Sunteți pe pagina 1din 3

LEZIUNI ELEMENTARE

I. MODIFIC@RI DE CULOARE Macula (dac{ e mai mare p}nza)

macule melanice - hiperpigmentare melanic{ nevi

hipopigmentare melanic{vitiligo(dup{ eczeme cr) - leucomelanodermie ambele

macule hematice - hemodinamice eritem pudic

- vasculare - purpurice lez mici care nu dispar la vitropresiune II. CU CON*INUT SOLID

1. #n epiderm papula (< 5 mm) placa (5 mm - pod palm{) placard (> pod palm{) epidermul poate fi ridicat ~i datorit{ unei vasodilat. temporare la nivelul dermului superficial leziuni eritematoase: fugace, pruriginoase, bine delimitate deci vom avea - papul{ / plac{ / placard urticarian(la ap{sare teg. se albe~te, la }ncetarea presiunii culoarea revine) X cel lichenul plan (papule mici) veruci (papule sau pl{ci proeminente) - date de infec`ii virale papule sifilitice 2. #n dermul superficial nodul (}n sifilisul sec. lez nodulare) 3. #n dermul profund nodozitate 4. #n hipoderm gom{: 3 stadii - cruditate, fluctuen`{, fistuluzare }n sifilis cicatrice linear{, estetic{ }n TBC cutanat{ cicatrice ur}t{, stelat{ }n micoze profunde }n sarcoidoz{ 5. Forma`iuni tumorale pediculate sau sesile 6. Lichenificarea ultimele straturi epidermice }ngro~ate(stratul cornos) p{strarea linearit{`ii, dar liniile s}nt mai ad}nci 7. Chistul solid depozit la nivelul teg. 8. Vegeta`ia anfractuoas{, neregulat{, ca o conopid{ III. CU CON*INUT LICHIDIAN

1. Vezicula: <3 mm 2. Bula: = 3 mm - un pod de palm{ 3. Flictena: > un pod de palm{

4. Pustula: are con`inut purulent pt a vedea dac{ bula e deasupra sau sub mb. bazal{ semnul Nicolski dac{ are lichid }n tensiune bula sub mb. bazal{(Nicolski -) dac{ bula e flasc{ ~i se m{re~te prin ap{sare(lichidul a avut ce s{ dilacereze) bula e sub mb. bazal{(Nicolski +) dac{ bula are lichid ro~u e sub mb. bazal{ dac{ se vindec{ cu cicatrice e sub mb. bazal{ Eczema de contact: vezicule ~i bule Eczema disidrozic{: merge pe marginea degetelor Boala Stevens - Jones: flictene f. grav{, d{ deshidratare, se trateaz{ la ATI Herpes simplex: vezicule pustule IV. CU LIPS@ DE SUBSTAN*@

1. eroziunea - ad}ncimea nu dep{~e~te mb. bazal{ se

vindec{ f{r{ cicatrice, f{r{ s}nge 2. ulcera`ia - dep{~e~te mb. bazal{ ~i evolueaz{ acut; se vindec{ repede; dac{ s-a rupt curge s}nge crust{ hematic{ 3. ulcer - a dep{~it mb. bazal{; evolueaz{ cronic; aspect crateriform 4. escoria`ia - produs{ de ac`iunea unui corp contondent 5. fisura - apare la nivelul pliurilor; are marginile drepte ~i liniare 6. ragada - apare periorificial V. DE^EURI CUTANATE

1. scoama: alc{tuit{ din depozite keratinocitare aglutinate care se deta~eaz{ toate odat{, vizibil, ca piatra de mic{(N descuamarea substratului disjunct se face invizibil) 2. crusta: solidificarea unor secre`ii aflate }n mod patologic la suprafa`a cutanat{ 3. escara: prin vasoconstric`ie sau embol vascular oprirea circula`iei teg se necrozeaz{(e negru, lucios) 4. sfacelul: prin ac`iunea unor agen`i microbieni VI. LEZIUNI REZIDUALE CUTANATE

1. atrofia tegumentul sub`iat, foarte u~or plicaturabil; prin

transparen`a lui se v{d vasele de s}nge fiziologic, dup{ traumatisme c}nd s-a rupt mb. bazal{ 2. cicatricea depuneri }n exces de colagen(cicatricea cheloid{ `esut exuberant, de obicei dup{ ce tegumentul a fost trac`ionat)

VII. ALTE LEZIUNI ELEMENTARE

1. comedon: chist ce con`ine melanin{ / keratin{ / sebum 2. godeu favic: apare }n favus(= inf micotic{) depresiune
cupuliform{ 3. vezicula perlat{

S-ar putea să vă placă și