Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 71 la Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 8 / 18.01.

2020

FIŞĂ DE SIMULARE A UNEI URGENŢE

Denumire Spital: ............................................................................................

Locul/Sectorul de activitate: ............................................................................................

Data şi ora începerii acțiunii: .................................................................

Urgenţa simulată: stop cardio-respirator

Modalitatea de semnalare a urgenţei:

Sonerie (electronic)

Altă modalitate*

*(Se va preciza care este modalitatea de semnalare)


......................................................................................................
Timpul de răspuns:

Medic

Asistent medical

(evaluatorul va monitoriza folosind un cronometru perioada de timp intre momentul


semnalării urgenţei şi momentul în care ajunge prima persoană la locul urgenţei)

Trusa medicală de urgenţă: Prezentă

Absentă

Termenul de valabilitate al medicamentelor din trusa medicală de urgenţă:

În termen

Expirate

1
(în cazul în care un medicament din trusa de urgenţă are termenul de valabilitate expirat, se
consideră că toată trusa este expirată)

Defibrilator:

Încărcat

Descărcat

Balonul Ruben:

Prezent

Absent

Pipă (canulă) Guedel:

Prezent

Absent

Perfuzor steril:

Prezent

Absent

(se va verifica şi termenul de valabilitate)

Soluţii perfuzabile:

......................................................................................................

(se va verifica şi termenul de valabilitate)

2
Seringi/ace/mănuşi în ambalaje sigilate

Da

Nu

(se va verifica şi termenul de valabilitate)

Timpul în care este scos un anumit medicament din trusă:

......................................................................................................

(evaluatorul va solicita personalului medical să scoată din trusă un medicament din lista
medicamentelor pentru urgenţe şi va monitoriza timpul folosind un cronometru)

Persoana care se prezintă la locul urgenţei trebuie să demonstreze măsurile pe care


trebuie să le instituie în cazul dat:

......................................................................................................

......................................................................................................

Ora încheierii acţiunii de simulare:..............................

Alte observaţii:

.......................................................................................................................................................
.....................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................
Nume şi prenume evaluator:

Semnătură evaluator:

Nume şi prenume reprezentant al spitalului:

Semnătură reprezentant al spitalului:

S-ar putea să vă placă și