Sunteți pe pagina 1din 4

Valean Mariana

Referat

Securitatea muncii in blocul operator

1.Introducere. Generalitati

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate


aspectele legate de muncă. Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare,
aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. Obligaţiile salariaţilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii
angajatorului. Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în
nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.
Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice
stabilite de comun acord de către angajator, împreună cu comitetul de securitate şi sănătate
în muncă şi cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. Instruirea la locul de
munca se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de
muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6
luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.

Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:


a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;
b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;
c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare
a securităţii şi sănătăţii în muncă.

La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama


de următoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de
muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea
atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii
efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este
mai puţin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de
protecţie individuală;

2.Blocul operator
Blocul operator grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi
(profiluri) medicale. In spitalele generale, profilurile medicale care utilizează blocul
operator sunt: chirurgia generală, ortopedia, traumatologia şi arşii, cardiologia,
gastroenterologia, urologia, obstetrica, ginecologia, oftalmologia, ORL, pediatria,
oncologia şi serviciul de urgenţă.
In funcţie de numărul de paturi chirurgicale şi ţinând seama de specificul activităţilor
medicale, pentru unele secţii (compartimente) se pot prevedea săli de operaţii proprii în
afara blocului operator centralizat, cum este cazul pentru secţia de obstetrică-ginecologie,
secţia de oftalmologie, secţia de ORL, compartimentul de arşi, serviciul de urgenţă.
Dimensionarea blocului operator, respectiv determinarea numărului necesar de săli de
operaţie, se face prin raportare la numărul de paturi din secţiile şi compartimentele cu profil
chirurgical care îl utilizează:
a) o sală de operaţie pentru 30-35 de paturi chirurgicale;
b) o sală de operaţie pentru 25 de paturi pentru specialităţi chirurgicale (transplant,
arşi).
In funcţie de mărimea şi structura medicală a spitalului, blocul operator centralizat
poate grupa 2-10 săli de operaţie.
Blocul operator poate fi sectorizat, chiar şi în spitalele de mărime mijlocie, prin
separarea în bloc septic şi bloc aseptic, cu tratare diferenţiată a sălilor de operaţie şi a
anexelor medicale în ceea ce priveşte măsurile de asepsie.
Spaţiile tehnice pentru instalaţiile aferente blocului operator vor fi amplasate în afara
blocului operator, dar în imediata vecinătate a acestuia si vor cuprinde următoarele:
- staţie de preparare a apei sterile pentru spălare chirurgicală;
- staţie de preparare a gazului de narcoză;
- staţie de acumulatori şi cameră tablou electric;
- centrală de ventilaţie şi tratare a aerului (după caz).
Dispunerea spaţiilor şi organizarea circuitelor în interiorul blocului operator se vor
face pe principiul zonării după cerinţele de asepsie, trecerea făcându-se gradat dinspre
spaţiile „neutre" (condiţii igienico-sanitare obişnuite pentru sectorul sanitar), prin cele
„curate" (cu condiţionări igienice speciale), la cele aseptice:
a) zona filtrelor de acces şi zona funcţiunilor anexe (protocol operator, secretariat,
punct de transfuzii, laborator pentru determinări de urgenţă etc.) fac parte din zona
„neutră";
b) zona „curată" cuprinde camera de pregătire preoperatorie a bolnavilor, camera de
trezire a bolnavilor, spaţiul de lucru al asistenţilor medicali, camera de odihnă pentru
medici, camera de gipsare etc;
c) zona aseptică cuprinde sala de operaţie şi spaţiul de spălare şi echipare sterilă a
echipei operatorii.
Dimensionarea diverselor spaţii specifice este determinată de tipul de intervenţii
chirurgicale, mărimea echipelor operatorii, mărimea blocului operator, nivelul de echipare
cu aparatură, soluţia generală de conformare a blocului operator. Pentru sala de operaţie
dimensiunile minime variază de la 30 m2 la 40 m2 arie utilă.

3. Norme specifice de securitate si protectie a muncii


Personalul medical va fi instruit in vederea cunoasterii conditiilor de sepsie conform
reglementarilor in vigoare cu privire la dezinfectia obiectelor de inventar precum si a
pavimentelor si peretilor; reguli de igiena individuala si colectiva.
Deservirea echipamentelor de munca din cabinetul medical se va face numai de catre
personalul medical care cunoaste procedeele de lucru, are calificare si a fost instruit din
punct de vedere al securitatii muncii. Se interzice orice interventie asupra instalatiilor
electrice, acestea fiind efectuate numai de catre personal calificat instruit si autorizat.
Accesul in sala de operatii se face numai cu echipament specific de protectie ,
compus din boneta sau batic(sau orice obiect pentru acoperirea capului), complet format
din camasa si pantalon , papuci curati si halat special pentru blocul operator. In timpul
operatiilor, caile respiratorii vor fi acoperite de masti de protectie , care impiedica
infestarea pacientului cu eventuali germeni transmisi prin respiratie de catre personalul
medical, si protejeaza caile respiratorii ale acestuia impotriva inhalarii de bacterii sau virusi
de la pacientul de pe masa de operatie.Este interzisa asezarea echipamentelor individuale
de protectie la un loc cu imbracamintea personala de exterior. Se interzice pastrarea
echipamentelor individuale de protectie in spatii destinate servirii mesei . Se interzice
personalului medical sa poarte imbracaminte proprie peste echipamentul individual de
protectie.
Personalul care opereaza trebuie sa respecte igiena mainilor si a unghiilor. Unghiile
vor fi taiate scurt, vor fi curatate cu atentie si nu se vor lacui. Inainte de operatie, mainile se
spala cu atentie , cu sapun sau detergenti lichizi pentru uz uman, si se clatesc corespunzator
in jet de apa. In timpul operatiei nu se scot manusile sau masca de protectie pentru aparatul
respirator.

Curatarea si igienizarea salilor de operatie se face prin aerisire, spalarea podelei cu


substante germicide si dezinfectante. Este strict interzisa folosirea maturii. In conformitate
cu ultimele normative privind construirea si amenajarea camerelor curate, salile de operatie
sunt despartite de spatiile cu atmosfera obisnuita prin ecluze, in care presiunea aerului e
mai mare decat cea atmosferica. De asemenea , caile de acces pot fi prevazute cu perdea de
praf, din jeturi de aer. Astfel se impiedica intrarea prafului, a bacteriilor sau insectelor in
salile de operatie. Ferestrele acestor Sali nu se deschid, aerisirea fiind efectuata cu ajutorul
ventilatiei artificiale. Se recomanda o grija deosebita schimbarii filtrelor acestor instalatii.
Unele spitale isi doteaza salile de operatii cu aparate antibacteriene individuale , pe baza de
raze ultraviolete, pentru un plus de sguranta in privinta germenilor.
Dezinfectarea utilajelor din sala de operatie se face conform normelor prevazute in
cartea tehnica, si se studiaza in cadrul instructajului de exploatare a echipamentelor, pe care
furnizorii sunt obligati sa-l efectueze cu personalul medical inainte de punerea in functiune.
Trebuie tinut cont de faptul ca unele substante dezinfectante pot coroda anumite garnituri
nemetalice ale echipamentelor, facandu-le improprii folosirii.

Personalul medical va acorda atentie integritatii echipamentului de protectie.


Manusile chirurgicale nu vor prezenta defecte de turnare, vulcanizari sau sparturi. In cazul
in care pe parcursul operatiei intervin incidente ce determina deteriorarea manusilor,
acestea vor fi schimbate de urgenta. In timpul operatiei se interzice atingerea partilor de
epiderma neprotejate cu mainile. Ex :fruntea, ochii, gatul, etc. De asemenea, se va acorda o
atentie deosebita modului in care boneta acopera capul. Parul trebuie acoperit in totalitate.
Daca se intampla incidente ce duc la ranirea operatorilor cu instrumentarul
chirurgical, persoanele vatamate vor fi scoase imediat din blocul operator si vor fi supuse
operatiunilor de prim ajutor si eliminare a germenilor din jurul ranii. Totodata se va
proceda la inlocuirea persoanelor respective. Persoanele vatamate in acest fel vor evita
infestarea pacientului cu sange din ranile deschise, dupa cum intregul personal va elimina
pericolele de infestare a acestuia cu orice alta materie biologica ,ex. fire de par, scuame de
piele, picaturi de transpiratie, sau , mai rar, de saliva.
Nu se va opera decat cu instrumentar sterilizat conform cu normele specifice si
instructiunile de corecta folosire a echipamentelor de sterilizare.
Se interzice depozitarea obiectelor nespecifice blocului operator in spatiile destinate
operatiilor, evacuarii pacientului post operatie, etc. In salile de operatie se vor gasi numai
echipamente si instrumente strict legate de actul operator. De asemenea, interventiile la
echipamentele defecte se vor efectua numai in afara programului de operatii, si salile vor fi
sterilizate si dezinfectate in mod corespunzator dupa fiecare interventie.
Se va acorda atentie la modul de deplasare a personalului operator in jurul mesei de
operatie, pentru a nu incomoda actul chirurgical sau a nu provoca accidente prin
rasturnarea echipamentelor sau a instrumentarului. Solutia constructiva a echipamentelor
trebuie sa confere acestora stabilitate si flexibilitate in folosire, permitand o mai usoara
manipulare a lor si reducand pericolul de rasturnare.
De asemenea se va evita plasarea obiectelor pe culoarele prevazute pentru accesul si
deplasarea personalului.

Se recomanda utilizarea monitoarelor cu ecrane de plasma, pentru a evita vatamarea


retinei la utilizarea indelungata. In cazul in care se iau imagini in timpul operatiei, se vor
utiliza aparate fara lumina de blizz sau lampa de lumina suplimentara, deoarece pot afecta
temporar ochii operatorului , reducand acuitatea vizuala.
Iluminatul salilor de operatie prezinta caracteristici specifice. Sala este prevazuta cu
lampi construite dupa standarde si norme privind constructia salilor de operatii , in felul
acesta iluminatul natural si cel artificial mixt perzandu-si din influenta asupra sistemului
vizual.

Unitatile spitalicesti vor incheia anual contracte cu societati comerciale specializate in


evacuarea si incinerarea deseurilor medicale cu diverse grade de periculozitate, acestea
incluzand si materiale biologice rezultate in urma operatiilor. Aceste firme sunt abilitate de
catre ministerul sanatatii si ministerul mediului, in baza unor documentatii care sa probeze
tehnologiile de distrugere a deseuriloe cu grad de periculozitate pentru populatie sau
mediul inconjurator.
Respectivele deseuri se evacueaza in saci si containere speciale, cu colorit specific,
pentru a nu fi confundate cu recipientii pentru gunoi menajer.
Salile de operatii vor dispune de recipienti de colectare pentru material medical
consumabil ( fese, fire, tampoane, seringi, ace, etc) si material biologic . Se va evita
scaparea acestora pe pardoseala, imprastierea materiilor biologice(sange, secretii, etc) sau
manipularea defectuoasa a recipientilor de colectare. Dupa utilizare, instrumentarul folosit
se va depozita in cutii speciale , in vederea sterilizarii lor. Sterilizarea se face indeobste in
autoclave sau echipamente cu plasma, sau in alte aparate destinate acestui scop.

Dupa operatie, personalul medical se va dezechipa in spatiile din blocul operator


prevazute pentru aceasta operatiune, iar echipamentele care nu sunt de unica folosinta
( salopete, pantaloni, papuci, halate) vor fi trimise la spalatorie. De asemenea, papucii de
unica folosinta ( talpici de plastic) si halatele de vizitator, precum si mastile vor fi aruncate
in recipientele de colectare.
Ultima etapa este cea de igienizare si curatare a operatorului, prin spalare si alte
metode specifice.

S-ar putea să vă placă și