Sunteți pe pagina 1din 1

ASEPSIA ȘI ANTISEPSIA

Scurt istoric:

- Sec. XIX: Ignas Philipp Semmelweis (Viena) și Oliver Wendell (SUA) emit primele
măsuri de antisepsie, constatând că febra puerperală era transmisă de la cadavre la
gravidele de către mâinile doctorilor
- Louis Pasteur decoperă bacteriile
- 1867 :Joseph Lister descrie implicarea bacteriilor în infectarea plăgilor si descrie
princicpiul antiseptic
- 1886: Von Bergmann introduce sterilizarea sub abur și este considerat părintele
autoclavului
- 1887: Octave Roche Simon Terrillon publică rezultatele sterilizării prin autoclavarea
insrumentelor și materialelor la o presiune de 2-3 atmosfere

Spectrul microbilor este intr-o contunuă schimbre și dezvoltare, datorită apariției germenilor
rezistenți și implicarea unor microorganisme considerate inițial ca nonpatogene. Dar simpla
prezență a germenilor nu este suficientă pentru a produce infecția și boala. Astfel, infecția este
condiționată de virulența microorganismelor și de rezistența organismului. S-a demonstrat că
pentru a forma puroiul, doza minimă de Stafiloccoc piogen injectată intrdermic la volunteri este
de cel puțin un miliom/mmc.

Asepsia = ansamblu de măsuri care permit protejarea organismelor împotriva contaminării


cu germeni microbienidin exterior , în cursul unor manevre medico-chirurgicale
Antisepsia= ansamblul de metode de prevenire a infecțiilor prin distrugerea microorganismelor
sau inhibarea creșterii lor în plăgi, pe suprafața tegumentelor și mucoaselor, pe
obiectele care pot avea contac direct sau indirect cu organismul
Dezinfecția= un proces de reducere a numărului de microorganisme și a sporilor până la nivelul
la care nu este periculos pentru sănătate
Sterilizarea= metoda de distrugere a tuturor microorganismelor (bacterii, virusuri, micelii) și a
formelor de rezistență (spori) pe un substrat
Curățarea= proces de îndepărtare a prafului, murdăriei de pe un substrat, este un esențială în
pregătirea deznfecției și a sterilizării
Decontaminarea= un termen general pentru distrugerea sau ăndepărtarea contaminării
microbiene