Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘA NR.

2 - ACTORUL PRINCIPAL

 Descrierea firmei și a serviciului

Agenția GALAXY IMOB este o companie care activează de 9 ani pe piața imobiliară,
fiind experți în imobiliare atât pe perioada profitabilă, cât și în perioada de criză. Nu sunt simpli
vânzători de oferte imobiliare, ci au făcut un pas în față și și-au asumat rolul de mediatori în
dialogul dintre proprietari și clienți, deoarece și-au propus să ofere servicii imobiliare complete,
scutind timpul și banii fiecărui client.
Un agent imobiliar este o persoană de încredere și cu care să te simți confortabil. Acesta
ajută oamenii în a-și găsi locuința perfectă. Cu siguranță vei avea de câștigat de pe urma
experienței lui, a cunoștințelor despre piața locală de imobiliare și a abilităților de negociere pe
care le posedă.

 Fișa postului

Denumirea postului de muncă: Agent imobiliar


Cod C.O.R.: 333401

Obiective specifice ale activității de muncă:


 Prospectarea pieței imobiliare;
 Intermedierea tranzacțiilor imobiliare;
 Identificarea și implementarea celor mai bune soluții pentru clienți;
 Organizarea și urmărirea întregului proces de tranzacționare;
 Administrarea bazei de date cu proprietăți;
 Promovarea ofertelor prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispoziție;
 Raportarea activității.

Relațiile de muncă:
 Ierarhice: Manager și Director Executiv, Director în Vânzări;
 Funcționale: Alți agenți imobiliari din cadrul agenției; secretare, tehnicieni;
 De reprezentare: cu clienții (persoane fizice sau juridice: vânzători, cumpărători,
chiriași).

Responsabilități specifice postului de muncă:


 Intermedierea relației dintre vânzător și cumpărător sau între proprietar și chiriaș;
 Crearea unei baze de date de vânzători;
 Identificarea persoanelor care doresc sa facă achiziții imobiliare;
 Găsirea de nișe pe piață pentru dezvoltarea de parteneriate;
 Promovarea ofertelor pentru potențialii clienți;
 Atingerea target-ului lunar de contracte;
 Consilierea clienților și oferirea de ajutor la întocmirea dosarului de finanțare
 Păstrarea confidențialității tuturor informațiilor referitoare la datele de identificare ale
clienților și ale agenției;
 Păstrarea secretului de serviciu;
 Contribuirea la crearea unei bune reputații în ceea ce privește serviciile oferite de către
agenție;
 Utilizarea limbajului specific domeniului de activitate al interlocutorului și de
specialitate.

Sarcini și activități specifice postului de muncă


 Informarea clienților cu privire la valoarea pe piață a proprietăților;
 Cumpărarea sau vânzarea unui imobil;
 Închirierea unui imobil;
 Stabilirea, achiziția și înregistrarea drepturilor privind o proprietate imobiliară;
 Studierea și analiza locuințelor, sau altor bunuri imobile, terenuri, clădiri;
 Promovarea ofertelor prin diferite modalități de marketing și publicitate;
 Redactarea și semnarea contractului de prestări servicii cu clientul.

Competențele postului de muncă


 Cunoașterea pieței imobiliare în care își desfășoară activitatea;
 Cunoașterea si implementarea tehnicilor si metodelor de marketing imobiliar;
 Cunoștințe referitoare la aspectele financiare ale utilizării proprietății;
 Cunoștințe referitoare la principiile si procesul de finanțare a tranzacției de proprietate;
 Cunoștințe privitoare la construcțiile și întreținerea acestora – din sectorul în care
agentul își desfășoară activitatea;
 Cunoștințe privitoare la mediul înconjurător și la energie, ale proprietății;
 Cunoștințe în ceea ce privește documentele cadastrale și documentele legale de studiu
(dacă se aplică), inclusiv informațiile topografice;
 Cunoștințe referitoare la codurile de planificare urbană și rurală;
 Cunoștințe legate de legislație, regulamente și standarde.

Experiența necesară
 Postul de agent imobiliar poate fi ocupat de orice persoană care manifestă interes și are
aptitudini pentru această profesie și care are o minimă experiență în domeniul
vânzărilor, finanțelor, managementul resurselor umane etc.
 După 1-2 ani în domeniul imobiliar, agentul poate sa devina manager.
Cerințele psihologice ale locului de muncă
Cunoștințe:
 De limbă - Cunoașterea structurii și conținutului limbii române, dar și a altor limbi de
circulație internațională, cum ar fi: engleza și franceza;
 De administrație și management - cunoașterea principiilor de management și de afaceri
implicate în planificarea strategică, modelarea și coordonarea oamenilor și resurselor;
 De matematică - cunoștințe de aritmetică, algebră, calcul statistic și aplicațiile acestora;
 De calculatoare și electronică - cunoașterea aplicațiilor de editare în text, prezentare,
analiză statistică și a programelor specifice cu privire la activitatea de creditare bancară.
 De comunicare - comunicarea și fluxul informațional stabilit cu echipa și superiorii.

Deprinderi:
 Înțelegerea textelor: înțelegerea paragrafelor și frazelor scrise din cadrul documentelor
legate de muncă (norme, proceduri, instrucțiuni);
 De management a timpului - gestionarea propriului timp, precum și timpul celorlalți;
 De scriere - comunicare eficientă în scris, adaptată la nevoile echipei de lucru;
 De învățare activă - înțelegerea implicațiilor informației noi asupra proceselor
decizionale și de rezolvare de probleme atât curente cât și viitoare;
 De ascultare activă - concentrarea atenției asupra a ceea ce spun oamenii, depunerea de
efort pentru a înțelege punctele de vedere susținute de alții, formularea adecvată a
întrebărilor și evitarea întreruperii discursului celorlalți în momente nepotrivite;
 De coordonare - adaptarea propriilor acțiuni în relație cu acțiunile celorlalți;
 De gândire critică - utilizarea logicii și raționamentului pentru a identifica puncte tari
și puncte slabe ale soluțiilor alternative, concluzii sau abordări ale situațiilor problemă;
 De vorbire - a ține discursuri în fața altor persoane astfel încât informația să fie
transmisă eficient;
 De evaluare a alternativelor si luarea deciziilor - luarea în considerare a potențialelor
costuri și beneficii asociate fiecărei alternative sau abordări de probleme.

Aptitudini:
 De înțelegere verbală - abilitate de a asculta și înțelege informații și idei prezentate oral;
 De exprimare orală - abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o manieră în
care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
 Înțelegerea textelor - abilitatea de a citi și înțelege informații și idei prezentate în scris;
 Exprimare în scris - abilitatea de a comunica informații și idei în scris, într-o manieră
în care să faciliteze înțelegerea celorlalți;
 Claritatea discursului - abilitatea de a vorbi clar în fața celorlalți, încât să te faci înțeles;
 Sensibilitatea la detalii - abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt, la toate
documentele ce trebuie analizate în vederea constituirii și finalizării unui dosar de credit
 Sensibilitatea la probleme - abilitatea de a conștientiza dacă ceva este în neregulă sau e
probabil să nu meargă bine în analiza dosarelor de creditare.
FIȘA NR.3 - PROSPECTAREA

1. Adoptarea unui orfan

Această tehnică se referă la preluarea clienților de la personalul de vânzări care a părăsit firma.
În cazul departamentului de vânzări, durata de timp în care un client își poate găsi
apartamentul/casa mult dorit/ă poate depăși uneori și un an, în funcție de cât de ridicate sunt
cerințele acestuia. Agentul imobiliar este alături de clienții săi pe tot parcursul acestei
”călătorii”, le trimite toate ofertele noi care se încadrează în cerințele lor, le oferă sfaturi și
negociază prețul în favoarea clienților. În cazul în care agentul renunță la locul său de muncă,
eu, ca parte din echipa de vânzări, pot alege să preiau o parte din clienții acestuia ce încă au
nevoie de ajutor. Eu îi voi contacta și le voi transmite cele întâmplate, propunându-le să
continue colaborarea cu această companie cu ajutorul meu. Sarcinile fostului angajat vor fi
continuate, având grijă să am o atitudine corectă, prietenoasă și de încredere față de client, încât
acestuia să îi facă plăcere să lucreze cu mine și cu această companie în continuare.

2. Întâlnirea pentru schimburi în natură

Această tehnică se referă la schimbul de referințe cu privire la potențialii clienți. Ca agent


imobiliar, lista ta de contacte este mereu în creștere. Stabilești relații cu oameni importanți,
lucru ce te ajută de asemenea în cariera ta. Se pot realiza schimburi de contacte cu alți indivizi
implicați în domenii complementare. De exemplu, îi pot recomanda unui consultant de
asigurări un număr de contacte cărora le-am vândut o proprietate și urmează a-și realiza
contractul de asigurare, iar el îmi poate oferi în schimb contacte ce sunt în căutarea unei noi
locuințe. Acest lucru se poate întâmpla și cu dezvoltatorii imobiliari, aceștia oferind contactele
celor ce nu au fost încântați de apartamentele din complexul lor, dar sunt în continuare în
căutarea unui apartament, ei primind în schimb contactele unor potențiali noi clienți. Un alt
schimb se poate realiza cu angajații birourilor notariale. Aceștia pot oferi noi contacte, iar
agentul imobiliar poate recomanda respectivul birou clienților săi în scopul realizării
documentației necesare sau le poate oferi direct contactele celor ce urmează să își realizeze
actele.