................................................................................................... 1p
d:5 = b+12 .................................................................................................................................... 2p
10b = (b+12)x4, deci b=8 ............................................................................................................. 5p
d=100, deci dragonul are 100 de ani .............................................................................................. 2p
Total: 11p