Sunteți pe pagina 1din 13
 
 
 Actynomices
 
 Actynomices
 
 
Etape in Etape in diagnosticul diagnosticul microbiologicmicrobiologic
1.1.
Recoltarea produselor Recoltarea produselor
2.2.
Examenul microscopicExamenul microscopic
3.3.
Insamantarea si izolarea Insamantarea si izolarea
4.4.
Identificarea agentului Identificarea agentului
5.5.
Determinarea sensibilitatii la Determinarea sensibilitatii la antibiotice(antibiogramaantibiotice(antibiograma
!.!.
"ratament corect si eficient"ratament corect si eficient
 
 
Infectii produseInfectii produse
 Actinomyces israeli,saproft al cavitatilor  Actinomyces israeli,saproft al cavitatilor naturale poate produce la om actinomicoza.naturale poate produce la om actinomicoza.
 Aspectele clinice ale acestei boli (care poate  Aspectele clinice ale acestei boli (care poate aecta aproape fecare organ si poate avea aecta aproape fecare organ si poate avea orice localizare) sunt numeroase, dar cele mai orice localizare) sunt numeroase, dar cele mai caracteristice sunt ormarea de „granule de caracteristice sunt ormarea de „granule de sul si depasirea barierelor normale dintre sul si depasirea barierelor normale dintre planurile tisulare, pe masura ce inectia planurile tisulare, pe masura ce inectia disemineaza si creeaza fstule. Actinomicoza a disemineaza si creeaza fstule. Actinomicoza a ost denumita „boala cu cel mai recvent ost denumita „boala cu cel mai recvent diagnostic incorect\" si s-a spus ca „nici o alta diagnostic incorect\" si s-a spus ca „nici o alta boala nu este atat de des omisa de medicii boala nu este atat de des omisa de medicii eperimentati\" eperimentati\"

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505