Sunteți pe pagina 1din 58

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

GHID ONLINE PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2020

PROBA SCRISĂ E. c), DISCIPLINA MATEMATICĂ

CUPRINS:

1. Precizări

2. Programa de examen pentru disciplina matematică ( Extras din Anexa nr. 2 la Ordinul
MEC nr. 4115 din 10. 04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională
pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat
național, în anul școlar 2019 – 2020)

3. TESTE DE ANTRENAMENT PROPUSE DE M.E.C.

4. RESURSE ONLINE

1
1. Precizări

În condițiile pandemiei cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), care a


impus întreruperea cursurilor, eliminarea din programa pentru EXAMENUL NAŢIONAL DE
BACALAUREAT 2020 a conținuturilor aferente semestrului al doilea din clasa a XII-a este o
soluție pentru a simplificarea pregătirii acestui examen. Noua programă, evident, nu aduce nimic
în plus și structura subiectelor, valabilă de mai bine de un deceniu, rămâne neschimbată. Analiza
subiectelor alcătuite în baza programei valabilă înainte de modificare, arată că ponderea
subiectelor în care intervenea conținuturile eliminate, cu excepția capitolului Polinoame din
Algebră – clasa a XII-a, este mică. În modelele de subiecte propuse de C.N.E.E. la sfârșitul lui
octombrie 2019, din cei 4×18=72 de itemi propuși, în cele patru tipuri de subiecte (matematică
informatică, științe ale naturii, pedagogic și tehnologic) 10 (13,88%) sunt din zona conținuturilor
eliminate. Itemii menționați sunt:

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică - SUBIECTUL al II-lea

Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii - SUBIECTUL al II-lea 2. și
SUBIECTUL al III-lea 2. b)

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate
calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale - SUBIECTUL al III-lea 2.
c)

Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare - SUBIECTUL al III-


lea 2. și 5.

2
Aceeași analiză a subiectelor alcătuite în baza programei valabilă înainte de modificare
arată că înlocuirea itemilor este previzibilă („Polinoame” cu „Legi de compoziție” și „Aplicații ale
integralei definite” cu „Proprietăți ale funcțiilor integrabile” ).

În concluzie, pregătirea examenului de bacalaureat național 2020 la disciplina matematică,


nu implică elemente noutate și este recomandată rezolvarea variantelor de subiecte din anii
anteriori, după indicarea itemilor care nu se încadrează în programa valabilă în sesiunile din anul
2020.

3
2. Programa de examen pentru disciplina matematică

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3. TESTE DE ANTRENAMENT PROPUSE DE M.E.C.
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică -

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale

52
53
54
55
56
57
4. RESURSE ONLINE

1. https://rocnee.eu/testeantrenament/22-04-2020-bac.html
2. http://subiecte.edu.ro/2020/bacalaureat/
3. https://digital.educred.ro/
4. https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_2_ordi_ministru_4115.pdf
5. https://www.didactic.ro/
6. https://www.isj-cl.ro/index.php/matematica
7. https://quizizz.com/admin
8. https://kahoot.it/

58

Evaluare