Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE FINALĂ

Anul şcolar 2018 – 2019


Clasa a-V-a
PARTEA I 45 puncte

5p 1. Calculați: 7 + (30 : 2 – 11) : 2


5p 2. Efectuați: 23 + 32.
5p 3. Aflați numerele de forma 42 x3 divizibile cu 3.
5p 4. Comparați: 251 și 334.
5p 5. Transformați în fracție ordinară ireductibilă 1,35.
5p 6. . Un dreptunghi are lungimea de 3,5 cm și lățimea cu 1,76 cm mai mică decât lungimea.
Aflați perimetrul dreptunghiului.
1 1 1 1 2 3
5p 7. Dacă a =   și b =   , aflați a + b.
2 3 4 2 3 4
5p 8. Transformați: 2,45 m3 în kl.
5p 9. Aflați media aritmetică a numerelor: 1,23 ; 12,57 și 15,6.

PARTEA a II - a 45 de puncte
9p 1. Calculați: 10 · {42 · 46 : 45 – 3 · [7 · 74 : 73 – (52)5 : 58 – 3]} =
9p 2. Rezolvați ecuația: 2∙(x + 1) + 3,4 = 5,98
9p 3. După ce parcurge o treime din distanță, un călător constată că mai are de parcurs 28 km.
Aflați lungimea drumului în metri.
9p 4. Pentru 2 caiete și 3 cărți se plătește 19 lei, iar pentru 3 caiete și 4 cărți 26 lei. Aflați
prețul unui caiet și al unei cărți.
9p 5. Aflați trei numere dacă media aritmetică a câte două dintre ele este 9,1 ; 19,8 și 13,4.
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Clasa a-V-a

PARTEA I 45 de puncte

Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rezultate 9 17 4203, 4233, 817<917 27/20 10,48 3 24,5 9,8


4263, 4293

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

PARTEA a II - a 45 de puncte

1. [7 · 74 : 73 – (52)5 : 58 – 3] = -
75:73-510:58-3 = 2p
72-52-3 = 49-25-3 = 21 2p
{42·46:45 -3·21} = -
48:45-63 = 2p
43-63 = 1p
64-63 = 1 1p
10·1 = 10 1p
2. 2∙(x + 1) = 5,98-3,4 = 2,58 4p
x + 1 = 2,58:2 = 1,29 4p
x = 1,29-1 = 0,29 1p
3. 2 4p
din drum reprezintă 28 km
3
1
din drum reprezintă 14 km 3p
3
Atunci lungimea drumului este 28+14=42 km=42000 m
2p
4. 2c 3C = 19 ·3
3c 4C = 26 ·2 2p

6c 9C = 57
6c 8C = 52 4p

=> 1C = 5 lei 1p
1c = 2 lei 2p
5. a+b = 9,1·2 b+c = 19,8·2 a+c = 13,4·2 3p
a+b+c = 42,3 3p
a = 2,7 b = 15,5 c = 24,1 3p