Sunteți pe pagina 1din 5

MODULUL: Tehnologii de comunicatii si

transport

Proiect de activitate didactica


Rețeaua de transport rutier

A. Necesitatea studierii temei:


a. Dezvoltarea reţelelor şi a tehnologiilor de transport a cunoscut o evoluţie
spectaculoasă, mai ales în ultimii ani; căile de comunicaţii ale retelei de transport
rutier au evoluat şi ele. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra
individului, mediului şi societăţii.

B. Structurarea conţinutului lecției

REȚEAUA DE TRANSPORT RUTIER

NODURI

CĂI DE TRANSPORT TERMINALE


STAȚII AUTOGĂRI

Infrastructura
DRUMURILE
Suprastructura
STATII AUTOGARI
TERMINALE TERMINALE
PUBLICE DE EXPLOATARE

AGRICOLEE MINIERE FORESTIERE


IN LOCALITATI INTRE
LOCALITATI

Capacitatea care se ur- Comportamentul prin Condiţiile în care vor Criterii de


măreşte a se forma la e- care elevii vor proba lucra elevii pentru a realizare
levi prin învăţare capacitatea respectivă realiza comportamentul (limita minimă
admisă)
O1- cunoaşterea compo- Compararea Pe fişa de lucu 90%
nentelor retelei de elementelor retelei
transport rutier rutiere cu elementele
retelei feroviare.
O2- sa descrie alcatuirea Vizualizarea alcatuirii Fisa de lucru 100%
unui drum unui drum
O3- sa analizeze un Identifica orasele cele Harta rutiera a 80%
traseu rutier intre doua mai importante ale Romaniei
localitati stabilind orasele traseului rutier cerut.
cele mai importante.
O4- sa clasifice Vizualizarea Calculator, prezentare 90%
drumurile dupa utilizarea clasificarii drumurilor Power Point
lor. dupa utilizarea lor.

D. Probe de evaluare

Obiectiv Conţinutul itemului Timp Punctaj


orientativ Maxim Minim
O1-O4 Se foloseste metoda cubului trasand 7′ 10 6
grupelor de elevi sarcinile trecute pe fetele
cubului(compara, analizeaza, aplica,
argumenteaza, asociaza si descrie)
E. Strategii didactice

Tim Etape de instruire Metode de Mijloace de Forme de organizare a activităţii


p Profesor Elevi învăţământ învăţământ Profesor Elevi
1.Secvenţa introductivă Raspund solicitarilor
verifică prezenţa, pregăteşte profesorului Markere,
materialele necesare,împarte clasa Brainstormingu Foaie flip chart frontal individual
7’ pe grupe, capteaza atentia notand l
pe o foaie flip chart pe verticala
termenul TEHNOLOGIE- cerand
elevilor sa noteze in dreptul
fiecarei litere termeni studiati la
disciplina.
2. Evaluarea lecţiilor anteri-oare
Da fiecarui elev fisa 1
(individuala) si solicita acestora sa Complecteaza Fise de lucru 1 frontal individual
complecteze petalele unei flori cu individual fisa de Conversatia
retelele de telecomunicatii lucru. individual
cunoscute. Solicita un elev sa Verifica daca au
completeze petalele florii pe o complectat corect
14’ coala flip chart.
- Clasa de elevi este impartita in 5
grupe Solicita reprezentantilor
fiecarei grupe sa extraga o fisa de
lucru, fiecare fisa contine 5 itemi Fisa de lucru 2
din Retelele de telecomunicatii la Raspund pe grupe la Jocul didactic Tabel cu nr. de pe grupe pe grupe
care grupele trebuie sa raspunda. itemii de pe fisa de grupe si nr. de
Pentru fiecare raspuns corect gr. lucru. intrebari
primeste un jeton. Va castiga frontal
grupa ce insumeaza cele mai
multe jetoane.

3. Transmiterea noilor cunoştinţe Ajută la elaborarea Observaţia Tabla frontal individual


14’ - elaborează schema logică a schemei logice a Plansa cu schema
conţinutului lecţiei conţinutului lectiei
-prezintarea elementelor retelei de Sunt atenti la Descoperirea
transport rutiere prezentare si dirijati Calculator –
de profesor vor da Conversaţia prezentare ppt
anumite explicatii si
exemple
4. Fixarea cunostintelor ( feed- Rezolva sarcinile de
back) lucru primite.
- împarte clasa în 6 grupe; Reprezentantul Cubul Cub din carton
9’ - traseaza sarcinile de lucru(pe fiecarei grupe va frontal pe grupe
tema - Transportul terestru) impartasi celorlalte Fise de lucru
inscrise pe fetele cubului, fiecarei grupe tema ce a
grupe , in urma aruncarii cubului . examinat-o. pe grupe individual
(descrie, compara, analizeaza,
asociaza, argumenteaza, aplica)

5.Secventa finala
Cere grupelor de elevi ca pe o Raspund solicitarilor
farfurioara de plastic sa schiteze profesorului.
fiecare o fata (emoticon) prin care Turul galeriei Farfurioare
sa comunice ceea ce ei simt acum Aduc farfuriile pe plastic de unica frontal pe grupe
la sfarsitul orei (isi vor trece nr. care le expun in fata folosinta.
gr. sub emoticonul realizat). clasei.
6’ Sunt expuse in fata clasei
emoticoanele, iar reprezentantii Reprezentantii Markere
grupelor vor alege emoticonul grupelor aleg
care comunica mesajul cel mai emoticoanele. Pun
clar. intrebari daca este
cazul. individual individual
Conversatia
Apreciaza activitatea, noteaza Sunt atenti la
elevii si anunta tema pentru acasa. aprecierile facute de
profesor, isi noteaza
tema pentru acasa.