Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA: I

INVĂȚĂTOR:
OBIECTUL: Matematica
SUBIECTUL: Adunarea si scaderea numerelor naturale 1,2,3,4,5
TIPUL LECȚIEI: consolidare – sistematizare de cunoștințe
OBIECTIVELE LECȚIEI :
 O1 – sa efectueze operatii de adunare/scadere cu numere de la 0 la 5
 O2 – sa foloseasca corespunzator semnele ‘˃’ si’˂‘ = pentru a obtine rezultatele date
 O3– sa rezolve probleme printr-o singura operatie, dupa suport intuitive
 O4– sa utilizeze corect limbajul matematic specific operatiilor de adunare si scadere
STRATEGIA DIDACTICA:
 METODE SI PROCEDEE:converstia, exercitiul, jocul didactic, problematizarea
 MATERIAL DIDACTIC: schema-marșutului, stațiile, microfonul, bilete, trenuleț,
numerele 0-10, peștișori, 4 pești mari, căsuță cu figuri geometrice.
 : frontal, individual, pe grupe, pe perechi
Desfășurarea lecției :
1. Moment organizatoric
Clopoțelul a sunat,
Noi în clasă am intrat,
Noi în bănci ne-om așeza
Și cuminți vom asculta
 Copii, eu sunt bucuroasă de a vă saluta la ora de matematică. Începem lecția noastră cu
o frumoasă salutare
1. Salutare
 Eu zâmbesc la soare !
 Ce frumos mai ești !
 Eu zâmbesc la floare !
 Crească ca-n povești !
 Eu zâmbesc la ploaie !
 Ude cât mai tare !
 Oaspeților le zâmbesc !
 Sănătate le doresc !

1. Captarea atenției. (metoda ″Microfonul″)


Copii, ce dispoziție aveți voi acum ?
 Eu am dispoziție bună, de aceea că alături de mine, se află colegii de clasă. (elevul)
 Și eu am dispoziție bună, de aceea că foartemult îmi place matematica.(elevul)
 Mie mi-i interesant, ce însărcinări astăzi vom îndeplini ?
1. Motivația elevilor
Eu tot am dispoziție bună. Dar când omul are dispoziție bună vrea să facă numai lucruri bune,
folositoare oamenilor. Lucrurile voastre bune este învățătura bună. Deci, începem lecția cu
zâmbete. Uitați-vă unul altuia și spuneți ″Eu sunt bucuros (bucuroasă) că ești alături de mine.″
La sfârșitul lecției vom vedea dacă s-a schimbat dispoziția.
1. Anunțarea temei și scopul lecției
 Astăzi la lecție noi nu numai vom rezolva exerciții și probleme dar și vom consolida
cunoștințele adunării și scăderii .Fiecare din voi va controla cât de bine a studiat
materialulu învățat.
1. Consolidarea cunoștințelor.
3.1. Cuvânt introductiv.
- Copii, voi iubiți să călătoriți? Astăzi noi ne-om porni într-o călătorie. Ca noi să nu ne rătăcim
avem un drum cu multe opriri, fiecare oprire are însărcinarea ei. Vom călători cu un trenuleț
vesel. Este un trenuleț deosebit. Ce neobișnuit ați observat? (pe vagoanele trenului sunt
numerele de la 1 pănă la 5).
- Fiecare primește câte un bilețel fermecat care este alcătuit dintr-un exercițiu. Rezolvând
exercițiu, veți afla cu ce vagon veți călători.
Repede noi rezolvăm
Și în trenuleț plecăm.
4-3= 1
6-3=3
5+4=9
Se ridică acel, care merge:
-În 1 primul vagon! (2 elevi)
- În a 2-lea vagon! ( 2 elevi)
- În al 3-lea vagon! (1 elev)
- În al 4 vagon! (1 elev)
- În al 5 vagon! (2 elevi)
- În al 6 vagon! (2 elevi)
- În al 7 vagon! (1 elev)
- În al 8 vagon! (1 elev)
- În al 9 vagon! (1 elev)
- În al 10 vagon (2 elevi)
- Ocupați locuri în vagoane. Ca trenul să se pornească trebuie să îndepliniți următoarele
însărcinări.
1 însărcinare
 Aranjăm cifrele în ordine crescătoare! Bravo. Numărăm înaine și-napoi.
2 însărcinare
 Acum rămân numai numerele pare. Foarte bine. Pornim la drum.
1-a oprire ″Caligrafică″
1. Scrierea caligrafică a numărului 2.
 Cu ce se aseamănă cifra 2?
 Deschideți caietele și scrieți caligrafic cifra 2 după model în caiete.
1. Lucrul în perechi ″Jocul împărăteselor″.
După ce copiii au scris un rând de cifra 2, propun să aleagă ″Împărăteasa″, (cifra scrisă cea
mai frumos).
 Copii, schimbați unul cu altul caietele și alegeți ″Împărăteasa″ (cifra scrisă cea mai
frumosă) și puneți deasupra ei o coroană.
Iar acum alegeți ″Cenușăreasa″ (cifra scrisă cea mei urât) și puneți deasupra ei un punct.
 Iar acum schimbați Cenușăresele voastre în frumoase împărătese scriind cât mai frumos
această cifră. (scriu un rând de cifra 2).
1. Convorbire
 Cum credeți, de ce la minuta caligrafică am scris cifra ″2″ ?
 Ce în viață poate însemna această cifră ? (ziua de naștere, 2 grv poate costa ceva, 2
mere pe copac)
 Măriți această cifră cu 2. Numiți vecinii cifrei 2.
 Bravo, foarte bine. Deci, continuăm călătoria.
2-a oprire″Logică″
 Locuitorii țării Matematicii s-au rătăcit. Haideți să- ajutăm să ajungă la casele lor.
1. (Componența numerelor 10, 7,5)
2. Dictare matematică.
Tinca ia doi trandafiri,
Trandafiri cu foi subțiri
″Mai ia unu″ - zice Andrei,
Mai frumos când dărui.. .tr e i.
Zece șoareci în prislop,
Joacă hora hopa-hop
Unul a fugit că plouă,
Câți mai joacă hora...nouă
Bate ploaie, bate vânt
Nouă nuci în nuc mai sunt,
Două au căzut că-s coapte,
Câte sus rămas-au ?șapte
Cinci curcani cu pălărie,
Au de curățit o vie,
Unul a plecat la teatru
Și lucrează numai ?patru
 Bună ziua, ciupercuțe !
Două mari și trei micuțe
 Bună ziua, măi pitici.
Spuneți câte suntem ?cinci
Cinci degete rup la iarbă,
Încă cinci pornesc la treabă,
Acum nimeni nu le-ntrece.
Câte degete am ?zece .
3-a oprire ″Cel mai bun matematic″.
Ex6 pag59
4-a oprire ″De relaxare″
Copiii cântă cântecul ″Elefanții″.
.
1.Ionel a desenat 10 fulgi. 7 fulgi el le-a dăruit. Câți fulgi i-au rămas lui Ionel?
2.Mama a cumpărat 5 lămâi, iar tata cu 2 mai multe.Câte lămâi a cumpărat tata?
3.Pe o creangă erau 5 pițigoi, 2 au zburat. Câți pițigoi au rămas?
4.Ana a cumpărat 6 banane, iar mama 4 banane. Câte banane erau în total?
6-a oprire ″Obstacol de rezolvare″
Elevii rezolvă exerciții la tablă.
1. 6+ =10 9- =7
2. +4=6 -5=5

Elevii rezolvă problema.


 CÂTE MERE SUNT ÎN COȚDACĂ SUNT 7 ROȘII ȘI 3 VERZI
Jocul ″Pe tăcute″
7-a oprire ″Geometrică″
 În drum am întâlnit și o căsuță fermecată. Numiți figurile geometrice ? (copiii numesc
figurile geometrice). Din câte triunghiuri și patraturi este alcătuită căsuța.
 Dar acum trebuie să ne întoarcem acasă și avem de îndeplinit încă o însărcinare în care
avem de comparat numerele.
5.Sfârșitul lecției.
8-a oprire ″Oprirea finală″
 Și s-a terminat călătoria noastră. Iar acum spuneți impresiile voastre ? Ce va plăcut mai
mult ? A fost interesant ? Ce greutăți ați întâlnit ?
 Dispoziția este bună sau s-a schimbat ?
 Iar acum ne luăm rămas bun de la trenuțul vesel și-i mulțumim pentru călătoria plăcută.

S-ar putea să vă placă și