Sunteți pe pagina 1din 1

Având în vedere următoarele necesităţi:

- înlocuirea parţială a echipamentelor achiziţionate în anii 2003 şi 2006 care sunt uzate moral şi
fizic fapt pentru care, de cele mai multe ori, nu se mai justifică reparate deoarece costul
reparaţiilor este similar sau chiar mai mare cu cel al unui echipament nou, superior din punct
de vedere al caracteristicilor tehnice şi funcţionale;
- dotarea corespunzătoare a Oficiului Na țional al Registrului Comerţului în vederea asigurării
unor condiții normale pentru lucru de la distan ța/delega ții;
- creşterea fiabilităţii, performanţelor şi siguranţei în exploatare a sistemului informatic şi
serviciilor oferite de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
În aceste condiţii, vă rugăm să aprobaţi organizarea procedurii de achiziţie publica a 6 laptop-uri
pentru sediul central al ONRC.