Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL ARGUMENTARE-TITLUL OPEREI LIRICE

Titlul unei opere literare constituie punctul de plecare în receptarea acesteia,


este o punte de legătură între scriitor si cititor, un prim element de contact intre
realitatea lectorului(cititorului) si universul ficțional al operei. Acesta are un
caracter anticipativ, facilitând interpretarea semnificațiilor operei de către cititor.
În opinia mea, titlul operei literare….de… se află în strânsă corelație cu
mesajul textului, indicând tema și motivele centrale ale poeziei.
În primul rând, din punct de vedere structural, titlul este sintetic (format dintr-
un singur cuvant)/analitic ( format din două sau mai multe cuvinte), fiind alcătuit la
nivel morfologic dintr-un.....( subst, adj, etc.). Termenul reprezintă un indice
temporal/spatial, anticipând descrierea unui peisaj de.........(daca avem astfel de
informatie), sau titlul este o metafora . Din punct de vedere stilistic, acesta
(titlul)este conotativ, cuvântul/expresia ...indicând un sens figurat sau este un titlu
denotativ(sens propriu) în jurul căruia se construiește întregul discurs liric.
În al doilea rând, titlul este adecvat conținutului textual, fiind susținut prin
figuri de stil și imagini artistice sugestive.....(ex.și comentarea unora). Relația
dintre titlu și text este vizibilă prin prezența a numeroși termeni din câmpul lexical
al.............ce susțin mesajul textului.
In concluzie, titlul operei literare citate este un element concentrat, care
sintetizează conținutul poeziei, aflându-se în perfectă concordanță cu acesta și
constituind cheia spre descifrarea operei literare. Acesta are caracter rezumativ și
contribuie la receptarea mai ușoară a mesajului artistic de către cititor.