Sunteți pe pagina 1din 1

Testul nr.

6
IMPOZITUL PE VENIT
1.1Identificaţi tipurile de scutiri acordate persoanelor fizice în cazul impozitului pe venit;
Distingem urmat categorii: A)Personale; B) acordate sotului (sotiei); C)pentru personae
intretinute; D) alte deduceri prevazute de CF #Scutiri personale: 1)Fiecare contribuabil
(persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire personala în suma de 7200 lei pe an 2)Suma
scutirii personale, va constitui 12000 lei pe an pentru orice persoanele indicate la p 1.2; #Scutiri
acordate sotiei (sotului) Pers fizica rezidenta aflata în relatii de casatorie are dreptul la o scutire
suplimentara în suma de 7200 lei anual, cu conditia ca sotia (sotul) nu beneficiaza de scutire.
#Scutiri pentru persoanele întretinute Contribuabilul (persoana fizica rezidenta) are dreptul la
o scutire în suma de 1680 lei anual pentru fiecare persoana întretinuta, cu exceptia invalizilor din
copilarie pentru care scutirea constituie 7200 lei #Alte deduceri Spre exemplu se permite
deducerea cheltuielilor de investitii ce tin de: cheltuielile ordinare si necesare, achitate sau
suportate pe parcursul anului fiscal în scopul obtinerii venitului din investitii.
1.2. Stabiliţi condiţiile concrete în care suma scutirii personale a persoanei fizice va
constitui 12.000 lei anual a)s-a îmbolnavit si a suferit de boala actinica provocata de
consecintele avariei de la C.A.E. Cernobîl; b)este invalid si s-a stabilit ca invaliditatea sa este în
legatura cauzala cu avaria de la C.A.E. Cernobîl; c)este parintele sau sotia (sotul) unui
participant cazut sau dat disparut în actiunile de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si a
independentei RM, cît si în actiunile de lupta din Republica Afghanistan; d)este invalid ca
urmare a participarii la actiunile de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si a independentei
RM, precum si în actiunile de lupta din Republica Afghanistan; e)este invalid de razboi, invalid
din copilarie, invalid de gradul I si II; f)este pensionar-victima a represiunilor politice, ulterior
reabilitata.
1.3.Problema Propuneţi cel mai avantajos mod de plată a impozitului pe venit prin aplicarea
scutirii cedată de celălalt soţ (matrimoniale), în situaţia în care, venitul anual total realizat de soţ
constituie 100.000 de lei, iar venitul anual total realizat de soţie constituie 20.000 lei.
RASPUNS Cel mai avantajos mod de plata a impozitului pe venit in cazul respective este
achitarea impozitului de catre sotie in marime de 7% din venitul anual de 20000 lei. Prin
aplicarea scutirii acordate sotului, a carui venit constituia 100000lei annual , acesta urmand a
plati 18% din venitul annual impozabil