Sunteți pe pagina 1din 11

37

3. ASTMUL BRONSIC

Oe'finiţie, epidemiologie

Ast11]J.ll este o boală heterogenă caracterizată prin inflamaţia cronică a căilor aeriene în
care participă numeroase tipuri de celule. Acest proces inflamator determină la indivizii
susceptibili episoade recurente de wheezing, dispnee, constricţie toracică şi tuse, în special
e
noaptea şi/sau dimineaţa devreme. Aceste manif stări se asociază cu obstrucţie, difuză de căi
aeriene, variabilă şi cel puţin reversibilă spontan sau sub tratament 1.
La ntvel mondial există aproximativ 300 milioane de cazuri de astm clinic mani­fest,
afectând intre 1-18% din populaţie în funcţie de regiune. · Astmul este responsabil de 250.000
decese anuale în întreaga lume2 . Există o distribuţie diferită pe sexe, cu o fre.cvenţă mai mare
la sexul masculin până la vârsta de 10 ani (raport 3/1) după care această diferenţă dispare. În
Romania, procentul cazurilor de astm clinic manifest este de 1,5%, r..eportat la populaţia ţării,
cu 14, 7 decese la 100.000 astmatici. Există o distribuţie diferită pe sexe, o frecvenţă mai mare
la sexul masculin până la vârsta de 10 ani (raport 3/1) după care această diferenţă dispare2 , 3,
4.

,. Etiologie
Au fost identificaţi numeroşi factori de nsc implicaţi în apariţia ş1 agravarea
(exacerbarea-) acestuia 5, 6.
Factorii de risc implicaţi în apariţia astmului sunt:
" factori predispozanţi - predispun la apariţia bolii. Atopia este definită ca
pq:dispoziţia genetică de a dezvolta un răspuns mediat de IgE la aeroalergenii obişnuiţi.
Atopia se caracterizează prin prezenţa inconstantă a bolilor atopice (rinita alergică, der­
matita atopi_că, urticarie sau astm alergic), prin teste cutanate pozitive la aeroalergeni
obişnuiţi şi prin prezenţa în sănge a nivelurilor crescute de IgE pentru aceştia cât şi a
IgE totale;
• factori cauzali - determină apariţia bolii la indivizii predispuşi.
,, Aceştia sunt aeroalergenii, sensibilizanţii profesionali, aspirina şi AINS (antiinfla­
matoarele nesteroidiene).
Aero1llergenU frecvent incriminaţi sunt:
Alergenii din aerul atmosferic care sensibilizează subiecţii atop1c1 prm stimula­
,:rea clonelor specifice de limfocite Th2 şi producţia de IgE specific.
, Alergenii de interior provin de la acarieni domestici, animale de casă, gândaci.
şi r fungi.
Aler�nii de exterior cel mai frecvent implicaţi sunt polenurile şi fungii proveniţi
în cea mai mare măsură din arbori, ierburi şi buruieni.

S-ar putea să vă placă și