Sunteți pe pagina 1din 126
LUMINITA SCRIPCARIU TULIAN-DRAGOS SCRIPCARIU RETELE DE CALCULATOARE ETP resorss IASI - 2003 Referenti stiinfifici: Prof. dr. ing. Petrut DUMA Universitatea Tehnicd ,Gh.Asachi” Iasi Prof. dr. ing. Daniela TARNICERIU Universitatea Tehnied ,Gh.Asachi” asi EDITURA TEHNOPRESS Str, Zimbrolui nr.17 700047 Tesi Tel /fax: 0232 260092 E-mail: tehnopress@k.ro Editura Tehnopress lagi este acreditaté CN.S.IS ——— Deserierea CIP a Biblioteett Nafionale a Romaniei | SCRIPCARIU, LUMINITA ‘Refele de caleulatoare/ Luminija Scripcariu, lulian-Dragos Scripeariu ~ Iasi: Tehnopress, 2003 250 p.; 24 em. Bibliogr. ISBN 973-8377-12-9 1. Scripeariu, lulian-Dragos eat ISBN 973-8377-12-9 ulian-Dragos SCRIPCARIL) PREFATA ‘Volumul de fu preints prncpiles elementele fundamental, dar gio seri de concepte complexe ale reeblor de eaoustore locale gi ale celor de aie lar ale protocoselor de comuniceti i servisior deren Cartes est ruta intel pc eliiod o ttre gradual problematic eeelor de calculate. Prima pare, cupinzind eeptoele I, I, I si 1V, este dedicat modeelor de refea (OST, TCPMP, clietsere), stelor de protooale de comunicaii (TCPIP, IPXISPX, ATM), sandardelor de reele loesle (Ethernet, Fast Ethernet, GignBsheret, Token-Bus, Token Ring, FDDI,IsoEtheret LAN) $i echipamentelorspectcereesor locale (cablur, inter, hub-a, svc. Anex A presi algoritii de refea fan mod eplca, cae pemiteinflegerea functions difeilor pus de refle,« metodlor de acces Ia media 9 a eelr de sohtionare & problemelor 6 trafic (colicin, congesti). Cea dew deus pate, respctv capitol V, tleat sla succnt sitemele de oprare de soja si hverele fen plicile de ree. fn complere, mex B prezin 0 seie de comenzi specfcesitemului UND, prin ca ctor se fmiirizezt eu sitemul defies modal de Tost sub UNE. In pertn a cin csi cpreventt de ulimele dou capitol, sun dca reelele do erie larg echipamentes de introoecare a relelor eae (bigs, rater, frowal),prcum i diferite servic, protooae gi standarde specfice WAN (Frame Relay, VLAN, ISDN, VaP, X25, TDM, PPP, xDSL). Suatindiete retenfe bibliogatce wile, documentle RFC specifats pe percucul expunsi find displ pe web (WWW). Refer In sdresarea IP, sunt propuse o Sere de epic pent aprofindsrea moduli de adresae fn ree ga eli de define a subetleor. Lista de brevis este deosbit de wilt penta emisres ugar mateilull sf ovivea teeminologie specie retell. : ‘ umine SCRIPCARTU Iblian-Dragos SCRIPCARIU \Numeroase exemple sunt date pentraaprofundarea conceptlor prezestate gi flegerea rmosialitiilor de configurare @ echipamentelor de rees. Evident este nesesad efectunrea unct Iori practice pentru eunoasterea fn detalivaechipementelor. De asemenes, este tla consultarea ocumentatilor temice ofevte de fimele producttoae care preznts aspectele paniculare le fieciruiechipament de reea. Tn ansamblu, occas carte st adescarA atit steno, ets specs silor din domeniul ‘elelor de caleuatoare. AUTORIT RETELE DE CALCULATOARE. CUPRINS CUPRINS Capitola 1. NOTIUNI DE BAZA PRIVIND RETELELE DE CALCULATOARE 11 Ineoducere 1.2 Modelul de rete strtificatt SO/OSt 13 Modelal TCPAP 1 Arhitecturereeelor de comunicati 1.4.1 Modal de aces la medi fic de transmis 142 Topolegia logis. 143 Topolegia fizid Capitolul 1. PROTOCOALE DE COMUNICATIL LI Suita de prosocoale TCPAP TLL. Protoolul INTERNET, Adresarea IP 11.2 DNS. Sistemal numetor de domeni Inteet IL13 Protocoae de adresare (ARP, RARP, BOOTP, DHCP) 11.4 Prowocoale de transport (TCP, UDP) TLL Protocol Telnet. 1.1.6 Protocol Finger 11.7 Protacoate de post electronic (SMTP, POP) . 11.1.8 Protocoale peotm transfert Sierelor (FTP, TFTP, SFTP) . TLL.9 Protooale de inp pent Internet 1.1.10 Protecotul ICMP TLL.I1 Proteoate de management aretele TL1.12 Proteconle de seeuritate fn ntemet cen 12 Suita de protocoale Novell TPXISPX sense 113 Suita de protoceale ATM. Capitol IML, STANDARDE DE RETELE LOCALE, {ILA Standacde ETHERNET. Standadul IEEE 802.3 IL? Standerdul IEEE 802.4. Refea Token-Bus .