Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
2 august 2012

Proba scrisă
Economic, administrativ, posta - profesori
VARIANTA 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (45 de puncte)

Referitor la utilizarea metodelor centrate pe elev şi a tehnicilor de învăţare prin cooperare;


a) prezentaţi 3 metode centrate pe elev;
b) explicaţi specificul învăţării prin cooperare;
c) exemplificaţi una dintre metodele centrate pe elev la una din lecţiile de la disciplina/
modulul de pregătire profesionala pe care o/îl predaţi, conform specialităţii.

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)

1. Metode de evaluare complementare (tipuri şi caracterizare). Exemplificaţi fiecare metodă în


parte în cazul disciplinei/ modulului de pregătire profesională pe care o/îl predaţi, conform
specialităţii. (25p)

2 Elaboraţi un instrument de evaluare pe baza conţinutului “Impozite indirecte în România”,


construind şi baremul de evaluare şi de notare. Pentru fiecare cerinţă scrieţi rezolvarea corectă şi
completă. (20p)

Pagina 1 din 1
Probă scrisă la Economic, administrativ, posta – profesori Varianta 3