Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Sănătății,Muncii și Protecției Sociale al

Republici Moldova
Colegiul de Medicină din Orhei
Catedra discipline fundamentale

ȘOCUL HEMORAGIC
Elaborat: Popescu Marinela
Grupa 42, calificare asistent medical
Coordonator: Țurcan Tatiana
Profesor la disciplina: „Semiologia chirurgicală cu nursing specific”
Grad didactic superior
OBIECTIVE

• Definirea noțiunii de șoc hemoragic.


• Clasificrea șocului hemoragic.
• Manifestările clinice.
• Asistența de urgență la etapa prespitalicească.
• Criterii de evalure a pierderii de sânge.
NOUȚIUNE ȘI CLASIFICARE

• Șocul hemoragic se instalează ca urmare a pierderilor considerabile de sânge, urmat de insuficiență cardiovasculară acută,
cu scăderea perfuziei organelor de importanță vitală. Caracterul dereglărilor hemodinamice și biochimice depinde de
volumul sângelui pierdut.

Gradul
Gradul II
• pierderi pana la 15%
din volumul de sânge
• pierderi 30-40 % din
volumul de sânge
IV
circulant (750 ml) • pierderi 15-30 % din circulant (1500- • pierderi peste 40% din
• index de șoc Allgower volumul de sânge 2000ml) volumul de sânge
-0,5-0,8. circulant (750-1500ml) • index de șoc Allgower- circulant (peste
• index de șoc Allgower- 1,5-2. 2000ml)
0,9-1,5.
Gradul • index de șoc Allgower (
m.m. 2).
Gradul I
III
Gradul Manifestările clinice principale Volumul hemoragiei in % din
hemoragiei VSC si ml

I Tahicardie Pâna la 15%


Pâna la 750 ml

II Hipotensiune arterială in 15-30% (în medie 20-25%)


ortostatism. 1000-1250 ml/750-1500 ml

III Hipotensiune arterială in decubit 30-40 %


dorsal, oligurie. 1500-2000 ml

IV Dereglări de conștiință, colaps. Mai mult de 40%


Mai mult de 2000ml
CRITERII DE EVALURE A PIERDERII DE
SÂNGE:

Testul de flexie a • Detectează starea de hipovolemie compensată. Bolnavul va fi


poziționat în decubit dorsal, i se va lua pulsul. Flexăm activ capul la .
capului Luăm imediat pulsul-mărirea frecvenței indică o hipovolemie .

• Accidentatul va fi culcat în decubit dorsal strict orizontal, luăm TA,


Testul „L” ridicăm pasiv ambele membre inferioare pe verticală

Indicelele de șoc • Rezultatul obținut de la împărțirea frecvenței pulsului la valoarea TA


sistolice. Determinarea se face în dinamică, pentru a monitoriza
Algower evoluția.
ASISTENȚA DE URGENȚĂ LA ETAPA
PRESPITALICEASCĂ:

• Poziția pacientului orizontală;

Măsuri generale: Fluxul de oxigen 8-10 l/min;• Hemostaza;
• Compresie manuală la nivelul plăgii sau garoului;

Manevre • Poziția Tredelemburg;


• Poziție in pat cu ridicrea extremităților inferiore d la 10* până la 45*;

gravitaționale:
• Costume antișoc traumatice;

• Reopoliglucină- pentru îmbunătățirea microcirculației, micșorarea


vâscozității sangvine;
Se va perfuza: • Soluții cristaloide;
• Sol. Glucoză 5-10 %.
TRATAMENT

Deficit
Deficit sub
peste 30%
30% din
Standart din
Reopoliglucină- pentru volumul
Hidroxietilamidon 500- volumul
îmbunătățirea sanguin
microcirculației,
1000 ml i/v în perfuzie; sanguin Masă eritrocitară 200-
Dextran 70 500-1500 400 ml i/v in perfuzie
micșorarea vâscozității
sangvine; ml i/v în perfuzie;

Gelatinol 8% 500-1500
Soluții cristaloide; ml i/v în perfuzie;
Sol. Glucoză 5-10 % Ringer –lactat 500-
1000 ml i/v in peruzie;
BIBLIOGRAFIE

Suport de curs la
chirurgie,Chișină
u 2009

Protocoale
Clinice Naționale

Adevărul.ro Wikipedia,com

S-ar putea să vă placă și