Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Şcoala Sanitară Postliceală Avizat,

Carol Davila
Domeniul: Sănătate şi asistentă pedagogică Director adj.
Calificarea profesională: asistent medical generalist PROF. DR MUSCAN CARMEN
Modulul: 9 Farmacologie
Nr de ore/an: 60
Nr. ore /săptămână: din care: T: 2/sem. I LT:30 ore
/sem. I IP:
Clasa: anul I A, B
Profesor: Anghelina Lucreţia Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Şef catedră
Anexa O.M.E.T.C. nr .
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa DR. ENCEAN IOANA
O.M.E.T.C.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018 - 2019

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4 (5 (6 (7 (9


(8) (10)
) ) ) ) )
7 FARMACOLOGIE 9.1.1. 1. Noţiuni de bază 12 15 1-6 1-6
Prezentarea 1.1.Definiţii; farmacologie,
conceptelor medicament;
farmacologiei 1.2. Ramurile farmacologiei
generale 2. Biofarmacie generală
2.1. Biodisponibilitatea
medicamentelor;
bioechivalenţa, tipuri de
echivalenţă, biodisponibilitate
absolută, relativă, optimală;
2.2. Factorii care
influenţează
biodisponibilitatea:
3. Noţiuni de
farmacocinetică
3.1. Transferul prin
membrane: tipuri de
membrane
3.2. Absorbţia
medicamentelor în
organism.
3.3. Distribuirea şi
metabolizarea
medicamentelor în organism
3.4. Epurare şi tipuri de
clearance

9.1.2. Clasificarea medicamentelor 10 15 11- 11-


Cunoașterea  Medicaţia aparatului digestiv 15 15
noțiunilor şi elemente de metabolism:
de antiacide, antiulceroase,
farmacoterapie antiflatulente, antispastice,
anticolinergice, propulsive,
preparate utilizate în terapia
biliară şi hepatică, antiemetice,
antidiareice, antiinflamatoare
şi antiinfecţioase intestinale,
laxative, enzime
 Medicaţia obezităţii şi
medicaţia antidiabetică.
 Preparate diuretice.
 Vitamine, biocatalizatori
 Substanţe minerale şi tonice.
 Medicaţia aparatului
respirator: preparate nazale
decongestionate de uz topic şi
sistemic, preparate pentru
zona oro-faringiană, antitusive,
antiastmatice.
 Medicaţia antituberculoasă
 Medicaţia aparatului
cardiovascular: antiaritmice,
antianginoase,
vasodilatatoare,
antihipertensive.
 Medicaţia cu acţiune
ocitocică şi tocolitică.
 Medicaţia antineoplazică
 Medicaţia sistemului
musculo-scheletic:
antiinflamatoare şi
antireumatice, preparate
topice pentru algii articulare şi
musculare, medicamente
pentru tratamentul afecţiunilor
osoase, preparate
antigutoase.
 Medicaţia deprimantă a
SNC: antiepileptice,
antiparkinsoniene,
miorelaxante,
simpatomimetice şi
parasimpatomimetice,
medicaţia neuroleptică şi
antihistaminică, analgezice,
antipiretice şi antimigrenoase
 Medicaţia aparatului genito-
urinar şi terapia hormonală
 Medicaţia ORL
 Medicaţia dermatologică:
antifungice, emoliente,
protectoare, preparate pentru
tratamentul plăgilor şi
ulceraţiilor, antipsoriazice,
antibiotice şi chimioterapice de
uz dermatologic,
corticosteroizi de uz
dermatologic.
 Antiseptice şi dezinfectante
 Medicaţia antihelmintică şi
antiparazitară

 Indicația terapeutică, mod de


9.1.3. acţiune, dozaj 8 19-
Prezentarea 21
 Efecte secundare toxice şi
conceptelor
adverse
de
 Efecte adverse cancerigene,
farmacotoxicol
mutagene, imunosupresive.
ogie
 Intoleranţa medicamentoasă
9.1.4.
Cunoaștere  Farmacodependenţa
psihică / fizică
științifică
cuprinzătoare
pentru o
înțelegere
suficientă a
relațiilor dintre
starea de
sănătate și
mediul fizic
(medicament)

9.1.5.  Prezentarea programelor


Prezentarea (softurilor)
softurilor şi  Prezentarea şi completarea
a documentelor de evidenţă a
documentelor medicamentelor
de evidență a
medicamentel
or

Întocmit,
Anghelina Lucreţia

S-ar putea să vă placă și