Sunteți pe pagina 1din 1

Schema de argumentare la TITLUL LIRIC

Titlul este un element sugestiv care rezumă sintetic conţinutul creaţiei lirice.
Cheie de descifrare a operei, titlul se află în strânsă legaura cu mesajul poetic,
preluând în valoare tema şi motivele centrale.
Opera… are un titlu de tip sintetic/analitic/denotaţi/conotativ, element al
planului… şi aduce în prim-plan ideea…
Se remarcă faptul că titlul este pus foarte bine în evidenţă la nivel lexical al
operei de un câmp semantic…(dau exeple de cuvinte care au legătură/ fac parte
din acelaşi câmp cu titlul).
La nivel stilistic, titlul este nuanţat prin limbaj. Deosebit de suggestive în acest
sens sunt: … (dau exemple de figure de stil şi imagini artistice care pun în evidenţă
acelaşi sentiment/idee că şi titlul).
În concluzie, titlul… este un element conotativ, concentrate care sintetizează
conţinutul operei, aflându-se în perfectă concordanţă cu acesta şi constiyuind
cheia spre descifrarea vibraţiei lirice.

Alte argumente:
Dacă titlul conţine un cuvânt/ cuvinte care denumesc amotimpuri/ zilele
săptămânii/ lunile anului, dacă în titlu regăsim cuvinte care denumesc o anumită
coordonată spaţială şi/sau temporală, textul este un pastel, punând în evidenţă
tema…
Există titluri care conţin mărci ale eului liric – poetul îşi exprimă în mod direct
sentimentele, titlul însuşi punând în valoare subiectivisnul discursului liric şi
aducând în prim plan un profund sentiment de …
Există opera în care titlul este reluat în incipitul creaţiei lirice , concentrând
mesajul textului, dar şi la sfârşit, formând o compoziţie circular
Există titluri care sunt reluate de multe ori în opera. Titlul dobândeşte prin
repetitive valoare de refren, fiind un symbol accentuând relaţia între acesta şi
opera lirică.