Sunteți pe pagina 1din 15

Protocol de reluare a pregătirii

centralizate tip cantonament cu circuit închis


pentru cluburile din LIGA 1

Liga Profesionistă de Fotbal


Obiectivul principal al LPF și al cluburilor membre este protejarea sănătății jucătorilor și a celorlalți participanți la
fenomenul fotbalistic precum și a familiilor acestora. Doar în subsidiar se urmărește reluarea treptată a activității sportive și
numai în măsura în care aceasta se poate desfășura fără riscul infectării cu covid-19 și în acord cu dispozițiile organelor statale.

Acest document stabilește măsurile obligatorii pe care le vor aduce la îndeplinire cluburile membre ale Ligii Profesioniste de
Fotbal cu ocazia reluării pregătirii centralizate, măsuri de la care nu se poate deroga. Scopul acestor obligații este de a elimina
riscul infectării cu COVID-19.

Protocolul are în vedere capacitatea efectivă a fiecărui club de a-și desfășura activitatea într-un cadru izolat de restul popu-
lației (facilități de cazare, masă și antrenament destinate exclusiv echipelor din Liga I) și stabilește măsuri suplimentare față de
cele existente, adaptate specificului activității fotbalistice în regim de cantonament.

Dezideratul urmărit - Toleranță 0 față de risc.

PAGINA 2 Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1
1. PRINCIPII DE BAZĂ
Se urmărește inițierea unui plan de reluare, în regim de cantonament, a procesului de pregătire fizică. Acesta este necesar
pentru obținerea de către sportivi a nivelului optim de pregătire fizică pentru participarea la jocuri oficiale.

Cele două fazele ale procesului de pregătire fizică precompetițională sunt:1) Faza antrenamentului de grup

2) Faza de antrenament colectiv

Principiile de bază ce stau la baza protocolului sunt următoarele:• Garantarea siguranței jucătorilor și a familiilor acestora.
• Garantarea siguranței membrilor staff-ului de antrenori pentru toate cluburile.
• Garantarea siguranței întregului personal care intră în contact cu jucătorii și cu staff-ul de antrenori, la revenirea în cantona-
mentul centralizat.

În acord cu aceste principii, recomandarea noastră și solicitarea venită din partea cluburilor membre este de a se asigura cad-
rul necesar pentru organizarea antrenamentelor de grup și colective, pentru o durată de minim 21 zile înainte de reluarea jocu-
rilor oficiale.

Din punct de vedere organizatoric au fost acceptate și devin obligatorii următoarele măsuri:

a) Fiecare club stabilește o listă cu persoanele din staff a căror prezență este esențială pentru desfășurarea ședințelor de
antrenament;

b) Întregul personal din cadrul facilităților de cazare, masă și antrenament care deservesc echipele de fotbal va fi identificat
în mod corespunzător, cu acreditarea aferentă, stabilindu-se astfel și nivelul măsurilor de protecție pe care fiecare persoană în
parte le va urma (înalt sau mediu).

c) Fiecare club stabilește locația exactă în care urmează să desfășoare ședințele de antrenament precum și echipamentele ce
urmează să fie utilizate. Locația aleasă va fi folosită exclusiv de prima echipă a clubului și de staff-ul ales conform literei a) și tre-
buie să fie izolată de restul spațiilor/clădirilor din cadrul complexului, dacă acestea sunt utilizate de alte persoane.

Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1 PAGINA 3
d) Jucătorii primei echipe, persoanele arătate la litera a) și personalul necesar pentru desfășurarea activităților de dezinfectare,
curățenie și sarcini logistice, sunt singurii cărora le este permis accesul în zona menționată mai sus.

e) Se vor stabili principii de achiziționare a produselor, astfel încât acestea să respecte și să fie în acord cu obiectivele acestui
protocol.

f) Se vor dezinfecta echipamentele și facilitățile de cazare, masă și antrenament conform programului stabilit.

g) Se va stabili un cod de conduită care trebuie urmat de toate persoanele implicate în procesul de pregătire fizică a jucăto-
rilor.

h) Personalul tehnic din cadrul fiecărui club vor stabili metode de antrenament care să reducă la minim activitățile ce implică
un nivel ridicat de interacțiune de grup.

i) Se vor efectua continuu controalele medicale și testări covid-19, conform indicațiilor date de autoritățile sanitare.

j) Așa cum s-a arătat, măsurile din acest protocol vor fi aduse la îndeplinire suplimentar față de cele stabilite Ministerul
Sănătății. Recomandările capătă caracter de obligativitate cel puțin cu privire la:

◆ Igiena mâinilor (dozatoare cu gel hidroalcoolic sau săpun și apă, ca alternativă).

◆ În ceea ce privește eticheta respiratorie:

(1) Se va acoperi nasul și gura cu un șervețel atunci când se tușește sau strănută, apoi șervețelul va fi aruncat într-un coș de
gunoi cu capac și pedală. În cazul în care șervețelele nu sunt disponibile, se va utiliza interiorul cotului, pentru a evita apariția
germenilor pe mâini.

(2) Se va evita atingerea ochilor, nasului și a gurii.

(3) Se vor respecta întocmai protocoalele indicate/adecvate de igienă respiratorie (ref. măști de protecție, frecvența de
schimbare a materialelor sanitare etc).

(4) Se va menține distanțarea socială de cel puțin 2 m (exceptând părțile de antrenament care presupun contact fizic direct
între jucători).

k) Vor fi asigurate resurse adecvate pentru asigurarea curățeniei și dezinfectării corespunzătoare a spațiilor și terenurilor

PAGINA 4 Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1
ce urmează a fi utilizate în procesul de pregătire fizică a jucătorilor. Este esențial să se acorde o atenție deosebită suprafețelor
atinse frecvent, cum ar fi uși, balustrade, butoane mecanice etc.

l) Testele COVID-19 care urmează să fie efectuate vor fi cele pe care departamentele medicale ale cluburilor le consideră adec-
vate.

m) Înlocuirea, la sfârșitul fiecărei zile, a măștilor de protecție și a mănușilor.

2. CONSIDERENTE PRELIMINARE

Există patru secțiuni de considerente preliminare, abordate înainte de prezentarea protocolului de instruire.

1) Resurse umane

2) Facilități

3) Mijloace/Modalități de transport

4) Obligații generale de igienă

2.1) Resurse umane


Va fi identificat personalul a cărui prezență este esențială pentru reluarea antrenamentelor, în conformitate cu cerințele min-
ime ale unei echipe profesioniste. Numărul persoanelor implicate va fi redus la minim.

Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1 PAGINA 5
După o analiză preliminară se vor stabili următoarele două grupuri:

◆ Staff-ul imunizat:

În acest grup se regăsesc persoanele care au contractat COVID-19, au finalizat perioada corespunzătoare de carantină și nu
prezintă simptome (dacă este cazul).

◆ Staff-ul neimunizat:

Acest grup poate fi împărțit în două subgrupuri:

◆ Staff cu nivel ridicat de protecție:

Persoanele care sunt în contact strâns și direct cu antrenorii și jucătorii (fie că este vorba de faptul că locuiesc cu ei, folosesc
obiecte care vor fi utilizate de aceștia sau locul de muncă este foarte aproape de ei, etc.), de exemplu:

- Staff-ul de antrenori.
- Staff-ul administrativ (delegații, staff-ul medical, magazionerii etc.).
- Staff-ul unității (menajere, bucătari, personal de spălătorie etc.).
- Toți membrii familiei persoanelor de mai sus.

◆ Staff cu nivel mediu de protecție:

- Personalul de pază.
- Personalul administrativ si economic al facilităților de cazare, masă și antrenament.

Secțiunile următoare oferă recomandări pentru personalul care lucrează în fiecare departament.

2.2) Locații de pregatire centralizată


Pentru a se asigura că spațiul este cât se poate de izolat și controlat, cluburile vor organiza cantonamentele de pregătire
în baza de antrenament proprie sau la un hotel care urmează să fie ocupat, exclusiv, de către club. Orice teren de antrena-
ment sau de joc va trebui să îndeplinească cerințele prevăzute în raport cu fiecare dintre locațiile de cazare.

Locația aleasă trebuie să fie supusă unui proces de dezinfectare temeinic înainte de venirea oricărui angajat, adus la îndeplini-
re de profesioniști competenți, astfel încât să poată fi considerată o locație cu nivel ridicat de siguranță.

PAGINA 6 Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1
De fiecare dată când cineva din afară dorește să intre în incinta locației/complexului, trebuie să-și dezinfecteze hainele și orice
echipament pe care îl transportă.

Pentru ca acest cantonament să poata asigura nivelul de protectie corespunzator, toți membrii esențiali ai personalului tre-
buie să se mute în locația cantonamentului, cu toți cei implicați, considerați ca staff cu nivel ridicat de protecție.

Persoanele care nu se mută în unitate, dar care au orice fel de interacțiune cu aceasta, sunt considerați a fi de nivel ridicat de
protecție și trebuie să respecte cele mai stricte standarde de protecție și dezinfectare.

În cele din urmă, se recomandă spălarea mâinilor cu gel hidroalcoolic sau săpun, cel puțin o dată pe oră, pe toată durata șede-
rii în locația de maximă securitate.

Următoarele secțiuni ale locațiilor primesc reglementări obligatorii pentru staff-ul care lucrează în fiecare departament:

• Bucătăria
• Magazia
• Spălătoria
• Zona vestiarelor
• Zona pentru fizioterapie
• Zona destinată sălii de fitness

2.2.1) Bucătăria

Un singur bucătar este suficient și necesar pentru pregătirea diverselor mese pentru sportivi.
Profesioniștii în nutriție vor lucra de la distanță și nu vor face parte din staff-ul care intră în contact cu jucătorii.

Gestionarea operațională a activităților din bucătăriei trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:

• Bucătăria trebuie să fie încuiată în timp ce nu se lucrează în ea.


• Bucătarul este responsabil cu deschiderea bucătăriei.
• Toate produsele alimentare trebuie să fie depozitate în bucătărie, într-un spațiu închis, cu acces doar pentru bucătar.
• Mănuși și mască de protecție trebuie purtate în permanență.
• O persoană desemnată trebuie să realizeze dezinfectarea în bucătărie, de îndată ce bucătarul a terminat lucrul.
• Persoana care dezinfectează trebuie să încuie bucătăria de îndată ce a terminat aceasta operatiune.

Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1 PAGINA 7
În ceea ce privește achiziționarea de produse alimentare, se va organiza un sistem de achiziție a alimentelor, prin care pro-
dusele alimentare sunt furnizate de maximum două ori pe săptămână, astfel încât să se reducă contactul cu persoane din exte-
rior cât mai mult posibil.

2.2.2) Magazia

Logistica magaziei trebuie administrată de o singură persoană și trebuie respectate următoarele instrucțiuni:

• Magazia trebuie să fie încuiata în timp ce nu se lucrează în aceasta.


• Persoana responsabilă de magazie trebuie să poarte, în permanență, mănuși și mască de protecție.
• De fiecare dată când un produs nou intră în magazie, acesta trebuie dezinfectat.

În ceea ce privește achiziționarea de produse, se va stabili un sistem, prin care articolele să fie furnizate cel mult o dată pe
săptămână.

2.2.3) Spălătoria

Acest spațiu va fi gestionat de o singură persoană.

Spălătoria trebuie gestionată în conformitate cu instrucțiunile următoare:

• Persoana responsabilă pentru spălătorie trebuie să poarte, în permanență, mănuși și mască de protecție.
• Persoana responsabilă de spălătorie trebuie să acorde o atenție deosebită dezinfectării mâinilor, în departamentul său, având
în vedere că spălătoria reprezintă o zonă de risc din cauza contactului cu hainele purtate de jucători.
• Persoana responsabilă de spălătorie trebuie să strângă coșurile cu haine murdare la sfârșitul fiecărei ședințe de antrenament.
• Coșurile ar trebui să fie curățate și dezinfectate folosind un burete de uz casnic și alcool de concentratie 96% după fiecare
utilizare.
• Toate hainele trebuie spălate astfel încât să se asigure eliminarea cât mai eficientă a eventualilor agenți externi.
• Un dozator cu gel hidroalcoolic trebuie să fie disponibil, în orice moment, în acest departament.

2.2.4) Zona vestiarului

Ca zonă cu potențial risc de transmitere, prezența personalului în vestiare trebuie să fie limitată pe cât posibil.

Gestionarea operațională a zonei vestiarelor trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:

PAGINA 8 Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1
• Mănușile și măștile de protecție trebuie să fie purtate în permanență.
• O atenție deosebită trebuie acordată igienizarii acestei zone, care va fi dezinfectată de fiecare dată când este utilizată.
• Coșurile cu haine murdare trebuie ținute cât mai departe de acest spatiu.

2.2.5) Zona pentru fizioterapie

Gestionarea operațională a zonei pentru fizioterapie trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:

• În primele două faze (antrenament individual și antrenament în grupuri mici), trebuie evitat, pe cât posibil, contactul fizic cu
pacienții.
• În prima fază, tratamentul va fi aplicat doar pacienților accidentati.
• Fizioterapeutul trebuie să poarte, în permanență, o mască de protecție și mănuși.
• Trebuie să fie purtate mănuși noi și măști de protecție pentru fiecare pacient nou.
• Masa de tratament trebuie să fie protejată cu un prosop curat sau prosoape de hârtie de unică folosință, care trebuie arun-
cate, la coșul de gunoi, după utilizare.
• O atenție deosebită trebuie acordată dezinfectării acestei zone, având în vedere că reprezintă o zonă de risc, datorată inter-
acțiunii cu jucătorii. Prin urmare, zona va fi dezinfectată continuu și după fiecare vizită a pacientului.

2.2.6) Zona destinată sălii de fitness

Utilizarea facilităților sălii de fitness este limitată doar la jucătorii accidentați sau la cazurile excepționale, care pot fi justificate
în mod corespunzător. Desfășurarea antrenamentelor specifice sălii de fitness pentru ceilalți jucători se va face în aer liber, re-
spectând distanța stabilită de 2m.

Gestionarea operațională a sălii de fitness va respecta următoarele instrucțiuni:

• Utilizarea va fi cât se poate de limitată, cu eforturi depuse pentru a înlocui orice fel de exercițiu de gimnastică cu exerciții pe
terenul de antrenament, acolo unde este posibil.
• În funcție de dimensiunea sălii de fitness, maxim unul sau doi jucători vor putea intra în spatiul respectiv, în același timp.
• Locația trebuie aerisită foarte bine.
• Echipamentele utilizate trebuie să fie dezinfectate de fiecare dată când jucătorul a terminat lucrul cu ele.
• Prezența staff-ului de antrenori trebuie redusă la minimum sau, dacă este posibil, evitată complet. Când membrii staff-ului
de antrenori sunt prezenți, aceștia trebuie să poarte mănuși și mască de protecție, care trebuie înlocuite la sfârșitul ședinței de
antrenament.

Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1 PAGINA 9
2.3) Modalități/mijloace de transport

Principiile referitoare la transport se aplică jucatorilor si membrilor esențiali ai staff-ului. Următoarele elemente trebuie
luate în considerare:
- Organizarea deplasărilor zilnice realizate de jucătorii primei echipe, staff-ul de antrenori și angajații clubului.
- Organizarea deplasărilor pentru achiziționarea de produse alimentare și alte echipamente.

În ceea ce privește deplasările zilnice, în cazul în care clubul nu or-


ganizează cantonamentul in aceeasi locatie unde are terenul propriu
de antrenament, acestea trebuie făcute în următoarele grupuri: trei
grupuri de jucători, un grup format din staff-ul de antrenori și un grup
format din ceilalți angajații ai clubului. Acest aranjament va ajuta la lim-
itarea contactului între mai multe grupuri de lucru. De asemenea, toate
persoanele care intră în autobuz trebuie să poarte mască de protecție
și mănuși, iar vehiculul trebuie dezinfectat după fiecare deplasare.

În ceea ce privește furnizarea produselor alimentare și a echipamen-


telor, după cum s-a menționat mai sus, va fi introdus un sistem care
limitează livrarea proviziilor la o dată pe săptămână.

2.4) Recomandări generale de igienizare

Va trebui să fie luate în considerare diverse metode de dezinfectare/igienizare, în funcție de tipul de suprafață, structură, ma-
terial etc. Așa cum a fost indicat în cadrul prezentului document, dezinfectarea și igienizarea vor fi realizate astfel:

• Măștile de protecție și mănușile trebuie utilizate în permanență.


• Este recomandată utilizarea cu prioritate a gelului hidroalcoolic iar alternativ, săpunul.
• Clădirile/locațiile vor fi dezinfectate constant.
• Trebuie respectate recomandările de dezinfectare emise de autoritățile sanitare și de experții relevanți.

3. FAZA PRELIMINARĂ / PREGĂTIREA PENTRU ȘEDINȚELE DE ANTRENAMENT


Trebuie îndeplinite următoarele cerințe înainte ca jucătorii să se reunească pentru cantonament:

• Toți jucătorii, staff-ul de antrenori și angajații clubului care vor face parte din echipa de cantonament vor fi testați pentru
COVID-19.
PAGINA 10 Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1
• Cluburile își vor asigura stocul necesar (echipamente de antrenament și provizii alimentare).
• Cluburile își vor asigura aprovizionarea cu produse de dezinfectare.
• Locația și echipamentele care vor fi utilizate vor fi dezinfectate permanent, cel puțin la fiecare utilizare.

3.1) Testarea pentru COVID-19

Înainte de inițierea programului centralizat de pregatire, toti cei care urmează să participe la antrenamentele din cantona-
ment, trebuie să efectueze in mod obligatoriu minim două teste COVID-19 aprobate oficial, care urmează să se desfășoare pe
parcursul a două ședințe separate.

Primul dintre cele două teste trebuie efectuat cu 72 de ore înainte de începerea antrenamentelor din cantonament și are ca
scop detectarea persoanelor care sunt infectate la efectuarea testului și care, deși nu prezintă niciun simptom, pot contamina
alte persoane. Al doilea test trebuie să fie efectuat cu puțin timp înainte de începerea cantonamentului.

În ceea ce privește rezultatele testului:

• Persoanele care înregistrează un rezultat pozitiv trebuie să urmeze protocolul de acțiune stabilit de către autoritățile medicale.
• Persoanele care înregistrează un rezultat negativ pot fi duse în baza/locația unde urmează să se desfășoare cantonamentul
și, din acel moment, vor fi tratate ca staff cu nivel ridicat de protecție.

4. FAZA ANTRENAMENTULUI DE GRUP


În această fază a reluării antrenamentului, jucătorii din prima echipă urmează să fie împărțiți în trei grupe a cate 8 jucători, cu
sedinte de antrenament de grup succesive, pe parcursul a trei intervale de timp, astfel încât să se evite prezenta lor, în același
moment, în oricare dintre zonele si facilitatile bazei de antrenament.

În această fază de pregătire, testele COVID-19 care vor fi efectuate, vor fi cele alese de departamentele medicale ale cluburilor,
in colaborare cu autoritatile sanitare competente.

Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1 PAGINA 11
4.1) Utilizarea vestiarelor

Jucătorii trebuie să se prezinte, la vestiarul desemnat, la ora programată pentru grupul din care fac parte.

În fiecare ședință de antrenament, vor fi folosite trei vestiare, ceea ce înseamnă că în fiecare interval de timp vor fi trei jucători
în fiecare vestiar. Acest aranjament este conceput pentru a asigura respectarea recomandărilor privind izolarea socială.

Fiecare jucător își va găsi ghetele și kit-ul de antrenament pregătite pentru el. Acestea vor fi amplasate, cât mai departe unele
de celelalte, în respectivul vestiar.

La sfârșitul ședinței de antrenament, jucătorii își vor folosi vestiarele desemnate pentru a face duș și își vor lăsa kit-ul de antre-
nament uzat în coșurile de haine. Ghetele lor trebuie să fie lăsate în locul în care s-au echipat.

După fiecare ședință de antrenament, o echipă de curățenie trebuie să dezinfecteze cele trei vestiare.

4.2) Micul dejun

Micul dejun al jucătorilor și suplimentele alimentare


considerate adecvate de către personalul medical vor
fi preparate în recipiente individuale, care vor fi apoi
plasate în pungi individuale, purtând numele jucătoru-
lui (sau numărul echipei). Acestea trebuie colectate de
jucători din cantină sau din zona desemnată în acest
scop. Micul dejun va fi servit de catre jucatori in interio-
rul cantinei, in aceleasi grupuri de 8 desemnate pentru
antrenament, dupa un orar dinainte stabilit. Masurile
de distantare sociala vor fi respectate intocmai si este
interzisa suprapunerea grupurilor in cantina pe acelasi
interval orar.

PAGINA 12 Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1
4.3) Prânzul și cina

Aranjamentele pentru prânz și cină sunt aceleași cu cele pentru micul dejun, cu pachete individuale pregătite și așezate în
pungi individuale, purtând numele jucătorului (sau numărul echipei). Acestea trebuie colectate de jucătorii din cantină sau din
zona desemnată în acest scop. Atat pranzul, cat si cina vor fi servite de catre jucatori in interiorul cantinei, in aceleasi grupuri de
8 desemnate pentru antrenament, dupa un orar dinainte stabilit. Masurile de distantare sociala vor fi respectate intocmai si este
interzisa suprapunerea grupurilor in cantina pe acelasi interval orar.

4.4) Revenirea în camere

Când nu se antrenează, jucătorii trebuie să-și petreacă timpul în camerele lor. Acest lucru va contribui la reducerea riscului de
contaminare și va asigura respectarea strictă a recomandărilor privind distanțarea socială. Nu sunt permise adunări, indiferent
dacă au loc în zone comune sau dormitoare.

In fiecare camera, atat pentru jucatori, cat si pentru toate persoanele cantonate, vor exista cutii cu masti de protectie si cu ma-
nusi, suficiente pentru a putea fi folosite cel putin o data pe zi.

4.5) Tratamentul de fizioterapie

Pe parcursul acestei faze a antrenamentului de grup, trebuie să fie repartizat un fizioterapeut fiecărui grup de lucru. Fiziotera-
peutul ar trebui să ofere doar un nivel minim de tratament fiecărui jucător din grup și nu ar trebui să lucreze niciodată cu un alt
grup.

Tratamentul prin masaj, de dinainte și după ședință, la jucătorii care nu sunt accidentati, trebuie limitat sau suspendat (cu
excepția cazului în care este recomandat medical). Acest lucru se aplică tuturor tratamentelor, cu excepția tratamentului care
implică bandaje.

4.6) Exerciții de antrenament pe teren

Ședința de antrenament pe teren este pregătită și supravegheată de membrii staff-ului de antrenori.

Recomandarea generală este ca ședințele de antrenament să urmeze instrucțiunile de distanțare socială, pentru a reduce
riscul potențial de contaminare.

Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1 PAGINA 13
4.7) Personalul necesar pentru desfășurarea activităților

Pentru această primă etapă a sesiunilor de antrenament, vor fi solicitați aproximativ 15 membri ai personalului, incluzând
staff-ul de antrenori:

• Staff-ul de antrenori: 3-4 persoane (antrenor principal, secund, de portari, preparator fizic)
• Fizioterapeut: o persoana
• Magaziner: o persoana
• Personal de curățenie: pana la 3 persoane
• Personal spalatorie: pana la 2 persoane
• Bucătar: o persoana
• Medic: o persoana
• Administrator: o persoana

5. FAZA DE ANTRENAMENT COLECTIV


Faza ședințelor de antrenament colectiv constă într-o revenire completă la antrenarea întregului grup sau, cu alte cuvinte, o
revenire la normalitate. Pe parcursul acestei faze, vor fi menținute cele mai stricte măsuri de igienă și dezinfectare, cu un accent
deosebit pe locațiile care, pe toată durata procedurii, au fost evidențiate ca reprezentând cel mai mare risc de contaminare.

În această etapă se continuă măsurile de igienă prevazute, până la emiterea de catre autoritatile sanitare competente a unor
dispozitii de relaxare sau ridicare a restrictiilor in vigoare.

Se aplică următoarele instrucțiuni:

• Tot personalul din unitate trebuie să poarte mănuși și mască.


• Accesul la vestiar, sala de fitness și la zonele de fizioterapie trebuie redus, cât mai mult, în rândul celor care nu fac parte din
staff-ul de antrenori și jucători.
• Orice persoană care intră în unitate/locație trebuie dezinfectată (inclusiv echipamente și îmbrăcăminte).
• Gelurile hidroalcoolice vor fi puse la dispoziție, iar necesitatea de spălare a mâinilor, în mod regulat, și respectarea sfaturilor
emise de autoritățile sanitare trebuie subliniată.
• Tot personalul trebuie să poarte mănuși și măști de protecție în timpul petrecut în unitate/locație, acestea urmând a fi în-
locuite zilnic.
• Prezenta jucatorilor si a staff-ului, în același timp, in zona de fizioterapie sau sala de fitness, trebuie limitata astfel incat sa se
mentina distantarea sociala de minimum 2 m, recomandarea fiind ca accesul sa se mentina in limita grupurilor desemnate in
faza anterioara.

PAGINA 14 Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1
• Vor fi puse la dispoziție cât mai multe vestiare, cu eforturi pentru a menține aceleași grupuri de vestiar, ca în faza anterioară.
• Vestiarele, zonele de fizioterapie și sala de fitness vor fi dezinfectate complet de fiecare dată când un jucător le folosește.
Pe cât posibil, se vor depune eforturi pentru ca accesul la aceste facilități să fie organizat în grupuri, ca în faza anterioară.

6. ALTELE
6.1) Măsuri ce vor fi luate atunci când este identificat un caz pozitiv de COVID-19?

Dacă un membru al echipei, staff-ul de antrenori sau un angajat al


clubului, care face parte din cantonament, se dovedește pozitiv pentru
COVID-19, vor fi respectate instructiunile si protocoalele autoritatilor sani-
tare si medicale competente/relevante dupa cum urmeaza:

• Izolarea imediata a pacientului (persoana depistata pozitiv) intr-o locatie


situată in afara bazei de cantonament, spre exemplu la locuinta proprie.
• Testarea tuturor jucatorilor din grupul de antrenament respectiv, pre-
cum si a antrenorilor si a angajatilor cu care acesta a intrat in contact, con-
comitent cu izolarea acestora pana la sosirea rezultatelor testarii.
• Curățarea si dezinfectarea specifica a tuturor facilitatilor la care persoana
depistata pozitiv a avut acces pe perioada cantonamentului.

Acest protocol urmeaza a fi completat/modificat in conformitate cu hotararile/deciziile autoritatilor sanitare/medicale


competente ale statului, urmand ca acestea sa aiba caracter oligatoriu si sa fie asumate de conducerile executive ale tu-
turor cluburilor din Liga I.

Protocol de reluare a pregătirii centralizate tip cantonament cu circuit închis pentru cluburile din LIGA 1 PAGINA 15