Sunteți pe pagina 1din 2

Biologia -o stiinta ce studiaza viata

Biologia, ansamblul ştiinţelor care studiază fenomenele vieţii, a apărut odată cu societatea omenească şi
a cunoscut o ascensiune permanentă, marcată însă de numeroase oprelişti. Aproape tot timpul s-au găsit ignoranţi
care au încercat pe diverse căi să opreacă procesul firesc al cunoaşterii structurilor şi proceselor biologice. Între
aceştia s-au situat şi unii reprezentanţi ai bisericilor care, prin intermediul inchiziţiei, i-au făcut pe cei ce au
contribuit prin cercetări la progresul cunoaşterii să plătească cu grele suferinţi sau chiar cu viaţa (ex. Miguel
Servet a fost ars pe rug pentru că a îndrăznit se descrie circulaţia pulmonară a sângelui!). Cu toate opoziţiile,
inclusiv cele mai apropiate ale zilelor noastre legate de combaterea evoluţionismului, biologia a progresat ca
ştiinţă iar volumul imens de cunoştinţe acumulate a făcut necesară diferenţierea unor ramuri ale biologiei care s-
au înmulţit treptat culminând, spre sfârşitul secolului 20, cu naşterea biologiei celulare şi moleculare, a geneticii
moleculare, virologiei, biologiei sistemice etc. La aceste realizări au contribuit numeroşi oameni de ştiinţă, unii
mai cunoscuţi, alţii rămaşi în umbră, care prin zile şi nopţi de eforturi alături de microscoape şi alte aparate, în
expediţii istovitoare pe teren au dat omenirii posibilitatea de a înţelege structuri, fenomene şi relaţii de mare
profunzime. Ei au elaborat şi publicat mii de tratate şi monografii, milioane de lucrări ştiinţifice, zeci de mii de
lucrări de popularizare care au umplut bibliotecile lumii iar mai nou internetul. Mulţi dintre miile de savaţi au
fost distinşi cu prestigiosul premiu Nobel între care, la loc de cinste, se situează savantul român George E.
Palade, unul dintre întemeietorii biologiei celulare, „cel mai mare arhitect al lumii vii" cum l-a caracterizat alt
laureat, Günter Blӧbel. El este singurul român distins cu premiul Nobel în domeniul bio-medical, un altul,
Nicolae C. Paulescu, descoperitorul insulinei care dă viaţă diabeticilor, fiind frustat de marea recompensă. Toate
marile descoperiri ale Biologiei au contribuit din plin la fundamentarea unor domenii de mare interes pentru viaţa
omului: medicina care, prin lupta cu bolile, a dus speranţa de viaţă a omului la peste 70 de ani, agricultura care
hrăneşte omenirea, mediul tot mai poluat care se cere respectat, protecţia naturii, bioenergia, cosmologia şi multe
altele.

S-ar putea să vă placă și