Sunteți pe pagina 1din 3

Ciobanu Ilinca

Grupa 8, Seria A, MG III

Acuratețea electrocardiogramei pentru


diagnosticul hipertrofiei
ventriculare stângi în hipertensiunea arterială
Bucher Heiner, Crow Richard, Gertsch Marc, Grossenbacher
Fritz, Martina Benedict

Grila de evaluare critică a unui studiu diagnostic

Studiul prezintă obiective formulate clar si precis, existând o ipoteză de lucru și


anume: aprecierea performanțelor testelor diagnostice: "Am efectuat o sinteză sistematică
pentru a clarifica acuratețea diferiților indici electrocardiografici."

Tipul de studiu este adecvat pentru precizarea ipotezei enunțate, studiu diagnostic,
lucru precizat de autori în cadrul articolului: -" Am cercetat Medline, din 1966 până în
decembrie 2005, şi Embase, din 1980 până în decembrie 2005, pentru a identifica studiile
observaţionale care au evaluat acurateţea indicilor electrocardiografici în vederea
diagnosticării hipertrofiei ventriculare stângi şi care au stabilit prezenţa sau absenţa
afecţiunii pe baza ecocardiografiei."; "Cercetarea noastră a identificat 1 761 de lucrări
citate. Am considerat 142 ca potenţial eligibile, iar după cercetarea textului complet al
articolelor am inclus 21 de studii."

Testul studiat este comparat cu un test fiabil și valid stabilit , întrucât s-au evaluat
criteriile electrocardiografice la adulții hipertensivi, comparativ cu ecocardiografia.
Factorii studiați sunt corect și complet descriși, realizându-se o selecție riguroasă a
studiilor, excluzându-se cazurile control axate pe diagnostic, folosindu-se aceeași metodă
de măsurare pentru toți subiecții: " Am analizat în detaliu şase indici, utilizaţi cel mai
frecvent, şi anume, cel de voltaj Sokolow-Lyon, indicii de voltaj Cornell şi, respectiv, de
produs Cornell, indicele Gubner şi scorul Romhilt-Estes cu prag pentru test pozitiv ≥4
puncte sau ≥5 puncte."

În studiu au fost incluși subiecți asimptomatici, cu hipertensiune arterială primară,


la care se administrau medicație antihipertensivă, iar alții erau evaluați pentru tratament.
Fiind selectați 5608 pacienți din 21 de cazuri. Selecția acestora fiind corectă întrucât,
persoanele hipertensive fac parte din populația cu risc de hipertrofie ventriculară stângă.
Nu există randomizare, însă erorile nu vor periclita validitatea internă a studiului deoarece
nu este necesară distribuirea întâmplătoare a datelor întrucât ele au fost reunite pentru a
obține un rezultat comun.
Ciobanu Ilinca
Grupa 8, Seria A, MG III

Factorii de confuzie și potențialele erori sistemice au fost luate în considerare și au


fost bine controlate:" Am analizat calitatea metodologică a articolelor. Am examinat
metodele de selecţie a pacienţilor şi de colectare a datelor, descrierea completă a indicilor,
testele de referinţă şi probabilitatea de eroare prin verificare. Am clasificat calitatea
studiilor pe baza următoarelor criterii: descrierea localizării; colectarea prospectivă a
datelor, cu înrolarea subiecţilor consecutivi şi supravegherea tuturor subiecţilor, şi
furnizarea unor detalii cu privire la ecocardiografie şi la metoda "orb"."

Eșantionul studiat face parte el însuși din datele epidemiologice existente.

Nu este prezentată o definiție a stării de normal.

În experimentele controlate, termenul "orb" se referă, de regulă, la faptul că


participanții la studiu, cei implicați în conduita față de aceștia și cei care colectează și
analizează datele clinice să nu fie la curent cu tipul de tratament indicat, astfel încât sa nu
fie influențați de informația respectivă. În acest studiu evaluatorii dețin toate informațiile
privitoare la subiecți și tot ei sunt cei care evaluează verificând acuratețea informațiilor
privin ecocardiografia și metoda orb aplicata în studiile utilizate de aceștea.

Caracteristicile diagnostice ale testului lui calculate: "Majoritatea studiilor au arătat


că toţi indicii aveau o sensibilitate mică şi o specificitate mare (vezi bmj.com). Mediana
sensibilităţii s-a situat între 10,5% (nivel 0-39%), pentru indicele Gubner, şi 21% (4-52%),
pentru indicele Sokolow-Lyon. Mediana specificităţii a variat între 89% (53-100%),
pentru indicele Sokolow-Lyon, şi 99% (71-100%), pentru scorul Romhilt-Estes (cinci
puncte)."

Utilitatea clinică a testului a fost însuși scopul studiului:"La pacienţii cu


hipertensiune, electrocardiogramele nu trebuie efectuate în mod expres pentru a exclude
hipertrofia ventriculară stângă. Deseori, trimiterea pentru examinarea de specialitate este
recomandată în baza unor scoruri de risc cardiovascular ridicate, dar e posibil ca
ecocardiografia să ofere informaţii mai valoroase în cazul persoanelor hipertensive care,
în funcţie de vârstă, sex, istoric privind fumatul şi profil al lipidelor sanguine, au un risc
mic sau intermediar. La bolnavii despre care se ştie că au risc crescut, datele
ecocardiografice nu vor influenţa, cel mai adesea, managementul clinic, deoarece
intervenţiile de reducere a riscului sunt deja aplicate."

Concluziile răspund obiectivelor, întrucat s-a constatat o slabă eficență, acuratețe a


diagnosticului elecrocardiografic al hipertrofii ventriculare stângi la pacienții cu
hipertrensiune arterială, evidențiind necesitatea unor noii mijloace de diagnostic pentru
această patologie.
Ciobanu Ilinca
Grupa 8, Seria A, MG III

Efectul protector al apendicectomiei față de rectocolita ulcero-hemoragică


Alexandra Uzan, D.Jolly, Elisabeth Berger, P. Geoffroy

INTRODUCERE
Rectocolita ulcero-hemoragică (RCH) este o boală inflamatorie intestinală a cărei
cauză este încă necunoscută. Manifestarea bolii este rezultatul interacțiunii între factorii de
mediu și terenul genetic. Studiile epidemiologice au constatat un rol protector al
apendicectomiei în apariția ulterioară a RCH, însă nu au avut în vedere factori precum,
tabagismul, vârsta de debut la cazurile pereche, populația martor selecționată sau antecedente
de apendicectomie, mediul de proveniență
.
SCOPUL STUDIULUI
Realizarea unui studiu caz martor, pentru a determina relația dintre apendicectomie și
RCH, în rândul populației franceze în care numărul cazurilor de apendicectomie este crescută.

PACIENȚI SI METODE
Studiul a inclus toți pacienții cu RCH din perioada 1988 și 1999 din Centrele de
Medicină Preventivă ale regiunii Raims. Pentru studiu au fost selectați doar 150 de pacienți cu
RCH (88 bărbați și 62 de femei) și 150 de martori prin metoda perechilor, cu vârsta cuprinsă
între 46 și 47 de ani.Datele aparținând fiecărui subiect au fost obținute printr-o anamneză
amănunțită în cadrul unui consult sau prin telefon, precum și din foile de observație,
urmarindu-se: vârsta de debut a RCH, locul de rezidență anterior instalării bolii, antecendente
de apendicectomie și amigdalectomie înainte de vârsta de debut a RCH pentru cazuri și
martori și înainte de vârsta de debut a RCH pentru cazuri pereche, precum și statutul de
fumator activ, vechi fumător sau nefumător.Toate datele au fost ajustate în funție de tabagism,
loc de rezidență, vârsta de debut a RCH și intervenția anterioară de apendicectomie.

REZULTATE
Rezultatele studiului au arătat că subiecții apendicectomizați, prezintă un risc mai
scăzut de a face RCH, față de cei ne-apendicectomizați (OR = 0.26 ; IC = 95% : 0.13 - 0.55 ;
P = 7 X 10−4). În plus, un risc scăzut de apariție a RCH a fost asociat persoanelor provenite
din mediul urban (OR=0.31; IC=95%:0.17-0.55 ; P = 2 X 10−4). ), singura relație fără
semnificație fiind cea dintre tabagism și RCH (OR=0.66; IC=95%: 0.38-1.15 ; P = 0.13).

CONCLUZII
Un aspect important al studiului îl reprezintă evidențierea în rândul unei populații
franceze în care numărul de apendicectomii este mult crescut, a efectului protector al
apendicectomiei față de apariția RCH, apariție declanșată de efectul imun al apendicelui.

CUVINTE CHEIE: rectocolita ulcero-hemoragică, apendicectomie, tabagism, studiu caz-


martor.