Sunteți pe pagina 1din 24

CUPRINS

I. Statutul interdisciplinar al stilisticii


I.1. Stilistica i lingvistica
I.2. Stilistica i comunicarea verbal
I.3 Stilistica i pragmatica lingvistic
I. 4. Stilisica i retorica
I. 5. Stilistica i poetica
I. 6. Stilistica i semiotica
I.7. Stilistica lingvistic i stilistica literar
II. Conceptele de ba ale stilisticii
II.!. Norma i abaterea de la norm
II.". Selec#ia i combinarea $aptelor de limb
II.%. Stilul &e$ini#ii ale stilului
II.'. ($ectul de stil
II.5. ()presivitatea * categorie central a stilului
II.7. +arietatea stilurilor i ierar,iarea lor
III. -ralitatea
III.!. Caracterele oralit#ii
III.". Stilurile conversa#ionale
III.%. .rgoul
IV. &iversitate stilistic i unitate $unc#ional /n limba rom0n
contemporan 1I2
I+. !. 3imba4ul popular comun
I+. ". 3imba4ul literaturii populare
+. &iversitate stilistic i unitate $unc#ional /n limba rom0n
contemporan 1II2
l. Stilul 4uridic
". 3imba4ul administrativ
%. Stilul tiin#i$ic
'. Stilul publicistic
+I. Stilul literaturii artistice i stilistica operei literare
IN5R-&UC(R(
Interesul pentru stil nu este recent, de vreme ce stilurile i ierarhizarea
variantelor stilistice au ost studiate !nc din antichitate" recent este doar
constituirea unei discipline autonome legat de problematica stilului. #n acest
sens, putem accepta deini$ia stilisticii ca studiu %al stilului, adic al manierei de a
scrie&. 'umai c autorul acestei deini$ii se grbete s adauge( %)ceast deini*
$ie, clar !n principiu, se reveleaz a i ambigu i diicil de m+nuit !n practic,
din pricina comple,it$ii sale& -.uiraud, 1/02, 111.
2eini$ia stilisticii trimite direct la studierea stilului, adic a manierei de a
vorbi 3 a scrie, dar deini$ia rm+ne neoperant at+ta timp c+t nu alm rspunsuri
convenabile la o alt !ntrebare( ce este stilul4 5aptul c stilul este o concept sus*
ceptibil de a i deinit din variate puncte de vedere atrage dup sine deini$ii
dierite ale stilisticii, !n unc$ie de modul de conigurare a problematicii ei de
cercetare.
#n apt, nu putem deini stilul !nainte de a deini c+teva concepte primare, !n
6urul crora s*a dezvoltat !n timp disciplina( n o r ma , a b a t e r e a d e l a
n o r m , a l e g e r e a , e e c t u l s t i l i s t i c , e , p r e s i v i t a t e a etc.
2e rspunsul la aceste !ntrebri, de modul !n care vor i deinite aceste concepte
depinde i deini$ia stilului" asemenea sarcini conigureaz i direc$iile de cerce*
tare !n stilistic. 7ezult de aici c stilul este un concept derivat.
2eini$ia stilului se cere !ns am+nat pentru a schi$a mai !nt+i un rspuns la
dou !ntrebri la alte !ntrebri, rspuns ce traseaz liniile de deazvoltare ale disci*
plinei( cum s*a dezvoltat stilistica" care sunt disciplinele cu care stilistica !mpr*
tete op$iuni teoretice, obiective de cercetare i cu care ar putea inteera.
I
S5.5U5U3 IN5(R&ISCIP3IN.R .3
S5I3IS5ICII
-biective
* S poat circumscrie domeniul stilisticii6
* S cunoasc particularit#ile constitutive i obiectivele stilisticii
lingvistice i pe cele ale stilisticii literare6
* S cunoasc i s $ac di$eren#a /ntre di$erite tipuri de anali stilistic
a te)tului literar6
* S evaluee corect caracterul interdisciplinar al lingvisticii7 cu
sublinierea di$eren#elor care e)ist /ntre pragmatica lingvistic7 retoric7
semiotic7 poetic i lingvistic.

!. 8rin datele ei constitutive, stilistica s*a constitui ca o disciplin de grani$,
ca un loc geometric, at+t din punct de vedere teoretic, c+t i metodologic al
cercetrilor despre limba6 i limba6e. 5ie c a ost recunoscut doar pentru o parte
a sa 9 stilistica operei literare -:unteanu, 1;;<, p./1 9, ie pentru !ntreg domeniul
su, interdisciplinaritatea constituie cheia de bolt a cercetrii stilistice actuale.
!. !. Stilistic i lingvistic. Stilistica a aprut, ca disciplin autonom, ca
replic la structuralismul clasic, inaugurat !n =uropa de 5. de Saussure, care a
ridicat lingvistica la demnitatea de tiin$ a limbii. 2ob+ndirea acestui statut nu s*
a cut !ns r sacriicii i, !n acest caz, sacriicat a ost limba vie, nesis*
tematic -parole1 !n avoarea limbii*sistem abstract, !nchis, de semne. 8rima ge*
nera$ie postsaussurian a !ncercat s repare nedreptatea cut vorbirii, concen*
tr+ndu*se chiar asupra acestui ansamblu de actualizri ale limbii*sistem, de mani*
estri ale limbii !n dierite conte,te de utilizare. Stilistica lingvistic, aa cum a
ost conceput de ondatorul ei, > h a r l e s ? a l l @ , este rezultatul imediat al
acestei noi orientri" pragmatica lingvistic, disciplin care tinde astzi s*i
aproprieze toat diversitatea maniestrilor verbale, reprezint rezultatul mai
!ndeprtat al acestei evolu$ii. >a disciplin autonom, stilistica s*a dezvoltat,
aadar, !n paralel cu lingvistica teoretic structuralist, adic cu lingvistica
sincronic, aa cum a ost !ntemeiat de 5erdinand de Saussure. #n aceast privin*
$, distinc$ia dintre l i mb - l a n g u e 1 i v o r b i r e - p a r o l e 1 constituie
punctul de plecare al discu$iei despre stilistica modern.
8entru Saussure, limba era un sistem abstract de semne, !nchis, dominat de
rela$iile dintre elemente. 'umai limba se constituia ca obiect al lingvisticii"
vorbirii, !n schimb, care se identiica cu multitudinea enomenelor verbale
concrete, i se atribuia particularitatea deschiderii, din cauza caAracterului alea*
toriu al maniestrilor sale.
Studiul vorbirii nu a intrat, pentru !ntemeietorul structuralismului european,
!n sera de interes a lingvisticii teoretice, dar cercetrile ulterioare, inclusiv cele
stilistice ->h.?all@, B. Vendr@es1, au artat c vorbirea nu se identiica cu haosul
lingvistic, care era atribuit vorbirii i care o cea pe acesta imporprie pentru o
cercetare cu adevrat tiin$iic.
Saussure nu a ost sigur de modul !n care ar trebui s ie caracterizat vor*
birea. =l i*a atribuit acesteia c+nd un caracter social, c+nd un caracter e,clusiv
individual. 2ac lum !n considera$ie vorbirea din perspectiva realizrii ei ca an*
samblu social de enomene lingvistice 3 verbale, este indiscutabil c se poate vor*
bi de o serie de trsturi recurente, care marcheaz modul de e,primare a unei
anumite comunit$i lingvistice. 2ac lum !n considera$ie doar aspectul indi*
vidual sub care se maniest vorbirea, studiul particularit$ilor de e,presie nu se
poate ace dec+t pe ondul particularit$ilor proprii grupului -socio1lingvistic din
care vorbitorul ace parte.
2in capul locului, stilistica lingvistic a avut un caracter descriptiv( noua
disciplin i*a propus s inventarieze 9 la nivelul uza6ului 9 diversitatea moda*
lit$ilor lingvistice 9 onetice, moro*sintactice, le,icale 9 prin care se concre*
tizeaz inten$iile de comunicare ale vorbitorilor !n variate situa$ii de comunicare.
'u a ost greu s se observe c aceste modalit$i lingvistice se ordoneaz !n
conigura$ii relativ coerente, cu alte cuvinte, c, departe de a i, aa cum credea
Saussure, o colec$ie de apte de limb, imposibil de ordonat, vorbirea este guver*
nat de reguli ale uza6ului, pe care vorbitorul le !nva$ o dat cu elementele de
cod lingvistic" imensa, practic ininita varietate de actualizri ale unei limbi este,
aadar, condi$ionat de reguli ale uza6ului, care, la r+ndul lor, s*au constituit !n
unc$ie de p a r a mt e r i i c o mu n i c r i i ( e mi $ t o r u l , r e c e p t o r u l ,
c o n t e , t u l , c a n a l u l , me s a 6 u l i c o d u l .
7ela$ia emi$tor*receptor vizeaz, din punctul de vedere al stilisticii
lingvistice, apartenen$a la o anumit categorie socio*proesional, v+rsta, pozi$ia
!ntr*o ierarhie social, gradul de apropiere !ntre partenerii la actul de comunicare
etc. >analul vizeaz, !n primul r+nd, comunicarea oral sau scris. >onte,tul
!nglobeaz cadrul !n care se desoar comunicarea -conte,tul situa$ional1, dar i
domeniul de destina$ie a mesa6ului. )ceti parametri, !n dierite conigura$ii,
genereaz ierarhizarea vertical a unei limbi, stilurile ei unc$ionale. 5iecare
dintre aceste stiluri !i are propriul inventar de trsturi la nivel onetic., gra*
matical, le,ical, rastic i transrastic, iar aceste inventare de orme, precum i
regulile lor de utilizare se !nva$ o dat cu !nv$area limbii materne. Cingvitii
vorbesc de o c o mp e t e n $ l i n g v i s t i c a vorbitorilor unei limbi -!n
msura !n care acetia sunt capabili s ormeze enun$uri bine ormate, corecte din
punct de vedere gramatical i coerente din punct de vedere semantic1. 8utem !ns
vorbi i o c o mp e t e n $ s t i l i s t i c a vorbitorilor unei limbi, competen$
care msoar capacitatea unui individ de a recunoate i de a utiliza adecvat o
variant sau alta a limbii !n care se e,prim -!n unc$ie de p a r t e n e r u l d e
c o mu n i c a r e , d e r e l a $ i a c u a c e s t a , d e n a t u r a i o r ma
me s a 6 u l u i , d e c a d r u l c o mu n i c r i i 1. Dn vorbitor poate cunoate
doar un singur registru stilistic al limbii pe care o vorbete -limba6ul popular, !n
variant rural sau citadin1 sau mai multe, pe care le poate alterna, dup caz.
>ompeten$a stilistic poate i, aadar, oarte restr+ns, dar poate i i conside*
rabil, !n unc$ie de educa$ie, de proesie -proesiile !n care contactele umane
prevaleaz lrgesc aria de maniestare, sub aspect stilistic, a unui vorbitor1. Dn
ziarist, ca s nu mai vorbim de un scriitor, un traductor de literatur trebuie s se
poat mica cu uurin$ !n cele mai variate zone ale unei limbi.
>ompeten$a stilistic poate i educat" absen$a unei instruc$ii !n ceea ce pri*
vete uza6ul lingvistic ace ca unii vorbitori s utilizeze aceeai variant i c+nd
scriu, i c+nd vorbesc, i !ntr*o conversa$ie particular, i !ntr*una solemn, i !ntr*
un memoriu, i !ntr*o scrisoare particular. #nc i mai recvent este ames*tecul
registrelor stilistice, acolo unde acesta nu este tolerat( enomenul este !ndea*6uns
de rsp+ndit la oameni cu instruc$ie precar, la elevii sau chiar la studen$ii care
introduc, de pild, greit elemente de oralitate !n comentariile literare, cre*z+nd
probabil c vor da astel e,primrii o turnur mai ireasc, dar este cultivat i !n
mod deliberat !n limba6ul publicistic, dintr*o nevoie de acoperire a unor segmente
c+t mai !ntinse ale popula$iei i dintr*un impuls de democratizare a utilizrii
limba6ului.
)ceste observa$ii conduc spre mai multe concluzii(
9 av+nd ca obiect stilul -raportat nu la sistemul limbii, ci la actualizrile
acestuia, adic la vorbire1, stilistica %nu este studiul unei pr$i a limba6ului, ci al
limba6ului luat !n totalitatea sa, observat sub un unghi particular& -?all@, 1/20,
1141. 2e altel, aceast convingere cu privire la c a r a c t e r u l i n t e g r a t o r al
stilisticii domin cercetarea !n domeniu, indierent de orientarea din care aceasta
este !ntreprins. Semioticianul rus ?oris DspensEi a6ungea, la s+ritul anilor F0;,
dintr*o cu totul alt perspectiv dec+t cea adoptat de >h.?all@, la aceeai con*
cluzie ca acesta( %#n consecin$, stilistica este o disciplin de un ordin !n principiu
dierit de cel al onologiei, al gramaticii, al semanticii, ea nu este pur i simplu
treapta urmtoare !n ierarhia nivelurilor lingvistice. Stilistica studiaz limba glo*
bal a unei societ$i date, care se dezagreg !n mai multe sublimbi, !n timp ce
disciplinele men$ionate trateaz despre normele particulare ale comunicrii e,pli*
cative& -DspensEi, 1/0G, p. 12/1"
* stilistica se raporteaz la vorbire" prin urmare, nu trebuie s ne raportm !n
studiul stilistic la limb, care este sistemic, acronic, static, ci la vorbire, care
este dinamic, procesual, imprevizibil"
* raport+ndu*se la vorbire, conceptul de %stil& i deini$ia stilisticii tind s
acopere at+t aspectul scris, c+t i pe cel oral( din acest punct de vedere, opozi$ia
s c r i s H o r a l nu separ variantele stilistice ale limbii, ci traverseaz toate
maniestrile concrete ale acesteia" avem, prin urmare, o limb scris i o alta
oral. Dnele variante stilistice ale limbii sunt realizate cu precdere !n orma
scris, altele !n orma oral -stilurile conversa$ionale1.
Irient+ndu*se spre studiul enomenelor de vorbire -care nu reprezint reali*
zarea oral a limbii, ci r e a l i z a r e a 3 ma n i e s t a r e a ! n a c t e c o n *
c r e t e d e l i mb a 6 1, stilistica este preocupat inevitabil de subiectul vorbitor 3
receptorul( stilistica a ost, aadar, mult timp !n$eleas ca studiu al modalit$ilor
de e,primare 3 maniestare la nivelul e,presiei verbale a subiectivit$ii celui care
vorbete sau scrie. )ceast orientare teoretic a stilisticii a ost determinat de
particularit$ile vorbirii, !n raport cu limba. 2e altel, >h. ?all@, !ntemeietorul
stilisticii lingvistice, prin al su Trait de stylistique franaise -Jratat de stilistic
rancez1, airma tranant c limba6ul nu reprezint o crea$ie a logicii, aa cum
nici via$a nu este alctuit e,clusiv din idei. )c$iunile oamenilor, inclusiv cele de
ordin verbal, sunt comandate de emo$ii, dorin$e, de voli$iune, de impulsuri vitale"
inteligen$a -implicit cea logic1 nu ace dec+t s dea o orm dieritelor ac$iuni
umane -?all@, 1/20, p. 2;1.
8utem !n$elege un act verbal 9 o secven$ de vorbire -de realizare eectiv a
limbii1 9 ca un tip special de ac$iune, care se supune, !n principiu, acelorai
comandamente ca i celelalte tipuri de ac$iuni umane. Stilistica -lingvistic1 a
avut, !n consecin$, dintru !nceput, sarcina de a pune !n eviden$ aptul c
neaez+ndu*se sub inciden$a logicii, o multitudine de verbalizri pun !n valoare
ac$iunea verbal comandat de emo$ii, de dorin$, de voin$ -cu interven$ia inten*
$ionalit$ii1 sau, mai rar, de impulsiunile vitale -r interven$iaA inten$ionalit$ii1.
)c$iunea inteligen$ei nu se suprapune perect peste ac$iunea verbal -prin limba6 3
cu a6utorul limba6ului1( aceasta nu !nseamn c inteligen$a nu este implicat !n
enomenele de limba6, dar !n cazul activit$ii verbale, inteligen$a este un mi6loc, o
modalitate de organizare a acestei activit$i, iar nu un scop !n sine -?all@, 1/20, p.
341
#n activitatea verbal concret -ie sub orm scris, ie sub orm oral1,
limba6ul este dominat de aectivitate i de subiectivitate. Stilistica !i propune,
aadar ca obiectiv prioritar s s t u d i e z e a c e l e % u r me & a l e
a e c t i v i t $ i i i a l e s u b i e c t i v i t $ i i s u b i e c t u l u i e n u n $ *
t o r . 8rin urmare, stilistica studiaz enomenele de e,presivitate, realizate !n
planul maniestrilor verbale" asemenea enomene sunt importante, pentru c
niciodat sau aproape niciodat verbalizarea nu este !nt+mpltoare, nici chiar a*
tunci c+nd nu pare marcat de inten$ionalitate. >h.?all@ a i,at de altel sarcinile
stilisticii lingvistice, atunci c+nd a legat*o pe aceasta de categoria e,presivit$ii i
de condi$iile generale ce guverneaz comunicarea verbal( %8entru mine, sarcina
stilisticii const !n a cuta care sunt tipurile e,presive care servesc, !ntr*o peri*
oad dat, la redarea micrilor g+ndirii i ale sentimentului la subiec$ii vorbitori
i la studierea eectelor produse spontan la subiec$ii asculttori, prin !ntrebuin*
$area acestor tipuri.& -?all@, 1/20, p. 1;G1
!. ". Stilistic i comunicarea verbal. >eea ce ace ca e,primarea
noastr s ie personal este aptul c, !n actul de comunicare, vorbitorul 3
enun$torul este !ncadrat !ntr*un sistem comple, de rela$ii" vorbitorul 3 enun*
$torul nu se maniest din punct de vedere verbal, independent de celelalte ele*
mente ale acestui proces. 7ezult de aici c e,presia verbal 9 indierent dac
aceasta este sub orma unui mesa6 scris sau a unuia oral, indierent dac avem de*
a ace cu rostirea unei secven$e verbale de o oarecare lungime sau de un te,t 9
depinde de o serie de actori(
9 s u b i e c t u l v o r b i t o r care este suportul uman al verbalizrii"
9 c o n $ i n u t u l comunicrii"
9 li mb a !n care se e,prim -codul verbal1 i mi6loacele de e,presie pe
care o limb dat le pune la dispozi$ia subiectului vorbitor"
9 d e s t i n a t a r u l 3 comunitatea indivizilor asculttori sau cititori crora
le este adresat mesa6ul.
7ezum+nd, putem spune c orma -sau e,presia, conigura$ia proprie unui
mesa61 depinde de( a2 o r i g i n e -subiect vorbitor1" b2 d e s t i n a $ i e -desti*
natar, receptor1" c2 u n c $ i e -!n raport cu con$inutul e,primat i cu setul de
motiva$ii care comand at+t emiterea, c+t i receptarea mesa6ului1.
7a$iunea de a i a limba6ului este aceea de a ne ace !n$elei de ctre al$ii"
limba este organizat !ntr*un sistem, deci ea devine un instrument cu caracter
institu$ional prin care se e,ercit acultatea de comunicare interuman" de aceast
unc$ie general de comunicare, determinat social, apt s transmit i s pri*
measc inorma$ii verbalizate -scrise sau oral1, depinde e,isten$a sistemelor de
semne care asigur permanen$a comunicrii interumane. Stiin$a care se ocup cu
aceste chestiuni este lingvistica -mai e,act, acea parte a teoriei i a practicii limbii
prin care lum cunotin$ de e,isten$a unui sistem de reguli i paradigme, ce
guverneaz limba 9 gramatica, cu rolul de a codiica limba1. 2ic$ionarele pun i
ele !n valoare caracterul sistemic al limbii, pentru c un articol de dic$ionar
!nregistreaz 9 !n aar de trsturile gramaticale 9 sensuri ierarhizate, selec$ii
seman*tice acceptate de uza6ul limbii. )ceasta !nseamn c vorbitorii se pot
olosi, virtual, de toate aceste posibilit$i le,ico*gramaticale, dar nu o ac
!ntotdeauna, pentru c nu !ntotdeauna sunt pui !n situa$ia de a o ace. 5iecare
vorbitor al unei limbi are stocat !n memoria sa un numr impresionant de cuvinte,
dar i de reguli de ormare i de utilizare a cuvintelor, care !l a6ut s se !n$eleag
cu semenii, chiar dac acetia olosesc cuvinte pe care el nu le*a auzit niciodat.
>a s devin comunicare, limba trebuie s se concretizeze, adic s ie
!ntrebuin$at !n acte de vorbire individuale. 5elul de a olosi posibilit$ile limbii
este determinat de !mpre6urrile, dierite, !n care se gsesc oamenii, de raporturile
dintre ei, de preocuprile zilnice, de orizontul lor de cultur, de temperament, de
dispozi$ia psihic de moment. 5iecare dintre aceti actori poate determina o
anumit atitudine sau reac$ie care inluen$eaz alegerea materialului lingvistic, a
mi6loacelor 3 modalit$ilor e,presive, ie c este vorba r ritmul razei, de cuvinte,
de construc$ii, de tonul comunicrii. 2ac ne raportm la limb ca sistem, la
unc$ia de comunicare a limbii, ne alm pe terenul lingvisticii, dac $inem seama
de modalit$ile de !ntrebuin$are a limbii actualizate -de vorbire1 de ctre o
comunitate lingvistic omogen -grup socio*proesional, de v+rst etc.1 sau de
ctre un vorbitor individual, ne alm pe terenul stilisticii. #n unc$ie de dicotomia
limb 9 vorbire, putem spune c a p t e l e d e s t i l s u n t a p t e d e
v o r b i r e , adic de e,presie individual -variante ale aspectelor de limb
!n$eleas ca sistem1. Stilistica trebuie !n$eleas ca o disciplin lingvistic, ce are
!n vedere raportul general 9 particular, pe care se !ntemeiaz e,isten$a i
perceperea realizrii ei e,presive !n planul vorbirii( rezult de aici c s t i l u l
p o a t e i d e i n i t c a v a r i a n t , v a r i a b i l a u n e i s c h e me
- l i mb a 1 .
=,emple care pun !n valoare aceste raporturi !ntre s c h e m i
v a r i a b i l , ! n t r e g e n e r a l i p a r t i c u l a r , i n d i v i d u a l .
9 a se uita -a privi1, a se holba, a se chior!, a contempla, a se benocla"
9 a vorbi, a !ndruga, a sporovi, a rosti, a cuv+nta, a zice.
8rimul termen al seriei este n e u t r u - d e n o t a t i v 1 , pe c+nd ceilal$i
desemneaz 9 !ntre limite de apro,imare acceptabile 9 acelai lucru, dar au o
marc !n plus, numit c o n o t a $ i e " aceasta relect pozi$ia 3 atitudinea vorbi*
torului a$ de obiectul 3 ac$iunea !n discu$ie. )titudinea poate i d e p r e *
c i a t i v , sau poate marca admira$ia, deeren$a, v a l o r i z a r e a p o z i t i v .
8rimul termen din serie poate i olosit ori de c+te ori vrem s coneri un caracter
neutru, %alb&. )a se e,plic recven$a verbului a spune !n comunicatele de pres,
!n emisiunile de tiri JV" nu ne vom putea reeri niciodat la purttorul de cuv+nt
al .uvernului 3 preedin$iei, olosind o ormulare de tipul( !n continuare, pur*
ttorul de cuv+nt al .uvernului le*a zis 3 !ndrugat ziaritilor...( verbele a flecri, a
ndruga sunt puternic maracte conotativ -conota$ie negativ 3 depreciativ1" ver*
bul a zice nu este conotat KdepreciativF, ci KpopularLF, KamiliarF. #n tipul de
e,primare pe care !l presupune tirea JV, comunicatul de pres, accentul cade pe
ideea de ma,im obiectivitate( cuvintele trebuie s ie %transparente&, iar cel care
redacteaz tirea se %terge& pe sine ca subiect vorbitor. 2ac vom spune
purttorul de cuvnt al Guvernului a cuvntat astzi la conferina de pres
despre..., a cuvnta este sim$it ca supralicitare" el spune prea mult despre
atitudinea vorbitorului i, !n consecin$, poate i interpretat ie !n sens ironic
-datorit conota$iilor L!nvechitL, Lpre$iosL1, ie, prin rsturnarea acestei interpretri,
cu sens negaitv, peiorativ.
>opiii ac adesea asemenea transgresri de registru stilistic, atunci c+nd vo*
besc !ntre ei sau c+nd vorbesc cu adul$ii, r s realizeze c anumite cuvinte au
ataate o conota$ie negativ( inser$ia social a copilului vizeaz i asemenea
aspecte ale educa$iei sale lingvistice.
8rimele verbe din seriile sinonimice sunt elemmente ale e,primrii !n
limba literar standard, deci ale e,primrii !ntemeiate pe respectarea normei con*
ven$ionale i a uzului mediu al limbii, pe c+nd celelalte apar$in limba6ului elevat,
amiliar, popular sau argotic( ele e,prim atitudini premeditate din partea vorbi*
torilor. )cest teritoriu al aptelor de limb actualizat maniest, motivate aectiv
i av+nd valoare e,presiv, teritoriul stilisticii lingvistice, spre deosebire de
stilistica te,tului literar. 8utem airma c, !n principiu, e,ist(
* s t i l i s t i c a v a r i a n t e i v o r b i t e a l i mb i i , caracterizat prin
unc$ia ei e,presiv, motivat aectiv"
9 s t i l i s t i c a v a r i a n t e i a r t i s t i c e a l i mb i i -stilistica operei
literare1, motivat estetic"
9 s t i l i s t i c a l i mb a 6 e l o r s o c i o * p r o e s i o n a l e -tiin$iic*
tehnic, oicial*administrativ, publicistic1, cu dieren$ieri mai ales !n plan le,ical i
sintactic" utilizarea acestui limba6 este dependent de scopul, teoretic sau practic,
implicat !n mesa6.
Stilistica lingvistic este reunirea lui -a1 cu -c1.
!. %. Stilistica i pragmatica. I. >oteanu admite c !ntre stilistic i
pragmatic e,ist o zon apreciabil de larg de suprapunere, de vreme ce, !n
e,aminarea aptelor de stil condi$ionrile, nu pot i ocolite aspectele de ordin
socio*cultural, reeritoare la to$i parametrii actului de comunicare" !nsi punerea
!n perspectiva comunicrii -non1literare a obiectivelor stilisticii este semniicativ
pentru aceast !n$elegere a domeniului( %Stilistica ar i deci studiul modului de
maniestare a perorman$elor de care de$intorii unei limbi date sunt capabili, !n
unc$ie de codul sau de codurile socio*culturale care condi$ioneaz aceste
perorman$e.&->oteanu, 1//;, p. /M1. >u toate acestea, un punctul de vedere ca
cel al :. Ju$escu, potrivit creia stilistica ar i o orm a %pragmaticii descrip*
tive&, adic un studiu al limba6ului aplicat la situa$ii speciice -:.Ju$escu, apud
I.>oteanu, 1//;, p. /G1 pare a eluda deosebirile dintre stilistic i pragmatic,
c+nd din prima o subdiviziune a celei de*a doua. Suprapunerea apreciabil de
domeniu a celor dou discipline 9 stilistica lingvistic i pragmatica lingvistic 9
a ost, de altel, recunoscut de autorii volumului Aspecte ale dinaicii li!ii
rone actuale -2;;2, coord. .abriela 8an*2indelegan1 ca iind o realitate de
neocolit, de vreme ce propun termenul de Kp r a g ma s t i l i s t i c F, elimin+ndu*l
astel pe cel de Kstilistic lingvisticF.
#ntre pragmatica lingvistic i stilistica lingvistic e,ist totui o serie de
importante deosebiri, care $in, !n principal, de scopurile vizate de cele dou dis*
cipline( pragmatica este, !n primul r+nd, interesat de e i c i e n $ a schimburilor
verbale, de capacitatea indivizilor implica$i !n actele de comunicare de a coopera
sau nu" stilistica lingvistic nu ignor aceste chestiuni, dar este mai cur+nd inte*
resat de e,presia verbal, de modul !n care este utilizat repertoriul de orme pe
care vorbitorii le au la dispozi$ie.
!. '. Stilistic i retoric. #n antichitatea greco*latin nu e,ista o disciplin
autonom care s se ocupe de stil, cu toate c interesul pentru problematica a ceea
ce s*a numit mai t+rziu stilistic este oarte timpuriu. 2e pild, unul dintre primii
retori -!nceputul sec. al V*lea !n.>r.1 9 .orgias din Ceontini 9 a i,at oarte de
timpuriu acest interes( lui i se datoreaz apari$ia genului epidictic, adic al
genului retoric !n proz, caracterizat printr*o e,presie sublim i printr*o
dispunere savant a elementelor e,presive. .orgias a ost mai interesat de
ordonarea cuvi*ntelor !n discurs, de calitatea limba6ului utilizat -plasticitate,
sonorit$i1 dec+t de natura subiectelor tratate. >u el se contureaz acele pr$i ale
dispozitivului retoric clasic, care conigura mai t+rziu studiul stilului(
sintagmatica discursului -ta"is # dispositio1 i vocabularul olosit -le"is sau
elocutio1 -?arthes, 1/00, p. 1M01. #n antichitatea greac problematica stilisticii
era, aadar, inclus !n retoric.
#n cartea a III*a a $etoricii sale, )ristotel vorbete despre igurile de stil,
despre podoabele verbale care trebuie s !nnobileze, dar, mai ales, s ac eicace
discursul oratorului. Se !n$elege c iecare tip de discurs avea propriile sale
e,igen$e cu privire la e,presia verbal( de pild, metaorele, elementele de le,ic
popular sau cuvintele vulgare nu aveau ce cuta !n discursul deliberativ( aceste
restric$ii indc puternica tendin$ spre codiicare pe care a cunoscut*o, !nc de la
!nceputuri, e,erci$iul retoric.
Jendin$a spre codiicarea e,presiei verbale devine !nc i mai puternic !n
retorica latin. >u >icero are loc lrgirea interesului pentru e,presia verbal, !n
sensul c !n sera de interes a retorului intr acum i te,tele literare -prin e,em*
pliicri1, pentru c literatura conserva cel mai bine realizrile socotite a i
paradigmatice pentru e,primarea e,presiv. I alt tedin$ vizibil la >icero a ost
i deplasarea interesului de la discursul rostit la te,tul scris, ceea ce atragea dup
sine i modiicarea recomandrilor cute oratorilor, de a ti cum s*i aleag
cuvintele.
S mai observm c !n cel mai important tratat de retoric al antichit$ii latine
9 Arta oratoric de Nuintilian 9 se acord o aten$ie semniicativ sporit stilului
-pe l+ng cultivarea limbii, !nv$area corect a ormelor gramaticale etc.1. 2e
altel, la aproape o sut de ani dup >icero, Nuintilianus a deinit retorica drept
%ars bene dicendi& i este interesant s remarcm aptul c !n timp ce pentru
)ristotel principala categorie a retoricii usese p e r s u a s i u n e a , !n raport cu
care retorica avea s ie deinit ca o disciplin prin care se descoperea !n mod
speculativ ceea ce era susceptibil de a crea convingeri -)ristotel, 1/32, pp. M3*
M41, pentru Nuintilianus deinirea retoricii s*a redus la gsirea e,presiei verbale
adecvate scopurilor e,primrii prin cuvinte. Nuintilanus a ost contemporan cu
)ugustus, dar tot contemporan cu marele !mprat a ost i retorul 2ionis din
Oalicarnas care, !ntr*un el, a inaugurat i n t e r e s u l a u t o n o m pentru stil,
interes materializat !n analiza micrii razelor, a ritmului interior, pe care acestea
!l au !ntr*un te,t. )ceeai tendin$ o !nregistreaz i Tratatul despre su!li
-8seudo*Conginus, sec. I dup >r.1( retorica avea ca scop gsirea atributelor unei
calit$i integratoare a e,primrii prin cuvinte 9 s u b l i mi t a t e a 9 proprietate a
stilului, nu a subiectelor tratate.
#n orma ei clasic, retorica a avut o t e n d i n $ n o r ma t i v , pentru c a
!ncercat s codiice orma discursului oratoric i, ceva mai t+rziu, pe cea a e,*
primrii poetice. #n consecin$, retorica deinea orma discursului la un triplu
nivel( i n v e n $ i a t e me l o r -alegerea lor1, c o mp o z i $ i a 3 a r a n 6 a *
me n t u l p r $ i l o r i e , p r e s i a v e r b a l -stilul 3 igurile retorice sau
de stil1. 7etorica a !ncercat s men$in controlul !n toate aceste compartimente, cu
scopul evident de a produce enun$uri -orale, apoi i scrise1 care, prin eectele lor
rsr+nte asupra asculttorilor 3 cititorilor, s induc !n acetia o atitudine de
identiicare cu mesa6ul transmis. )legerea ormelor era deinit de retoric i
condi$ionat de natura discursului. Stilul se identiica, !n consecin$, cu orma
discursului, condi$ionat de unc$ia operei.
I dat cu restr+ngerea dispozitivului retoric, din cele cinci componente ale
retoricii clasice nu au mai rmas, !n cele din urm, dec+t t a , i s i l e , i s .
)ceasta a ost condi$ia retoricii restr+nse timp de secole i, de aceea, este
e,plicabil de ce dou dintre marile tratate de iguri datorate lui 2u ma r s a i s
-%u sens, 1M3;1 i 8 i e r r e 5 o n t a n i e r -1G2191G2M1 se apleac cu at+ta
minu$ie asupra claselior de iguri, mai ales semantice, ignor+nd complet celelalte
aspecte pe care constituirea discursului verbal le presupunea.
8utem airma c restr+ngerea retoricii p+n !n sec. PIP la un s t u d i u
a n a l i t i c i d e s c r i p t i v a l e , p r e s i e i v e r b a l e , r legtur cu
conte,tul cultural, situa$ional, ace ca retorica s*i modiice oarte mult dome*
niul de reerin$ i scopurile ini$iale. I parte din problematica retoricii a ost
preluat mai t+rziu de stilistic, inclusiv de stilistica numit lingvistic. 2einit,
de regul, ca un studiu al e,presiei verbale, stilistica ia !n calcul autorul ca
instan$ care produce mesa6e, asculttorul 3 cititorul ca instan$ care le primete 3
recepteaz 3 interpreteaz, posibilit$ile de variere a registrelor de e,presie, !n
unc$ie de destina$ia i unc$ia discursului( toate acestea dovedesc !nrudirea,
legtura -nu numai1 genetic !ntre stilistic i retoric.
#n orma ei modern, stilistica nu a avut niciodat un caracter normativ -ca
retorica1, chiar dac recunoatem c iecare variant unc$ional a limbii !i are
propriile ei norme ce reglementeaz uza6ul, n o r me s t i l i s t i c e , dierite de
cele lingvistice, ale limbii*sistem. )t+ta timp c+t a ost privit ca o parte a reto*
ricii, problematica stilului a ost supus unor !ncercri de normare, de codiicare.
#n toate poeticile 3 retoricile clasice se !nt+lnesc trei paliere stilistice 9 s t i l u l
! n a l t 3 s u b l i m 3 n o b i l , s t i l u l me d i u 3 t e mp e r a t , s t i l u l
s i mp l u 3 v u l g a r 9, ce reglementau destul de precis at+t utilizarea re*
surselor e,presive ale unei limbi, c+t i inventarul de orme retorice, de6a stocate
!n memoria cultural a unei comunit$i lingvistice. )ceste trei paliere stilistice
transgresau, ignor+nd*o, individualitatea creatoare, nevoit s se supun reco*
mandrilor oarte stricte cu caracter normativ. 2e pild, scriitorii care voiau s
scrie o tragedie trebuiau s se plaseze pe palierul stilului !nalt, caracterizat prin
anumite turnuri retorice bine reglementate -tiradele, invoca$iile adresate zeilor,
eroilor tutelari, antitezele, selec$iile drastice de vocabular etc.1. Ipozi$ia dintre
palierele stilistice era oarte bine pus !n eviden$ de analiza acelor autori care, ca
Vergiliu, au ilustrat toate posibilit$ile de e,presie literar" de altel, scriitorii
puteau trece de la un stil la altul( !n perioada clasic, Ca 5ontaine a olosit !n
abule stilul mediu, iar !ntr*o eerie ca &syc' stilul !nalt. Ideea c stilul repre*
zint, chiar i atunci c+nd conceptul se raporteaz la e,presia verbal nonliterar,
e,presia individualit$ii creatoare este oarte nou" ea dateaz, de apt, din epoca
modern.
2in aceste considera$ii tragem concluzia c retorica a avut un caracter
preponderent n o r ma t i v ( !n privin$a literaturii, ea se ocupa -i se ocup1 cu
descrierea i codiicarea preceptelor i se bazeaz pe o teorie a genurilor. 2in
acest tip de demers, rezult o tipologie a operelor literare, !n unc$ie de ormele
deinite la nivelul inven$iei i la cel al dispozi$iei pr$ilor -compozi$iei1 i !n
unc$ie de scopurile acestora -.uiraud, 1/02, p. 121, !n timp ce stilistica include
variate metode de studiere a e,presiei, este studiul unei orme speciice a me*
sa6ului -.uiraud, 1/M4, p. /441.
>ercet+nd istoria constituirii stilisticii ca disciplin autonom !n secolul al
PIP*lea rom+nesc, Ileana Iancea observa c retorica a unc$ionat de*a lungul
timpului ca t e o r i e , dar i ca p r a c t i c l i t e r a r , c a ost deopotriv
g r i l d e i n t e r p r e t a r e , dar i mo d e l c o e r c i t i v . -Iancea, 1/G0,
p. 1331. )ceast observa$ie are o valabilitate mult mai ampl i !nsi condi$ia
retoricii, din momentul !n care literatura a devenit unul dintre obiectele ei privi*
legiate. Stilistica nu are caracter normativ i se ocup cu studiul e,presiei -literare
sau nu1.
2in vechea retoric, stilistica modern de orice orientare a preluat ideea
caracterului contient, deliberat al utilizrii limba6ului cu anumite scopuri
-eventual artistice1. Se pot produce, irete, i turnuri e,presive r o participare
contient a autorului, dar asemenea cazuri nu ormeaz regula. 2e obicei, at+t
vorbitorul obinuit, c+t i poetul vizeaz o !ntrebuin$are dac nu e,presiv, cel
pu$in adecvat a limba6ului, ceea ce implic !n cel mai !nalt grad actorul
inten$iona*lit$ii.
8utem spune c !ntre stilistic i retorica veche sau modern e,ist o
l e g t u r g e n e t i c , apoi una care $ine de pozi$ia vorbitorului a$ de limb
9 deopotriv i n s t r u me n t i o b i e c t 9, i anume limba este considerat !n
act, nu !n aspectele ei abstracte, teoretice, dar scopurilor acestor dou discipline
cu caracter eminamente practic sunt dierite( retorica este centrat pe
c a t e g o r i a p e r s u a s i u n i i , adic pe c a t e g o r i a c o n v i n g e r i i a u *
d i t o r i u l u i 3 c i t i t o r u l u i prin utilizarea unor procedee care s sporeasc
eicien$a e,primrii 9 iar prin aceasta este apropiat de pragmatica lingvistic 9,
!n timp ce stilistica este preocupat !n special de ma n i e r a d e a s c r i e 3 a
v o r b i , !n subsidiar de c a l i t a t e a e , p r e s i e i v e r b a l e .
!. 5. Stilistica i poetica. #ncep+nd cu (ntroduction ) la potique -#ntro*
ducere !n poetic1, lec$ia de deschidere a lui 8aul ValQr@ din 1/3G, se inaugureaz
o nou !n$elegere a poeticii, a domeniului i a inalit$ii acesteia. )irm+nd c
literatura nu este dec+t un el de e , t e n s i u n e i d e a p l i c a r e a
a n u mi t o r p r o p r i e t $ i a l e l i mb a 6 u l u i n a t u r a l , ValQr@ indica o
nou cale de e,egez literar, undamental c e n t r a t p e l i n mb a 6 i, !n
acelai timp, d i n a mi c ( sensul tradi$ional, banalizat, al conceptului de poetic
9 inventar de reguli, conven$ii, prescrip$ii, care s reglementeze producerea 3
circula$ia 3 receptarea operei literare 9 era !nlocuit cu o !n$elegere merg+nd ctre
etimologia cuv+ntului gr. poiein Ka aceF, adic cu o !n$elegere a poeticii ca tip
special de activitate lingvistic creatoare.
)scendentul pe l*a cunoscut structuralismul asupra studiului literaturii a cut
ca, !n bun parte, acest sens s ie obliterat, !n avoarea altor accep$iuni, cum ar i
cea a poeticii ca disciplin care deinete condi$iile de realizare a literarit$ii,
adic a ansamblului de propriet$i care ac dintr*un te,t un te,t literar i, !n
subsidiar, ca disciplin cu caracter descriptiv i ta,inomic -poetica trebuia s
ediice o tipologie a te,telor literare1. 8entru poeticienii structuraliti, te,tul
literar este ! n c h i s , a u t r e e r e n $ i a l -adic !i construiete propriul su
orizont de reerin$, care nu are nici un raport cu realitatea1, se supune unei
structurri lingvistice -deoarece este maniestarea unei limbi naturale1 i este el
!nsui un limba6 -!n sensul pe care C.O6elmslev !l preciza, adic un l i mb a 6 d e
c o n o t a $ i e 1. #n s+rit, te,tul literar pune !n valoare cele dou tipuri de crea*
tivitate, propuse de generativiti, adic c r e a t i v i t a t e a c a r e s e s p u n e
r e g u l i l o r i c e a c a r e g e n e r e a z r e g u l i -:. )rrivQ, 1/0/1. Ca
aceste particularit$i ale modului !n care poetica i*a deinit obiectul i priorit$ile
de ordin metodologic se pot aduga i altele( eludarea subiectului -autorului1, mai
precis punerea lui !ntre paranteze, sub prete,tul eliminrii biograismului i, o
dat cu aceasta, a subiectvit$ii enun$iatoare" %igura receptorului& devenea
deopotriv problematic, !n msura !n care i receptorul te,tului literar se ala
plasat !n aara obiectului de analiz, trimi$+nd, eventual, la alte domenii de
cercetare, ca sociologia literaturii. 2e aceea, o bun parte a poeticii a pstrat p+n
!nspre deceniul M al secolului al PP*lea o puternic orientare descriptivist, reu*
z+nd 9 cu argumentul obiectivit$ii 9, s se aventureze pe terenul socotit nesigur
al 6udec$ii de valoare. =,ista chiar convingerea c o bun descriere a
mecanismelor de producere 3 unc$ionare a te,tului poetic poate rspune unei
asemenea !ntrebri 9 stabilirea valorii, ca i cum valoarea ar i cosubstan$ial cu
structura intern a operei literare.
Se !n$elege c stilistica a trecut !n aceast perioad printr*o criz de identitate,
chiar dac au e,istat !ncercri de reconsiderare a domeniului din perspectiv
structuralist -:.7iaterre1. 7at+nd !n$elegerea ca poietic, poetica nu avea cum
s !nt+lneasc stilistica, disciplin care se ocupa cu aspecte, uneori aleatorii,
inclasiicabile, care marcheaz e,presivitatea limba6ului. 8restigiul acestui tip de
poetic -i al metodologiei lingvistice !n general1 ace ca toate celelalte posibile
discipline care aveau ca obiect te,tul literar s intre !ntr*un con de penumbr"
!n$elegem de ce un stilistician de la s+ritul deceniului 0 putea airma( %stilistica
pare aproape moart& -)rrivQ,1/0/1. :ai potrivit ar i s spunem c poetica
structuralist a maniestat tendin$a de a absorbi stilistica.
=ste adevrat c !ntr*o sintez asupra orientrii noii poetici, inaugurate de
:uEaRovsES i ValQr@, caracterul de act creator, bazat pe alegere, al operei literare
este subliniat cu preganan$" nu numai creatorul !n care se origineaz opera se
cere a i luat !n considerare, nu numai te,tul, analizat printr*o close reading
-adic o lectur oarte atent, analitic1, ci i receptorul -cititorul 3 asculttorul 3
spectatorul1( %8oetica nu*i mai al obiectul complet i,at sau dat a priori, adic
e,ist+nd !n aara operei, ci chiar ! n o p e r , ca rezultat al unui act de crea$ie&
-Sve6EovsES, 1/M4, pp. /33*/341. )ceast deini$ie a obiectului poeticii, !nc
destul de izolat la mi6locul deceniului M al secolului trecut, !n mai mare msur
compatibil cu analiza stilistic, va deveni prevalent dup 1/G;, c+nd interesul
pentru categoria receptorului va pune !n umbr nu numai orien*trile
ormalizante, ci i pe cele cu caracter speculativ, legate de conceptul de %autor&.
I.>oteanu preciza c, !n ciuda obiectului comun, stilistica i poetica au
obiective deosebite, cel pu$in prin aptul c stilistica ar trebui s*i lrgeasc
conceptul de stil, pentru a cuprinde !n acesta nu numai modalit$ile individuale de
olosire a limbii, ci i pe cele ale grupurilor de vorbitori, condi$iona$i din punct de
vedere socio*cultural ->oteanu, 1//;, pp. G/*/;1. 2ac nu putem avea dec+t o
poetic a te,tului literar, putem avea, !n schimb, o stilistic a tuturor tipurilor de
utilizare a limba6ului, ie cu scopuri estetice, ie nu.
!. 6. Stilistica i semiotica. 2in momentul !n care lingvistica a pierdut
din teren, iar metodologia inspirat de lingvistica structuralist s*a depreciat, s*a
produs un asalt al semioticii asupra ansamblului cercetrii umaniste, ceea ce a
condus la legiererea descrierii te,tului literar urm+nd proceduri !mprumutate din
lingvistica -post1structuralist. Citeratura a !nceput s ie considerat o %practic
semniicant& !ntre altele, r vreo !ncercare de valorizare dintr*un punct de
vedere oarecare -estetic, sociologic, ilozoic etc.1 a te,tului literar -B.Tristeva,
1/0G1. )ceast nou conigura$ie a domeniului de cercetare a literaturii a condus
la conuzia dintre poetic i semiotica literar, situa$ie !nc vizibil i astzi.
Stilistica se dizolv aproape !n !ntregime !n orientarea dominant.
Semioticienii au !ncercat s conere totui o legimitate perspectivei semiotice
!n stilistic, !ncep+nd chiar cu deini$ia dat %stilului&. 2e vreme ce !n calitate de
sistem de semne, orice limb natural se deschide nemi6locit spre o abordare
semiotic, i stilurile, variante unc$ionale, ca actualizri ale unei limbi naturale,
!ndrept$esc o aceeai abordare" !n consecin$, stilul este o no$iune direct semio*
tic -DspensEi, 1/0G, p. 1231
>unoscutul stilistican rancez 8ierre .uiraud deinea !nc din 1/MG noua
retoric ca reuniune a dou discipline distincte( s t i l i s t i c a i s e mi o t i c a
l i t e r a r . Stilistica ar include, din aceast perspectiv, studiul ormei ling*
vistice i stilistica literaturii.
Dn pas !nainte !n direc$ie recunoaterii importan$ei pe care semiotica o putea
avea pentru studiul stilistic !l ac autorii lucrrii *eiotica. %icionarul raional
de teoria li!ii -1/G;1, ).*B. .reimas i B. >ourtUs. 8entru cei doi autori stilul
este un concept care poate i deinit i transormat !ntr*un concept operatoriu cu
diicultate, din cauza incompatibilit$ii dintre stilistic i semiotic !n ceea ce
privinte principiile de pertinen$. Jotui se recunoate c %stilul& de$ine o
considerabil putere integrativ, prin caracterul su de rezultant global a
procesului de totalizare a semiozei realizate. >onceptul de stil se deinete !n
raport cu procesul de lectur, proces care presupune deopotriv recunoterea i
identiicarea, %la captul unui lan$ intepretativ comple,, prin care recuren$ele
ormale, pe care analiza le poate separa ca tot at+tea sedimentri, produc un eect
de individua$ie& -.reimas*>ourtUs, 1/G0, p. 2131.
)naliza semiotic poate dega6a con$inutul %6udec$ii de stil&, cu cele trei
componente ale sale(
9 t o p o l o g i c " aceast component privete asigurarea obiectului !ntre
anumite %borne& acceptate ca atare -borna ini$ial este dat de stilul ca indice de
valoare de la care vor i sanc$ionate ormele*obiecte" de e,emplu, %stilul elegant&,
%stilul solemn&, %stilul vulgar& etc." borna inal este dat de stilul ca termen
sincretic, ctre care tinde recunoaterea ormelor enun$ate"
9 a , i o l o g i c " aceast compnent privete stilul ca i n v e s t i r e d e
v a l o r i , potrivit unor repere de evaluare e,terioare i interioare domeniului
literaturii" primele sunt norme presupuse, ca, de pild, stilul bun, stilul greit etc.,
cele din urm avorizeaz recunoaterea i individualizarea ormelor care conduc
la coni*gurarea unui cod estetic-stil rumos 3 original1"
a s p e c t u a l " aceast component privete stilul din punctul de vedere al
recunoaterii continuit$ilor, rupturilor, reiterrilor, abaterilor de ctre un obser*
vator al procesualit$ii obiectului semiotic. -.reimas*>ourtUs,1/G0, pp. 213*2141.
Budecata de stil se aplic obiectului, dar este legat i de subiect, mai precis
de subiectul care se e,prim -adic %ia orm i se arat&1. 7ealizarea acestui
obiectiv ar trebui s inverseze !ns demersul tradi$ional de analiz" !n loc s
considere pree,isten$a subiectului asupra ormelor pe care le produce, ar trebui s
se !nainteze de la aceste orme ctre subiect, oarecum ca !n demersul de tip
genetic( %Va i vorba, ceea ce ace de altel metalimba6ul spontan, de a instala
acest subiect la captul parcursului, ca pe o orm de construit, r !ncetare
marcat i desemnat de ctre obiectele semniicante prin care ea se maniest.&
-.reimas*>ourtUs, 1/G0, p. 2141.
2ieren$a a$ de o abordare lingvistic i cu at+t mai mult una pragmatic
rezid !n aceea c subiectul enun$rii este privit de semioticieni ca %eect al
te,tului& i nu ca actant al procesului de comunicare i, !n consecin$, ca surs a
aptelor de e,presivitate, ca maniestare a subiectivit$ii subiectului enun$tor. >a
i poetica de tip -post1structuralist, semiotica consider stilistica sub unghiul
privilegiat al te,tului. Jipul de demers stilistic pe care !l sugereaz ).*B..reimas
i B. >ourtUs, demers care pleac de la te,t ca s a6ung la subiectul de la originea
te,tului nu are, !n consecin$, nici un raport cu stilistica genetic, aa cum a ost
aceasta teoretizat de C.Spitzer.
!. 7. Stilistica lingvistic i stilistica literar. 8entru cei mai mul$i
lingviti, teoreticieni ai literaturii i stilisticieni, stilistica nu se contituie ca un
domeniu omogen( e,ist, !n principiu, cel pu$in dou subdomenii distincte ale
stilisticii( s t i l i s t i c a l i mb i i 3 a c o d u l u i , inaugurat de >h.?all@, i
s t i l i s t i c a l i t e r a r , a me s a 6 u l u i , ini$iat de T.Vossler. %I stilistic
ce s*ar cantona la rolul pe care i l*a destinat ?all@ ar avea astel doar o unc$ie
preliminar i provizorie. Se poate lua !ns !n considera$ie un alt domeniu care ar
i propriu pentru aceasta, dac se postuleaz c !n orice enun$ lingvistic se
observ un anumit numr de rela$ii, de legi, de constr+ngeri, care nu pot i
e,plicate prin mecanismul limbii, ci numai prin cel al discursului. )ceast tiin$
ar avea subdiviziuni VverticaleW, ca poetica, care se ocup de un singur tip de
discurs, cel literar, i subdiviziuni VorizontaleW, ca stilistica, al crei obiect nu ar
i constituit de toate problemele ce $in de un tip de discurs, ci de un tip de
probleme privind toate discursurile& -2ucrot*Jodorov, 1/M2, p. 1;41.
#n !ncercarea de a coneri domeniului %vast -i destul de neomogen1& al
stilisticii o conigura$ie care s $in seama de toate liniile de or$ care !l traver*
seaz, Xt. :unteanu vorbea de e,isten$a a cel pu$in trei zone relativ distincte !n
acest domeniu(
a2 o s t i l i s t i c a v a r i a n t e i v o r b i t e a l i mb i i , caracterizat
prin unc$ia ei e,presiv, motivat aectiv"
b2 o s t i l i s t i c a o p e r e i l i t e r a r e , !ntotdeauna motivat estetic"
c2 o s t i l i s t i c % u n c $ i o n a l & , adic a limba6elor socio*
proesionale -tiin$iic, didactic, 6uridic, administrativ, publicistic1 -:unteanu,
1//<, p.331.
Variantele 1a2 i 1c2 $in de domeniul unei stilistici lingvistice, av+nd un
caracter precumpnitor descriptiv. Varianta 1b2 reunete !n analiza propriu*zis
aspectele descriptive cu cele evaluative, mai e,act !ntemeiaz anumite 6udec$i de
valoare pe analiza acele conigura$ii ale te,tului literar care eviden$iaz inten*
$ionalitatea estetic !n utilizarea limba6ului.
>hiar dac se poate da o deini$ie general stilisticii i obiectului su de
studiu 9 stilul ca orm de actualizare a limbii 9, c+mpul disciplinei rm+ne
divizat !n dou sec$iuni, care presupun tipuri de abordare undamental dierite,
pentru c dierit este modul de raportare la limb( a2 !n cazul s t i l i s t i c i i
l i n g v i s t i c e , obiectul este s t i l u l i n d i v i d u a l i c o l e c t i v , deinit
!n unc$ie de parametri socio*culturali, care guverneaz uza6ul lingvistic, iar b2 !n
cazul s t i l i s t i c i i l i t e r a r e , obiectul este s t i l u l i n d i v i d u a l , rezultat
al unor op$iuni de ordin estetic.
) e,istat !ns i !ncercarea de a delimita domeniul stilisticii $in+nd seama
chiar de ceea ce le unete, anume c avem de*a ace !n ambele cazuri cu mesa6e,
mai precis cu o r ma mesa6elor care se transmit -!n anumite condi$ii1 de la un
emi$tor la un receptor. 8lec+nd de la premisa c e,ist un undament comun 9
cel al comunicrii 9 pentru toate tipurile de uza6 al unei limbi, 8. .uiraud a dis*
tins !ntre
9 s t i l i s t i c a c o d u l u i -stilistica d e s c r i p t i v 1,
9 s t i l i s t i c a a u t o r u l u i -stilistica g e n e t i c 1
9 s t i l i s t i c a c i t i t o r u l u i -stilistica u n c $ i o n a l 1 -.uiraud,
1/M4, p. /441.
!. 7. !. Stilistica descriptiv este ilustrat de ceea ce am numi stilistica
lingvistic inaugurat de >h.?all@ i continuat de coala sa -v. supra1.
Cingvistiului genevez i s*au reproat conuzia dintre nivelul codului i cel al
mesa6ului i plasarea eectelor de stil e,clusiv la nivelul mesa6ului, plec+nd de la
ideea c stilul reprezint o proprietate a mesa6ului( %>hiar dac suntem de acord
cu acest postulat, ne putem totui g+ndi c descrierea mesa6ului este imposibil
r un studiu anterior al valorilor lingvistice la nivelul codului, care genereaz
eectele stilistice !n mesa6& -.uiraud, 1/M4, p. /4M1.
!. 7. ". Stilistica genetic. )ceast direc$ie important a stilisticii euro*
pene i*a gsit realizarea cea mai elocvent !n studiile lui C e o S p i t z e r , care
la r+ndul su a beneiciat de sugestii teoretice venite din estetica lui
? e n e d e t t o > r o c e i din scrierile de lingvistic i stilistic ale lui Ta r l
Vos s l e r . >ritica psihanalitic i critica literar genetic nu sunt strine de
stilistica genetic proesat de C.Spitzer.
!. 7. ". !. 8arl +ossler. Cucrrile romanistului german T. Vossler au avut
impact, !n primele decenii ale secolului al PP*lea, nu numai asupra stilisticii,
imprim+ndu*i o orientare dierit de cea inaugurat de Xcoala din .eneva, ci i
asupra esteticii limba6ului !n general. )prute ca o reac$ie !mpotriva neopo*
zitivismului proesat de Xcoala neogramatic, lucrrile lui T.Vossler au reinsta*
urat s p i r i t u l d e s i n t e z !n cercetarea lingvistic. 2e la lucrarea*maniest
&ostivisus und idealisus n der *prac'+issensc'aft -8ozitivism i idealism !n
tiin$a limbii1 -1/;41 p+n la ultima sa mare sintez, Geist und ,ultur n der
*prac'e -Spirit i cultur !n limb1 -1/2<1, scrierile lui T.Vossler au pus studiul
limbii pe alte temeiuri, !ncadr+nd*o printre enomenele culturale ma6ore din isto*
ria unui popor. #n *prac'e als *c'-pfung und .nt+ic/lung -Cimba ca crea$ie i
dezvoltare1, T.Vossler i*a pus problema raportului dintre evolu$ie i crea$ia !n
limb. 8lec+nd de la deinirea limbii ca a c t i v i t a t e s p i r i t u a l , savantul a
deinit schimbarea creatoare ca enomen determinat de prestigiul i voin$a unei
anumite categorii de vorbitori, care impun maselor modul lor de rostire. Impulsul
creator, determinant pentru inova$ia !n limb, este vzut, aadar, ca maniestare a
unui actor esen$ial, care, pentru Vossler, e,plic i valideaz toate schimbrile
produse la propor$iile unei limbi na$ionale( v o i n $ a v o r b i t o r u l u i .
T.Vossler ace trecerea de la un concept de stil indisolubil legat de motivarea
e,presiei spre un concept de stil, !n$eles ca inten$ie de e,presie i aectivitate
creatoare" !n aceast din urm accep$ie, stilul devine cea mai important ipostaz
a unei limbi, ceea ce e,plic de ce pentru T.Vossler stilistica -limbii comune1 este
o %gramatic i,at&, ipotez pe care o va relua C.Spitzer. Irice limb posed un
poten$ial inerent de e,presivitate, care se i,eaz !n timp !n structuri grama*
ticalizate" aceasta ace ca e,presivitatea s nu mai ie privit ca un element adu*
gat, ci ca o condi$ie de e,isten$ a oricrei limbi.
Inluen$a lui Oumboldt i, !n special, al lui 5r. Schlegel !l ace pe T.Vossler s
aeze !n centrul teoriei sale despre limb, !n$eleas ca enomen comple,, cu o
dubl natur 9 l i n g v i s t i c i c u l t u r a l * e s t e t i c 9, ideea care a do*
b+ndit un prestigiu cu totul e,cep$ional !n epoca romantic, cea de s p i r i t a l
l i mb i i . #n cele dou lucrri care au avut, probabil, cel mai mare rsunet !n
contiin$a contemporanilor 9 Cimbile na$ionale ca stiluri 9 i monograia
0ran/reic's ,ultur i *piegel seiner *prac'e ->ultura 5ran$ei oglindit !n limba
ei1 -1/2/1, T.Vossler !ncearc o analiz 9 din perspectiva unui e,amen stilistic,
!ntemeiat cultural 9 a trsturilor speciice care individualizeaz, pe de o parte, o
limb na$ional ca limb de cultur, pe de alt parte, o limb na$ional ca depozit
de elemente de e,presivitate. =lementul e,presiv, pe care romanistul german !l va
numi o r n a me n t a l , este %elementul speciic, caracteristic, individual, na$io*
nal, dialectal, idiomatic etc. dintr*o limb, luat !n generalitatea ei, spre deosebire
de caracterul ei universal i personal& -Vossler1.
8utem admite c orice limb rezult din ac$iunea con6ugat a doi actori 9
o r n a me n t a l i s t r u c t u r a l . > u c+t aceast !ntreptrundere se ampliic,
sporete !n comple,itate, cu at+t limba devine mai rainat !n privin$a resurselor
sale stilistice, pentru c elementele ornamentale se convertesc !n elemente struc*
turale !i invers. 2e aceea, !n cursul dezvoltrii limba6ului omenirii, limbile na$io*
nale au reprezentat momente stilistice speciice i tot momente stilistice speciice
au constituit i stadiile de evolu$ie din istoria unei limbi na$ionale anume. #n$ele*
gem din aceste corelri c pentru T.Vossler a analiza speciicul na$ional al unei
limbi este tot una cu a analiza stilul acelei limbi.
Stilul individual nu se poate sustrage determinrilor impuse de limba na$io*
nal( %7ealizrile individuale au mai cur+nd un caracter pripit i improvizat, ori*
c+t de solide i de mature ar i. >aracteristic pentru no$iunea de stil este c p+n i
cea mai mic component a ormei e strbtut i sus$inut de aceeai inten$ie
artistic Y...Z. 2e aici rezult !n principiu simultaneitatea ormei individuale i a
sistemului integral al unei limbi na$ionale& -Vossler, 1!. na.1. I mare perso*
nalitate creatoare pune !ns !ntotdeauna !n valoare %spiritul unei limbi& na$ionale
-*prac'geist1, iar o oper literar devine popular nu pentru c autorul ei se
VtergeW !n spatele operei, ci pentru c el dispare !n umbra limbii poporului su.
Cimbile na$ionale apar, !n bog$ia lor de maniestri -stiluri individuale, poe*
zie, stiluri proesionale1 ca l i mb i t r i t e -erle!te *prac'en1, %istoricete
determinate, ale marii i unicei comunit$i de limb care !nr$ete omul cu
universul& -Vossler, 1!. na.1.
#ncerc+nd s*i undamenteze lingvistic concep$ia despre stilistic, T.Vossler
d dovad de o relativ !ngustime a perspectivei teoretice. %Irice e,presie poetic
poate i redus la categorii gramaticale, dac tim s*o analizm psiholgic&
-Vossler, 1!. na.1., va spune el, pr+nd a pune !ntre paranteze undamentele idea*
liste i romantice ale concep$iei generale despre limba na$ional i spiritul ei. Ca
aceste scderi se adaug imprecizia !n olosirea conceptelor de l i mb ,
l i mb a 6 , s t i l i n d i v i d u a l 3 s t i l c o l e c t i v .
#ncercarea de a alctui o monograie a unei limbi na$ionale -ranceza1, pentru
a*i deini %spiritul& ce o guverneaz -ceea ce era tot una cu a deini proilul
stilistic al acelei limbi1 s*a soldat cu un relativ eec, cel pu$in teoretic. #n ciuda
strlucitoarelor intui$ii i analize pe care le desoar, T.Vossler nu reuete s
circumscrie %spiritul limbii ranceze&, altminteri dec+t prin ceea ce era de6a i,at
!n contiin$a cultural european( cartezianismul, claritatea i elegan$a. Ignorarea
unor sisteme de semne mai comple,e, cum ar i limba6ele imagistice sau anumite
conven$ii cultural*artistice !l ac s alunece !n specula$ii uneori neondate i s
piard legtura cu teoria literar i cu estetica limba6ului de care pruse a se arta
at+t de interesat.
8entru ? e n e d e t t o > r o c e , !n schimb, verbalizarea este !ntotdeauna
precedat de e , p r e s i a * i n t u i $ i e , transormat !ntr*un el de tensiune men*
tal*senzorial" din aceast pricin, rolul normei lingvistice sau validitatea catego*
riilor gramaticale este diminuat.
Spre deosebire de T.Vossler, esteticianul italian nu crede !n e,isten$a unui
geniu lingvistic supraindividual, care ac$ioneaz pe plan na$ional ca un spirit al
limbii" dimpotriv, el acord credit deplin doar intui$iei individului, central at+t
!n momentul crea$iei c+t i !n cel al interpretrii operei literare. :omentul eva*
luativ, a,iologic se cere legat chiar de acest elan individual.
2octrina genetic, aa cum a ost circumscris de T.Vossler i de ?.>roce, a
ost a,at pe necesitatea introspec$iei i pe deinirea comprehensiv a intui$iei
ormative, maniestate prin %crea$ie, modelare, e,primare&" aceast tripl
e,igen$ !i va gsi deplina valoriicare !n lucrrile romanistului Ceo Spitzer.

!. 7. ". ". 3eo Spiter. Cui T.Vossler i*a ost ost caracteristic tendin$a de
cuprindere a izionomiei unei mari opere de civiliza$ie, analizat !n toate cone,i*
unile ei cu epoca literar i cultural !n care apruse( monograiile despre Cope de
Vega, Ca 5ontaine i abulele sale, despre %ivina 2oedie i Ceopardi se !mpr*
tesc din acest spirit. Cui Ceo Spitzer i*a ost mai cur+nd caracteristic tendin$a
opus, de privilegiere a dimensiunii individuale a operei i a scriitorului" !n con*
secin$, s t i l u l i e , p r e s i a r e p r e z i n t c a r a c t e r t i s t i c i i ma *
n e n t e a l e o p e r e i .
>a i T. Vossler sau ?. >roce, C. Spitzer crede c !n literatur limba6ul re*
prezint mai cur+nd un mi6loc de e,presie dec+t de comunicare" mai mult, stilis*
ticianul german vorbete chiar de o evolu$ie divergent a lingvisticii i a litera*
turii, pentru c limba6ul comun este mai presus de toate comunicare, iar arta este
e,presie, limba6ul comun este !n primul r+nd social, !n timp ce arta este indivi*
dualist -Spitzer, 1/<4, pp. 3;*321.
Ceo Spitzer va preciza, !n primul r+nd, no$iunea de caracteristic individual
a operei i a scriitorului, !ntemeind o metod de analiz stilistic
i n t u i $ i o n i s t . >eea ce caracterizeaz metoda lui C.Spitzer este
a b o r d a r e a c i r c u l a r a aptelor de limb, care intr !n alctuirea operei
literare( personalitatea autorului este deinit d i n u n t r u operei, pentru c at+t
stilul c+t i e,presia reprezint c a r a c t e r i s t i c i i ma n e n t e ale operei"
analiza unor apte de limb revelatoare !i permite stilisticianului s descireze
atitudinea scrii*torului, concep$ia sa despre lume, inten$ionalitatea operei, cu alte
cuvinte, ceea ce C. Spitzer numea e t i mo n u l s p i r i t u a l( analiza stilistic
devine, !n acest el, o 6ustiicare, din perspectiv psihologic*estetic, a operei
literare. =timonul spiritual este rela$ionat cu lumea e,terioar, cu momentul
istoric al operei, cu resursele limbii, dar, spre desebire de Vossler, care nu a ost
interesat de evolu$ia unui scriitor, chiar atunci c+nd prea c o ace, C. Spitzer i*a
i,at aten$ia asupra unor scriitori a cror individualitate creatoare se dezvluie
printr*o analiz condus !n cercuri concentrice, dinspre supraa$a te,tului spre
acel etimon spiritual, nucleu ireductibil al personalit$ii creatoare.
>eea ce !l apropie pe C. Spitzer de T.Vossler este convingerea c, !n calitatea
sa de mi6loc de e,presie, limba constituie un domeniu privilegiat de studiu pentru
stilistician, iar literatura, e,presia cea mai !nalt a unei limbi. #n ciuda evolu$iei
divergente, lingvistica i istoria literaturii pot stabili o punte de comunicare, iar
aceast punte o reprezint chiar stilistica. I asemenea convingere domin studiul
*tilistic 3i lingvistic, sintez a metodei sale de analiz genetic, caracterizat
prin c i r c u l a r i t a t e , d i r e c $ i e c e n t r i p e t , c a r a c t e r p r o g r e s i v .
C. Spitzer mizeaz !n primul r+nd pe o i n t u i $ i e u n d a me n t a l , o
intui$ie prin simpatie, !n legtur cu te,tul supus analizei" stilisticianul ar trebui s
poat reace climatul impulsului e,presiv care l*a animat pe scriitor !n momentul
crea$iei. Cectura mereu reluat a te,tului este cea care or$eaz declanarea
procesului intuitiv de recunoatere a ceea ce este revelator. 8ornind de la un
detaliu aparent insigniiant, stilisticianul a6unge la descoperirea unei caracteristici
nu a te,tului, ci a psihismului pround al creatorului. )a se e,plic de ce
elemente gramaticale nesemniicative 9 utilizarea structurii impersonale %il ne
aut pas sFecrire& de ctre 5laubert !n 2oresponden, recven$a con6unc$iei
cauzale populare %[ cause de& !n proza lui >h. Couis 8hilippe etc. 9 dezvluie
apte spirituale deinitorii pentru lumea luntric a scriitorilor -Spitzer, 1/<4, p.
3G1.
)naliza stilistic are ca obiective reacerea traseului care !l unete pe autor de
te,tul su, trasarea acelui %atlas cerebral& unic, gsirea acelui %nucleu cerbral&,
conigura$ie particular a lumii interioare a creatorului -Spitzer, 1/<4, pp. 3M" 421.
Stilisticianul propune i metode de control pentru a nu lsa loc arbitrarului, !n
!ncercarea de a coneri legitimitate demersului su( !n primul r+nd, dup inte*
grarea rezultatelor lingvistice cu cele literare, stilisticianul ar trebui s urmeze i
drumul invers, adic de la %nucleul cerebral& spre structurile lingvistice ale
operei" !n al doilea r+nd, orice caracteristic individual observat !ntr*un stil
individual se cere conruntat cu alte caracteristici ale aceluiai stil pentru a vedea
dac toate conduc ctre unul i acelai etimon spiritual.
>u toat importan$a pe care stilisticianul a acordat*o particularit$ilor de na*
tur verbal, acestea nu au relevan$ nici !n sine, nici pentru intepretarea operei
literare din perspectiv estetic. >hiar dac admite valabilitatea ma,imei ni'il est
in synta"i quod non fuerit in stylo -Knu e,ist nimic !n sinta, care s nu i e,istat
!n stilF1, ceea ce !nseamn c gramatica nu este altceva dec+t stilistic !nghe$at,
conigura$iile stilistice rm+n pentru Spitzer u n mi 6 l o c , nu u n s c o p al
analizei -Spitzer, 1/<4, p. 431.
=ste lesne de !n$eles de ce critica psihanalitic a ost !n mod special interesat
de acest tip de demers analitic( nu te,tul literar este vizat de analiza stilistic
genetic, ci autorul te,tului, aa cum se las acesta descirat din particularit$ile
conigura$iei verbale. :ai e,act, pentru stilistica genetic, cel pu$in aa cum a
ost propus de C. Spitzer, te,tul nu este un scop al analizei, ci un mi6loc de a p*
trunde !n stratul cel mai ad+nc al contiin$ei autorului. Stilistica genetic, ca i
critica literar genetic, a privilegiat, chiar a supradimensionat autorul, !n detri*
mentul operei sale.

!. 7. ". %. Caracteristicile stilisticii genetice7 cu re$erire special la 3eo
Spiter. #n lucrarea sa 1a stylistique -Stilistica1, 8ierre .uiraud a sintetizat cel
mai clar particularit$ile metodei de analiz stilistic a lui C. Spitzer i, totodat,
ale stilisticii genetice(
9 critica este 9 aa cum sugerau O. ?ergson i ?. >roce 9 i ma n e n t
o p e r e i , iar nu e,terioar acesteia"
9 opera literar este u n ! n t r e g , !n centrul cruia slluiete spiritul
creatorului su" acesta asigur operei literare coeren$"
9 orice detaliu al construc$iei lingvistice a operei ne permite s ptrundem !n
centrul acesteia, p+n a6ungem la etimonul spiritual, pentru c opera literar
nu con$ine elemente verbale nemotivate, neintegrate"
9 accesul la interioritatea operei este asigurat de intui$ie"
9 intui$iile ini$iale sunt un act de credin$, ci apar !n urma unui declic mental,
care !l avertizeaz pe stilistician c se al pe drumul cel bun"
9 opera reconstruit prin analiz este integrat !ntr*un ansamblu, !ntr*un
%sistem solar& din ce !n ce mai vast. 8entru ansamblul operelor aceleiai $ri
sau epoci e,ist 9 crede C. Spitzer !n acord cu T.Vossler 9 un denominator
comun, ceea ce ace ca spiritul unui scriitor s relecte spiritul na$iunii sale"
9 studiul stilistic trebuie s aib ca punct de plecare o particularitate de ordin
lingvistic" !n apt, C.Spitzer abandoneaz uneori particularit$ile lingvistice !n
avoarea altor elemente constructive ale operei literare( tem, intrig, motive
etc.1"
9 trstura caracteristic este o devia$ie stilistic individual"
9 stilistica trebuie s ie o critic simpatetic -.uiraud1
!. 7. ". '. Critica stilisticii genetice din perspectiva metodei 9close
reading:. 2emersul genetic a atras evaluarea critic pe care a !ntreprins*o
I.).7ichards. 8rima observa$ie este legat de constatarea c autorul !n procesul de
crea$ie poetic, poetul la lucru, este %un construct imaginar 9 o rumoas crea$ie a
imagina$iei bazate pe !n$elegerea noastr a poemului&" !n consecin$, %ne putem
olosi de acest construct imaginar 9 poetul la lucru 9 pentru a ne a6uta !n
interpretarea ulterioar i, adesea, uitm c acesta este doar o inven$ie teoretic.&
-7ichards, 1/0;, p. 101. Stilistica genetic supradimensioneaz distinc$ia dintre
c o n $ i n u t u l ma n i e s t al unui poem -inventarul de elemente care nu ar
trebui omise !ntr*o pararaz1 i e l e me n t e o p e r a t i v e -elementele cu rol
constructiv1 !n acel poem. =ste posibil !ns ca o serie de elemente s ie evidente
i totui s rm+n, din punctul de vedere al analizei, inerte sau necontrolabile" de
aceea, distinc$ia i se pare lui 7ichards prime6dioas( aceasta las ua deschis
considera$iilor despre incontient, adic tocmai despre componentele incontro*
labile ale poemului -7ichards, 1/0;, p. 101. Jeoreticianul american se !ntreab ce
el de eviden$ este cu adevrat demn de a i luat !n considera$ie pentru pre*
zen$a sau absen$a unui anumit element din poem( temeiul acestei eviden$e rm+ne
!ntotdeauna lingvistic, are de*a ace cu rela$iile dintre cuvinte i raze. =viden$a
care se !ntemeiaz pe biograia i psihologia poetului are rareori competen$a de a
spune ceva revelator -7ichards, 1/0;, p. 1M1. >eea ce respinge I. ). 7ichards !n
metoda genetic este abandonarea analizei lingvistice !n avoarea unei ipotetice
intui$ii revelatoare, capabil gseasc acele conigura$ii spirituale unice" pierz+nd
legtura cu solul erm al aptelor lingvistice, analiza poate cdea !n arbitrar( %#n
alegerea cuvintelor sale, poetul !i !ngduie siei s ie condus !n modul !n care
-sper el1 poate i condus i cititorul su. Ca r+ndul su 9 !n contientizarea
-a+arness1 !n$elesului, !n analiza i !n aprecierea acestuia -appraisal1 9, cititorul
!l poate urma Ype autorZ oarte !ndeaproape !n etapele 8rocesului 8oetic. 2ar
lucrul important Y...Z este acela c ambii se al sub controlul limbii, ambii sunt
supui !n$elegerii pe care o au despre aceasta.&" de aici, necesitatea unei abordri
lingvistice a poemului -7ichards, 1/0;, p. 1M1.
!. 7. ". 5. Roland ;art,es. #n aceast direc$ie, 8..uiraud !l !nscrie i pe
7 o l a n d ? a r t h e s , care propunea distinc$ia undamental !ntre dou
concepte 9 s c r i i t u r -criture1 i s t i l -style1( dac primul concept reunete
dierite mi6loace de e,presie, pe care autorul el ob$ine din apartenen$a la o clas,
la un grup, la un timp cultural i social, mi6loace prin care acesta !i semnaleaz
adeziunea la o estetic, la o moral, la un tip de ilozoie, cel de*al doilea
reprezint e,presia naturii inerente i nesoisticate a autorului -7.?arthes, 1/04,
pp. 14*10" v. i 8..uiraud, 1/M4, pp. /4G*/4/1.
>eea ce !l apropie de ?arthes de stilistica genetic este chiar deini$ia stilului
pe care criticul !l concepe ca iind mai cur+nd determinat de con$inut dec+t de
ac$iunea unor propriet$i lingvistice. 2e altel, !n concep$ia special despre stil se
al puntea de legtur !ntre relec$iile criticului rancez cu privire la limba6 i
interesul acestuia pentru abordarea psihanalitic a operei literare -8. .uiraud,
1/M4, p. /4/1.
!. 7. %. Stilistica $unc#ional. <ic,ael Ri$$aterre. 8. .uiraud !l desemneaz
pe 7 o ma n B a E o b s o n ca reprezentat al s t i l i s t i c i i u n * c $ i o n a l e ,
dar probabil, cel mai cunoscut i mai important reprezentant al acestei direc$ii
rm+ne :i c h a e l 7 i a t e r r e .
7esping+nd !n egal msur stilistica descriptiv a lui >h. ?all@ i pe cea
genetic a lui C. Spitzer, :. 7iaterre a cut din e e c t u l s t i l i s t i c o pro*
prietate inerent mesa6ului literar, care depinde de dou tipuri de structuri
verbale( d e c o n v e r g e n $ i d e c o n t r a s t .
>eea ce !l deosebete pe 7iaterre de predecesori este i n t e r i o r i z a r e a
c o n c e p t u l u i d e n o r m , !n sensul c norma devine imanent te,tului,
te,tul !i construiete propria sa norm. Ideea nu era singular !n epoc" un
poetician ca S a mu e l C e v i n vorbea de asemenea !n 1inguistic *tructures n
&oetry -Structuri lingvistice !n poezie1, despre normele interne pe care te,tul i le
construiete, uneori cu abateri de la normele e,teriore ale limbii*sistem -Cevin,
1/041, vz+nd !n aceast posibilitate de a construi normele din interiorul te,tului
o caracteristic ireductibil a limba6ului poetic.
#n consecin$, aptul de stil este procedeul care constituie i conirm o
norm i deopotriv procedeul care o rupe pe acesta. )stel, o serie de no$iuni,
care trimit la deinirea stilului i la conceptul corelativ de norm, cum ar i
previzi*bilitatea, elementul*surpriz, redundan$a etc., !i gsesc locul !ntr*o
analiz a aptelor de stil, activitate practic prin e,celen$" la acestea se adaug i
posi*bilitatea de a e,plica !ntr*un mod mai adecvat relevan$a unei iguri, a unui
%procedeu stilistic&, nu printr*o valoare dat o dat pentru totdeauna, ci !n unc$ie
de conte,tul !n care apare -Oamon, 1/M4, p. 11G1. Se !n$elege c aspectele
cantitative nu mai au o valoare de diagnosticare absolut, c mult mai importante
devin, !n deinirea unui proil stilistic elementele care $in de conigura$ii speci*
ice, de pozi$ii*cheie, de demontarea unor obinuin$e perceptuale etc.
!. 7. '. =ste interesant de relevat i aptul c o serie de poeticieni ->hing et
al., 1/G;1 i*au asumat sarcina de a elabora un model de analiz a te,tului literar,
plec+nd de la unele dintre principiile i conceptele de baz ale teoriei generative*
transorma$ionale 9 model asumat din capul locului ca iind incomplet, mai precis
complementar cu alte direc$ii de cercetare( orientarea, cu rezultate totui pu$in
notabile, !n primul r+nd pentru c modelul competen$ei receptorului, alat printre
componentele proiectului generativist, nu a ost niciodat elaborat, trebuia s
aib !n centrul su %analiza modului !n care literatura incorporeaz i e,tinde
principiile generale ale creativit$ii lingvistice !n propria sa semantic i estetic a
limbii& ->hing, 1/G;, p. 231.
7espingerea modelului pur psihologic al rela$iei cititor*te,t ca iind
nerelevant pentru o teorie a receptrii literaturii cuprinde, din perspectiv
generativist, dou componente(
* un nucleu generativist*transorma$ional, pe baza cruia se elaboreaz
toate eectele semantice posibile, care constituie seria de alegeri
semniicative construite de cititor plec+nd de la unit$i propozi$ionale
discrete, e,plicite6
9 re$eaua -pragmatic1 de reguli care stipuleaz regulile ormale ale induc$iei
i deduc$iei te,tuale i conte,tuale din rela$iile lingvistice implicite" cu
a6utorul acestor reguli, este posibil elaborarea acelor semniica$ii ascunse,
implicite, care se ivesc din propozi$ii e,plicite ->hing et al., 1/G;, pp. 10*1M1.
I s t i l o l i n g v i s t i c devine astel posibil, disciplin care s*ar ocupa cu
%studiul corela$iilor dintre descoperirile criticului literar i cele din analiza
limba6ului de ctre lingvist&" stilolingvistica ar sintetiza %rezultatele care pot
i ob$inute, coordon+ndu*se investigarea structurii limbii, care ia propozi$ia
ca unitate ormal !n analiz, cu investigarea structurii literare, a
suprastructurii, care este cldit pe aceasta, dar distinct de structura
lingvistic& ->hing, 1/G;, p. 221.
Se pot re$ine din acest proiect, rmas !n cea mai mare parte nerealizat, c, din
perspectiva gramaticii transorma$ionale, aptele de stil $in de structura de supra*
a$, ca rezultat al transormrilor, care nu aecteaz structurile semantice nucle*
are, de ad+ncime, i c dou structuri de supraa$ dierite pot i sinonime, iar
aceast sinonimie se spri6in pe o component conte,tual de ordin pragmatic,
ceea ce atrage aten$ia asupra distinc$iei pe care gramatica transorma$ional o
ace !ntre semniica$ia propozi$ional i cea pragmatic. Jocmai aceast din urm
important component semnatic ace ca, din punct de vedere teoretic, o stilis*
tic care pleac de la undamentele gramaticii transorma$ionale poate da mai
lesne seama de interpretarea semantic a limba6ului literar de ctre cititor.

!. 7. 5. Indierent !ns de modelul de analiz a operei literare adoptat,
aadar indierent dac !n analiz este privilegiat autorul, te,tul sau cititorul, sti*
listicianul va trebui s $in seama de aptul c obiectul lingvistic al cercetrii este
unul cu o structur comple,, !n care conven$iile de utilizare a limbii naturale i
cele de scriitur sunt dierite de conven$iile general admise de uza6ul comun al
acelei limbi" aceasta pentru c !n interiorul limbii naturale, limba6ele poetice 3
artistice unc$ioneaz ca %un stat !n stat&, supun+ndu*se restric$iilor i regulilor de
unc$ionare ale unei limbi doar !n msura !n care nu se atinge ultima limit a inte*
ligibilit$ii, iar c+teodat nici chiar !n acest caz. \in+nd seama de aceste parti*
cularit$i constitutive ale operei literare i ale limba6elor poetice !n general,
stilistica literar se redeinete ca %studiul limba6ului poetic, elaborat i organizat
!ntr*o structur comple,, pluristratiicat -7. Ingarden1, !n vederea e,ercitrii
unc$iei stilistice a limbii, motivat estetic, !ntr*o oper dat i potrivit unui mesa6
inerent ei. de aici rezult c abordarea stilistic a te,tului poetic nu este
preeren$ial, ci determinat de identiicarea, descrierea i interpretarea unei
anumite modalit$i de e,isten$ a operei literare, care este art prin limba6, r s
se identiice cu limba6ul& -:unteanu, 1//<, p. 1;1.
5eme de control
1. )rgumenta$i aptul c stilistica se subordoneaz unui studiu lingvistic al
limbii vorbite.
2. )rgumenta$i reunirea !n acelai demers a perspectivei stilistice i a celei
proprii pragmaticii lingvistice.
3. .si$i trei argumente care s !ntemeieze stilistica te,tului literar -stilistica
estetic1.
4. >are sunt trsturile structurale comune stilisticii ligvistice i stilisticii
literare4 >e deosebete stilistica lingvistic de stilistica literar4