Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru- Părți de propoziție

Clasa a VI-a

1.Subliniază cu o linie subiectele şi cu două linii predicatele din textele:

a. Acea lampă este stinsă, dar o altă lampă plină de ciucuri de cristal luminează slab
încăperea, făcând-o să devină înfricoşătoare.

b. Răsunau dealurile şi văile şi apele râului pe unde trecea mândra ceată de voinici.

2.Alcătuieşte o propoziţie cu subiect inclus.

________________________________________________________________________

3.Subliniază numele predicative din propoziţiile date şi precizează-le cazul:


Reuşita lui a fost o surpriză.
Părinţii sunt contra fumatului.
Acele fructe erau proaspete.
Prietenul meu este asemenea unchiului său.
Florile acelea fuseseră pentru tine.

4.Subliniază atributele, precizând felul lor:


Noaptea, împărăţia nuferilor nu se mai zăreşte, dar această frumuseţe a ei devine
sonoră.Un cor de broaşte exaltat trimite cântecul său spre cerul de smoală.

5.Alcătuieşte enunţuri în care să ai:

a.un atribut pronominal apoziţional:_______________________________________________

b.un atribut verbal exprimat prin verb la supin:

_____________________________________________________________________________

c.un atribut substantival prepoziţional în genitiv:

______________________________________________________________________________

d.un atribut pronominal prepoziţional în dativ:

_____________________________________________________________________________

e.un complement indirect în acuzativ:

______________________________________________________________________________
f.un complement circumstanțial de timp exprimat prin pronume demonstrativ:

______________________________________________________________________________