Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL ARGUMENTARE-TITLUL OPEREI LIRICE

Titlul unei opere literare constituie punctul de plecare în receptarea


acesteia, este o punte de legătură între scriitor si cititor, un prim
element de contact intre realitatea lectorului(cititorului) si universul
ficțional al operei. Acesta are un caracter anticipativ, facilitând
interpretarea semnificațiilor operei de către cititor.
În primul rând, din punct de vedere structural, este un titlu
sintetic/analitic, fiind alcătuit la nivel morfologic dintr-un.....( subst, adj,
etc.). Termenul reprezintă un indice temporal/spatial, anticipând
descrierea unui peisaj de.........(daca avem astfel de informatie).Din
punct de vedere stilistic, este un titlu conotativ, cuvântul/expresia
...indicând un sens figurat sau este un titlu denotativ(sens propriu) în
jurul căruia se construiește întregul discurs liric.
În al doilea rând, titlul este adecvat conținutului textual și susținut
prin figuri de stil și imagini artistice sugestive.....(ex.și comentarea
unora). Relația dintre titlu și text este vizibilă prin prezența a numeroși
termeni din câmpul lexical al.....ce susțin mesajul textului.
Prin urmare, titlul are caracter rezumativ și contribuie la receptarea
mai ușoară a mesajului artistic de către cititor.