Sunteți pe pagina 1din 13

Aprobat

Director General

Data :

INSTRUCTIUNI PROPRII
PENTRU RESTAURANT, BUCATARIE SI BAR

COD : IPM – 07

Posesor exemplar : _________________


Exemplar nr.:______________________

Evidenta fise de modificari 1 2 3 4

Acest document nu poate fi reprodus fara apronarea Reprezentantului managementului integrat


1. ELABOR 2. VERIFICAT
AT
Nume
Semnatura
Data
Revizia

A. DOCUMENTE DE REFERINTA

2. Legea 319/ 2006, legea securitatii si sanatatii in munca;


3. Legea 307/ legea privind apararea impotriva incendiilor;
4. HG 300/ 2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
5. HG 971/ 2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/ sau
sanatate la locul de munca;
6. HG 1.048/ 2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a EIP
la locul de munca;
7. HG 1.051/ 2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
8. HG 1.058/ 2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
9. HG 1.146/ 2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca;
10. OHSAS 18001;
11. Legea 53/ 2003, Codul muncii;
12. HG 1.091/ 2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

B. INSTRUCTIUNI

  Prevederi generale
  Continut
  Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea personalului care lucreaza in restaurant,
bucatarie si bar , cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
  Scop
  Masurile de prevenire din prezentele instructiuni proprii au drept scop eliminarea sau diminuarea riscurilor
de accidentare sau imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati, proprii celor 4 componente
ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).
  Domeniu de aplicare
  Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se aplica in cadrul restaurantului , bucatariei si barului
firmei Cardinal IG SRL Bucuresti .
  Conexiuni cu acte normative in vigoare
  Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea din restaurant si bar se aplica cumulativ cu
prevederile Normei generale de protectia muncii din anul 2002 , a Legii nr.90/96 republicata si a NSSM
nr.45 .
  Organizarea si desfasurarea activitatii din restaurant, bucatarie si bar se va face pe baza respectarii stricte a
normelor de P.S.I. in vigoare.
  Revizuirea instrucitunilor proprii
  Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea din restaurant, bucatarie si bar se revad
periodic si se modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislative,
tehnica, etc., survenite in procedura activitatii.
  Masuri de securitate a muncii specifice activitatii din restaurant, bucatarie si bar .
  Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca personalul care lucreaza in restaurant, bucatarie si bar .
  Personalul care isi desfasoara activitatea ca ospatar, barman, picol, bucatar, trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun:
a)sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic  
b)sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la accidentarea
sa, sau a altor persoane
c)se va prezenta la examenul medical la angajare care va fi consemnat si in fisa individuala de instructaj de
protectia muncii cit si periodic
d)se va prezenta la examenul medical si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca fiind necesar
e)sa posede calificarea profesionala pentru activitatea ce o desfasoara
f)sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare
ale acestora 
g)sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in caz de accident , sa-si
insuseasca si sa respecte procedeele de acordare a primului ajutor si transportului de urgenta a accidentatilor
h)sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare.In sensul in care se constata utilizarea
echipamentului de protectie si de lucru in alt scop, sau pierderea, instrainarea sub orice forma, persoana care
se va face vinovata de prejudicial in cauza va fi sanctionata potrivit legii
i)sa-si insuseasca sis a respecte normele de P.S.I.
j)periodic are obligatia sa participle la instructajele p.s.i.
k)sa participle la instructajele si testarile periodice.
l)sa dea informatiile solicitate de catre inspectorii de munca
Instructajul de protectia muncii se va efectua numai in timpul programului de lucru.
  Masuri tehnice de securitate a muncii
  In timpul serviciului, personalul angajat in restaurant , bucatarie si bar are urmatoarele obligatii ;
a)sa cunoasca si sa respecte prevederile Normelor sanitare si ale Normelor de sanatate si securitate a muncii
b)lucrarile de pregatire primare ca transarea, pregatirea carnii, pestelui si a legumelor se vor efectua in cadrul
bucatariei restaurantului care are mobilier adecvat acestor operatii. Fiecare loc de munca va fi marcat prin
indicatoare si va fi dotat cu mese si ustensile separate pentru carne cruda si carne fiarta, pentru peste,
zarzavat, etc.
c)este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea carnii, pestelui, zarzavatului si a legumelor, la fiecare
preparare de meniuri sau ori de caite ori este nevoie
d)resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de productie si din operatia de
servire a clientilor se vor colecta in saci de material plastic, recipiente etanse, confectionate din materiale
rezistente, evacuarea efectuindu-se inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in
descompunere
e)locul de depozitare al gunoiului este amplasat la distanta considerabila de restaurant
f) exploatarea echipamentelor tehnice din bucataria restaurantului si din bar se va face conform cartilor
tehnice ale acestor echipamente, care vor insoti echipamentul tehnic de la punerea in functiune pana la
scoaterea din uz al acestuia conform prevederilor NGMP/2002
g)personalul din bucatarii , restaurant si bar este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru
prevazut in lista de acordare a acestora
h)personalul care lucreaza in bucatarie va folosi in timpul prelucrarii la cald a alimentelor instalatia de
ventilatie
i)curatenia la locul de munca se va efectua ori de cite ori este necesar pentru a preintimpina alunecarea sau
impiedicarea bucatarilor, in acest spatiu fiind interzis accesul altor persoane.Receptia si livrarea produselor
se efectueaza prin locuri special amenajate
j)se va acorda o atentie deosebita menevrarii recipientilor a caror temperatura pot provoca opariri, personalul
fiind obligat sa foloseasca mijloacele de protectie din dotare
k)aprinderea aragazelor care folosesc combustibil gazos se va face de catre bucatari in urma verificarii
zilnice cu o solutie de apa si sapun a etanseitatii conductelor ,a robinetilor si numai dupa o aerisire de minim
15 minute a bucatariei
l)este interzisa interventia pentru remedierea unor defectiuni aparute la echipamentele tehnice si electrice de
catre bucatari, acestia fiind obligati sa anunte la seful de schimb defectiunea aparuta, in vederea efectuarii
reparatiei de catre personal calificat
a)personalul din bucatarie, restaurant si bar va purtsa incaltaminte bine fixate pe picior, fiind interzis
folosirea papucilor
b)este interzisa depozitarea pe pardoseala a lichidelor fierbinti pentru prevenirea acidentelor prin oparire
c)vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod ordonat pe rafturi
d)este interzisa folosirea echipamentelor electrice pentru transarea carnii fara aparatori de protectie
e)pentru prevenirea riscurilor de alunecare cit si aunui focar de infectie, pardoseala din bucatarie se va spala
zilnic, la terminarea operatiilor respective
f)transarea carnii, a pestelui, legumelor si zarzavaturilor se va efectua cu atentie, folosind cutite speciale.
Cutitele utilizate vor fi tinute in suporturi speciale, fiind interzis cu desavirsire purtatea acestora in buzunare
g)operatiile legate de prepararea pestelui crud se vor efectua in conditiile prevazute in Normele de igiena a
alimentelor si protectia sanitara a acestora
h)utilizarea mixerelor, robotilor de bucatarie se va efectua conform prevederilor de tehnica securitastii
muncii prevazute in cartile tehnice ale acestora care vor fi pastrate in permanenta si in bune conditiuni, in asa
fel incit sa poata fi consultate in orice moment
i)este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor excessive si
neuniforme a peretilor vaselor care ar putea conduce la incendiu
j)echipamentele tehnice actionate electric se vor exploata in conditiile prevazute de Normele specifice pentru
utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru aparatele electrice de gatit
k)este interzisa folosirea echipamentelor electrice fara dispozitivele de comanda-control in stare de
functionasre, prevazute de catre producator
l)manevrarea tuturor intrerupatoarelor se va face cu mainile uscate
m)in situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe platforme
electroizolante sau de pe covoare de cauciuc
n)este interzisa racirea plitei electrice cu apa pentru a se evita fisurarea acesteia si producerea de scurtcircuite
la instalatia electrica
o)utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala si exploata in conformitate cu normele specifice pentru
utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativul 16-67
p)instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un system de opturare care sa retina gazul in cazul in care acesta
revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere pe retea
q)pentru spatiile inchise (cuptor) instalatiile vor fi prevazute cu system automat de ardere a gazului, cu
flacara de veghe
r)evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate in mod corespunzator si verificate periodic
s)este interzisa evacuarea gazelor arse prin hota de absorbtie cu exceptia resourilor sau flacarii deschise si
numai in conditiile prevazute de Normativul 16-76
t)este interzisa largirea orificiilor de ardere de la aragaz
u)este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune
v)amplasarea buteliei de aragaz se va face la cel putin 1 metru fata de sursa de incalzire
w)este interzisa folosirea de alte furtunuri in locul celor special realizate
x)furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare , sa nu aiba crapaturi si scapari de gaze
y)este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mijloace, pentru marirea presiunii
z)pe timpul cit sunt aprinse arzatoarele se va supraveghea ca lichidele ce fierb san u curga din vase sis a
stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina explozii 
aa)manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperature ridicate, se va efectua cu
ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de panza)
bb)in cuptorul cu microunde este interzisa introducerea obiectelor din metal
cc)este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa deschisa
dd)este interzisa scurcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta
ee)este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe suprafata de
protectie a acestuia
ff)defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de catre
personal specializat
gg)gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne, indifferent de 
hh)sursa de energie folosita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
sa fie dotate cu hota pentru evacuarea gazelor rezultate din procesul de frigere
placile (plitele) vor fi prevazute cu nervuri si sistem de colectare a grasimilor ce rezulta din procesul de
frigere a preparatelor din carne
ii) gratarele cu resitenta electrica sau raze infrarosii se vor utilize in conformitate cu instructiunile prevazute
de cartile tehnice si NSSM 111
jj)manipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci din metal cu manere izolante si cu cleste special
confectionat
kk)la exploatarea robotului universal pentru bucatarii este interzisa montarea dispozitivelor anexe pentru
efectuarea operatiilor dorite fara ca echipamentul electric sa fie scos de sub tensiune
ll)dupa fixarea dispozitivului anexa, echipamentul electric se pune in fuunctiune in gol pentru a se verifica
daca acesta a fost montat correct
mm)pe timpul lucrului echipamentul tehnic va fi supravegheat in permanenta de catre un lucrator instruit, iar
la aparitia unei functonari anormale va actiona butonul de oprire
nn)este interzisa apasarea cu mana a produselor spre sistemele active ale dispozitivelor
oo)la terminarea operatiilor la robotul de bucatarie, acesta va fi deconectat de la butonul de oprire si scos de
sub tensiune
pp)este interzis a se demonta anexele robotului inainte ca acesta a fie oprit si scos de sub tensiune
qq)amplasarea masinilor de taiat mezeluri si a acelor de taiat paine se va face in asa fel ca accesul la ele sa se
faca cu usurinta
rr)fixarea mezelurilor pe masa mobile se face cu dispozitivul din dotarea masinii prevazut cu manere de
presare a produselor si manevrarea a masei mobile
ss)este interzisa tinerea mezelurilor si a painii cu mana in timpul taierii acestora de cutitul maasinii
tt)feliile de mezeluri sau de paine vor fi luate cu o paleta destinata in acest scop
uu)este interzisa manevrarea masinilor de taiat mezeluri si paine de persoane neinstruite
vv)curatarea masinilor se va face dup ace acestea au fost deconectate de la cursa de current prin scoaterea
stecherului
ww)aparatele electrice de bucatarie se vor instala si excploata in conditiile prevazute de cartile tehnice
xx)este interzisa folosirea aparatelor electrice de bucatarie conectate la prize electrice fara nulul de protectie
si dispozitive de deconenctare automata la aparitia eventualelor defecte
yy)este interzisa folosirea aparatelor cind, partile care nu sunt in mod normal, sub tensiune, curenteaza
zz)repararea, cuatarea si spalarea aparatelor de buatarie se va face dup ace au fost deconectate de la reteua de
alimentare cu energie electricva
aaa)este interzisa folosirea uneltelor si sculelor pentru bucatarie fara manere, cu margini agatatoare, bavuri,
reparate improvizat, cu fisuri, etc.
bbb)este interzisa folosirea vaselor din ceramica, portelan sau sticla, care prezinta crapaturi
ccc)pentru prevenirea exploziilor in timpul verii, daca recipientele sub presiune sunt prea calde, introducerea
lor in gheata se va face dupa o racire prealabila in apa rece de apa
ddd)in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau combustibili, la retelele electrice sau telefonice sa
aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea
consecintelor evenimentului
eee)in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor,
sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii
fff)sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de
dezastre
ggg)sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului
hhh)sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in
timpul serviciului
iii)sa respecte dispozitiile D.G.001 ale Ministrului de Interne privind utilizarea focului deschis si a fumatului
jjj)sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea despre aceasta
kkk)sa propuna conducerii firmei masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca 
lll)sa participle la programul de pregatire profesionala specifica
mmm)sa participle la instructajele de protectia muncii si p.s.i.; sa participle la instructajele de protectia
muncii si p.s.i. cu ocazia schimbarii locului de munca corespunzatoare noilor conditii de munca
nnn)pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau imbolnavire profesionala 
ooo)sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate.In cazul in care prin
natura sarcinilor de serviciu, functie de factori obiectivi, este nevoit sa se urce la inaltime (peste 2 metri de la
nivelul talpilor), in mod obligatoriu va avea mentionat in fisa individuala de protectia muncii avizul
doctorului de medicina muncii si a psihologului cu inscrisul “apt lucru la inaltime”
Dispozitii finale si tranzitorii
Orice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si sanatatii in munca poate fi comunicata
Compartimentului de protectia muncii din cadrul firmei.
Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toti angajatii din cadrul restaurantului, bucatariei si barului firmei
de catre conducatorii directi ai locurilor de munca pe schimb si vor fi consemnate in mod obligatoriu in fisele
individuale de instructaj sub semnatura.
Instructajul periodic de protectia muncii este stability a se efectua o data la 3 luni.
  Prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatoriu sa se faca de catre toti conducatorii locurilor de
munca pentru personalul subordonat..
Insusirea prezentelor instructiui este obligatorie pentru salariatii restaurantului, bucatariei si barului deoarece
constituie obiectul testatii anuale din punct de vedere al protectiei muncii.

Instructiuni de prevenire si stingere a incendiilor la punctele de preparare a mancarurilor,


restaurante, patiserii
1.Personalul de deservire a unitatilor de preparare a mancarurilor si a diverselor preparate alimentare, trebuie
sa posede cunostinte generale cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor, precum si cunostinte specifice
lucrarilor si activitatilor ce le desfasoara.
2.Instructajul la locul de munca se efectueaza de catre conducatorul acestuia, prin prezentarea pericolelor si a
surselor de producere a incendiilor, precum si a masurilor de prevenire si combatere a acestor fenomene.
3.Personalul cu mai mica experienta va fi supravegheat de un cadru cu calificare si experienta
corespunzatoare, pentru a observa modul cum se aplica in practica, metodele corecte de munca.
4.Zilnic, la inceputul activitatii, conducatorul locului de munca, va efectua un instructaj atentional, referitor
la principalele pericole sau situatii accidentale, ce pot aparea in timpul programului.
5.Toate circuitele de gaz de la retea sau de la butelii, trebuie sa fie etanse, de constructie sigura, fara
improvizatii.
6.Se interzice utilizarea arzatoarelor de gaz neomologate sau defecte. Legaturile de la retea sau butelie, la
arzatoare, se vor face numai prin legaturi fixe, sau racorduri prin tuburi de legatura cu o lungime de maxim 1
m.
7.Racordarea tuburilor de legatura, se va face cu coliere rezistente. Se interzice folosirea furtunelor din
cauciuc, defecte sau cu legaturi improvizate. Se va evita contactul furtunelor din cauciuc, cu vasele fierbinti
sau sa fie in apropierea flacarilor.
8.Se interzice folosirea flacarii deschise, pentru verificarea etanseitatii buteliei sau a circuitelor de gaz.
Eventualele neetanseitai se vor depista, folosindu-se o solutie de apa cu sapun.
9.La aprinderea arzatoarelor, deschiderea robinetului trebuie sa se faca treptat: mai intai se aduce flacara la
arzator, dupa care se deschide gazul. Daca aprinderea nu a avut loc, dupa o prealabila aerisire, se va proceda,
in acelasi mod, la aprinderea arzatorului.
10.Se interzice parasirea locului de munca, lasand focul nesupravegheat. La incheierea programului, gazul se
va opri de la robinetul de lucru si de la cel de siguranta.
11.Reparatiile sau eventualele modificari ale instalatiilor de folosire a gazelor, se va face numai de personal
si instruit.
12.La prepararea mancarurilor, unde se folosesc alimente grase (untura, ulei etc.), care in contact cu flacara
pot produce incendii, se vor depozita la distanta fata de flacara deschisa, sau de sobele incinse. Se vor
supraveghea permanent vasele in care se prepara mancaruri cu asemenea alimente, in vederea evitarii
deversarii acestora pe plitele incinse sau pe flacara deschisa.
13.Se interzice folosirea aparaturii, conductorilor sau cablurilor electrice neizolate sau suprasolicitate,
precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte. Aparatura electrica aflata sub tensiune, nu se va amplasa ia
apropierea sobelor incinse sau a materialelor combustibile. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile
supradimensionate.
14.Se interzice depozitarea in bucatarii, camari, magazii, birouri etc., a materialelor usor inflamabile, ca de
exemplu: carpe, produse petroliere, material lemons, butelii de gaze lichefiate etc., fara o utilizare imediata si
strict necesara unui schimb de lucru. Pentru evitarea producerii unor incendii, acestea vor fi depuse numai in
locuri special amenajate. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale, inchise ermetic.
15.Fumatul va fi permis numai in locuri special amenajate. Resturile de tigari se vor colecta in vase metalice
sau ladite cu nisip.
16.Caile de acces din incaperile unde se lucreaza la prepararea mancarurilor, se vor mentine in perfecta stare
de curatenie, interzicandu-se blocarea acestora, iar accesul la materialele de interventie (hidranti, stingatoare,
panouri PSI etc.), va fi mentinut permanent liber.
17.In raport cu felul si locul inceputurilor de incendiu, se va interveni cu materialele din dotarea fiecarui loc
de munca, conform cu instructiunile de utilizare date de fabricant. La instalatiile electrice se vor utiliza
stingatoare cu dioxid de carbon. Se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma.
18.La incheierea programului de lucru, toate sursele de foc deschis, se vor stinge, iar resourile se vor scoate
din priza.
19.Se interzice spalarea pardoselilor cu substante inflamabile, ca de exemplu: petrol sau motorina.
20.Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de incendiu, in alte scopuri,
deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare.
INSTRUCTIUNI PROPRII NR.
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
IN LABORATOARELE DE PATISERIE SI COFETARIE

1. SCOP
Prezentele instructiuni au ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii
si sanatatii in munca a lucratorilor, stabileste principii generale referitoare la activitatea desfasurata
in laboratoarele de patiserie si cofetarie.
Prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor eliminarea factorilor
de risc si accidentare consultare, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a
reprezentantiilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii..

2. DOMENIU
Prezentele instructiuni se aplica in cadrul ________________________referitor la activitatea
desfasurata in laboratoarele de patiserie si cofetarie.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Legea 319/2006 – Securitatii si sanatatii in munca.
- Hotararea de Guvern nr.1425/30.oct.2006 – Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si santatii in munca nr.319/2006.
- Hotararea de Guvern nr.1146/30.sept.2006 – Hotararea privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
- Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor.
- Hotararea de Guvern nr.1048/9 aug.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

4. RESPONSABILITATI :
41. Muncitor (executant)
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii:
a). sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c). sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice
si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive.
d). sa comunice imediat angajtorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.
e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana.
f). sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.
g). sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.
h). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora.
i). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j). sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator,
conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz.
k). sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar
producator sau importator.
l). sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza
sau le desfasoara.
m). sa nu afecteze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului
initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat
ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare.
n). sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz,
orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.
o). sa respecte regulile si masurile de aprare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz.
p). sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei,
dupa caz.
r). sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor.
s). sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol
de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor.
t). sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor.
u). sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu.
v). sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

5. CONDITII GENERALE
Art. 5.1. – Activitatile ce se desfasoara in structurile de servire a mesei sunt legate de
aprovizionarea cu marfa, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucatarii si laboratoare de
cofetarie-patiserie, precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui scop.
Art. 5.2. – Pentru desfasurarea activitatii in conditii de igiena si de securitate a muncii, spatiile de
productie pentru prepararea alimentelor trebuie organizate in functie de volumul activitatii si in
functie de tehnologiile din productia culinara.
Art. 5.3. – Resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de rpoductie si
din operatia de servire a clientilor se vor colecta in saci din material plastic, in recipiente etanse,
confectionate din materiale rezistente, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa depaseasca
capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere.
Art. 5.4. – Unitatile de alimentatie publicas care au sectii de productie trebuie sa-si stabileasca o
zona pentru depozitarea gunoiului menajer care sa fie la distanta mare de locul alimentar si
amenajat conform normelor sanitare.
Art. 5.5. – La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a altor
echipamente tehnice folosite in alimentatia publica (restaurante, cantine, bufete, barurti, etc.) se vor
respecta urmatoarele :
- tehnologia stabilita prin documentatia elaborata de proiectant sau cea indicata prin cartea tehnica,
privind exploatarea utilajelor, instalatiilor, aparatelor, etc.;
- prevederile documentatiei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoasterea componentei, a
caracteristicilor tehnice si functionale precum si a conditiilor de executie, montaj si receptie, a
mijloacelor tehnice din dotare;
- prevederile documentatiei tehnice referitoare la periodicitatea si conditiile tehnice de efectuare a
verificarilor si reparatiilor;
- instructiunile tehnice specifice fiecarui mijloc de productie, privind exploatarea acestuia;
- exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare
prevazuta.
Art. 5.6. – Personalul din bucatarii (bucatari, ajutori de bucatari si bucatari auxiliari) este obligat sa
poarte echipamentul de protectie si de lucru prevazut de normative.
Art. 5.7. –In bucatarii sau in alte spatii de pregatire la cald este interzis lucrul fara asigurarea
ventilarii incaperilor.
Art. 5.8. – Curatirea locului de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea
alunecarii persoanelor in zona de lucru.
Art. 5.9. – Lucratorii din bucatarie trebuie sa fie instruiti asupra modului de utilizare a agregatelor la
care lucreaza (masini de gatit, roboti, marmite cu aburi, tigai basculante, friteuza, cuptoare de
diferite tipuri, etc.) pentru prevenirea accidentelor.
Art.5.10. – Eventualele defectiuni ce apar in functionarea unor agregate, roboti de bucatarie, etc.,
vor fi remediate numai de catre persoane calificate, de specialitate: mecanici, electricieni, etc.
Art.5.11. – Personalul din bucatarie va purta incaltaminte bine fixata pe picior; este interzisa
folosirea incaltamintei tip papuc (neasigurata la calcai).
Art.5.12. – Este interzisa asezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fierbinti, pentru prevenirea
accidentelor prin oparire.
Art.5.13. – Vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod ordonat
pe rafturi.

6. LABORATORUL DE COFETARIE – PATISERIE


Art. 6.1. – Exploatarea utilajelor si instalatiilor cu care este dotata cofetaria-patiseria (malaxoare,
mixere, roboti universali, cuptoare electrice si cu gaze, etc.) se va face numai de catre persoane
instruite, conform prevederilor cartilor tehnice respective.
Art. 6.2. – Persoanele care manevreaza semipreparatele si preparatele in camerele sau dulapurile
frigorifice vor evita trecerea brusca de la cald la rece, pentru prevenirea imbolnavirilor.

UTILAJE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


1. – Utilajele actionate electric se vor exploata si respectiv instala in conformitate cu standardele
pentru aparatele electrice de gatit.
2. – Este interzisa folosirea utilajelor fara echipamentul electric de comanda-control in stare de
functionare, prevazut de proiectant.
3. – Manevrarea tuturor intrerupatoarelor sau comutatoarelor se va face cu mainile uscate.
4. – In situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe
platforme electroizolante sau de pe covoare din cauciuc.

CUPTOARE PENTRU COPT SI FIERT


1. – Cuptoarele incalzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instructiunilor elaborate de
fabrica producatoare.
2. – Cuptoarele electrice se vor exploata respectand prevederile din cartea tehnica (in functie de
tipul acestora si a prevederilor specifice pentru utilizarea energiei electrice).
3. – Daca la utilizare temperatura manerelor de manevrare a diferitelor usi o depaseste pe cea din
mediile normale, acestea vor fi confectionate din materiale izolante.
4. – Burlanele pentru evacuarea emanatiilor rezultate in timpul procesului de copt vor fi racordate la
cosurile de fum care trebuie sa fie curatate periodic.
5. – Manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi ridicate, se va
efectua cu ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de panza).
6. – Incaperile in care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalatii de ventilatie locala si
generala, pentru asigurarea unui climat conform prevederilor legale.

CUPTOR CU MICROUNDE
1. – Este interzisa introducerea obiectelor din metal in cuptor.
2. – Este interzisa pornirea cuptorului cu misrounde cu usa deschisa.
3. – Este interzisa scurtcircuitarea cu demontarea dispozitivelor de siguranta.
4. – Este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe
suprafata de protectie a acestuia.
5. – Defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de
catre personal specializat.

ROBOTUL UNIVERSAL PENTRU BUCATARII SI COFETARII


1. – Este interzisa mointarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operatiilor dorite, fara ca masina
sa fie decuplata, in prealabil, de la reteaua de alimentare cu energie electrica (tablou de comanda).
2. – Dupa fixarea dispozitivului-anexa, masina se pune in functiune in gol pentru a se verifica daca
aceasta a fost montata corect.
3. – Pe timpul lucrului masina va fi supravegheata in permanenta de catre un lucrator instruit pentru
folosirea acesteia, iar la aparitia unei functionari anormale va actiona butonul de oprire.
4. – La terminarea operatiilor la robot, acesta se deconecteaza de la butonul de oprire si de la
automatul de pornire.
5. – Este interzis a se demonta dispozitivul (anexa) inainte de deconectarea mecanica si electrica a
masinii.
6. – Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor spala, usca si depozita in dulapul masinii.

MALAXORUL PENTRU FRAMANTAT SI AMESTECAT


1. – Amplasarea malaxorului se va face respectand distantele care sa permita alimentarea si golirea
acestuia cu usurinta.
2. – Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu masina oprita.
3. – Este interzis sa se iuntroduca mainile sau alte ustensile in cuva malaxorului, in timpul
functionarii.
4. – Este interzisa utilizarea malaxorului fara aparatoare de protectie la cuva.
5. – Inainte de introducere in cuva malaxorului compozitia ce urmeaza a fi prelucrata (carne, aluat,
etc.) va fi controlata pentru inlaturarea eventualelor unelte, corpuri tari, ce ar putea ramane in
continutul acesteia.
6. – Este interzisa curatarea masinii fara a fi deconectata de la reteaua de alimentare.

MIXER FIX PENTRU MAIONEZE SI CREME


1. – Masina se instaleaza de catre un specialist care trebuie sa respecte prevederile standardelor de
electrosecuritate, ale utilizarii energiei electrice, precum si prevederile privind distanta fata de alte
utilaje.
2. – Este interzisa interventia la masina pentru inlaturarea unor defectiuni precum si pentru
curatarea acesteia in timpul functionarii.
3. – Pentru remedierea unor defectiuni precum si pentru montarea si demontarea sculelor la axul de
actionare, masina se va deconecta, in prealabil, de la reteaua de alimentare, prin actionarea
intrerupatorului.
4. – Cuva malaxorului va fi prevazuta cu manere pentru manevrare si va fi bine fixata pe batiul
masinii cu cleme basculante pentru impanare.
5. – Sistemul de antrenare (motor-axul sculei) va fi protejat cu o aparatoare fixata prin suruburi care
nu se va indeparta decat in situatia interventiilor pentru remedierea unor defectiuni.
6. – Este interzisa functionarea mixerului fara aparatoare in zona activa a sculelor (batatoare).

INTOCMIT,