Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu structurat:

Teme pentru eseu:


1. Opera sadoveniană mi-a relevat importanţa istoriei în afirmarea calităţilor
poporului nostru.
2. Creaţia lui M. Sadoveanu m-a învăţat să înţeleg lecţia istoriei pentru
generaţia noastră.
3. Opere de neuitat din creaţia lui M. Sadoveanu.
4. Personaje memorabile din creaţia lui M. Sadoveanu.
5. Prin ce m-a impresionat arta narativă a romanelor lui M. Sadoveanu.

Parametri de realizat:
 Formulează conceptul propriu al temei propuse ........................ 4 p.
 Motivează alegerea a două-trei opere pentru interpretarea
subiectului ................................................................................... 6 p.
 Argumentarea temei prin:
- determinarea a trei-patru idei relevante pentru tema propusă,
în baza operelor selectate ................................................... 6 p.
- caracterizarea a trei-patru personaje reprezentative ......... 12 p.
- comentarea a două-trei particularităţi ale artei narative ..... 4 p.
- accesarea a două puncte de vedere ale criticilor literari ..... 4 p.
- enunţarea a două-trei opinii proprii .................................... 4 p.

Notă: Redactarea textului .................................................................................. 20 p.


 corectitudinea textului ................................................................... 10 p.
 claritatea, fluenţa stilului ................................................................. 4 p.
 pertinenţa noţiunilor, conceptelor ................................................... 4 p.
 coerenţa textului .............................................................................. 2 p.

Total – 60 puncte