Sunteți pe pagina 1din 2

Prea Cucernice Părinte Protoiereu,

Prea Cucernici Părinţi-fraţi,

Iubiţi credincioşi,

În aceste momente de sărbătoare pentru comunitatea noastră, se cuvine să aducem prinos


de mulțumire lui Dumnezeu, pentru binefacerile Sale pe care le-a revărsat asupra noastră. El
este cel care călăuzește pașii noștri și care ne poartă de grijă în toate zilele vieții noastre. Prin
rânduiala lui, ne aflăm noi astăzi aici. Trebuie să conștientizăm înălțimea și măreția tainei
preoțești, dar și uriașa responasabilitate a acestei slujiri, întrucât Hristos a dat Sfinților Săi
Apostoli, și prin ei, și nouă, Duh Sfânt, pentru a călăuzi sufletele credincioșilor spre mântuire.
Suntem în fața unui moment de început, plin de emoție și entuziasm, de aceea dau slavă
lui Dumnezeu pentru darurile sale și îl rog să-mi ajute să împlinesc cum se cuvine această
misiune. Aduc mulțumire și recunoștință, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, Înalt
Preasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, prin
mâinile căruia am primit harul preoției de la Hristos, și care m-a încredințat să fiu păstorul
duhovnicesc al dvs. Totodată, mulţumesc din toată inima părintelui protoiereu Silviu Stoica,
care m-a întâmpinat cu dragoste și blândețe, și cu multă bunăvoință a slujit astăzi împreună
cu noi, spre a da mărturie asupra înaltei hotărâri de a fi numit în această parohie. Îi
mulţumesc, de asemenea, pentru cuvintele calde şi încurajatoare rostite cu acest prilej.
Gândul meu se îndreaptă apoi spre toți cei care au contribuit la formarea mea și mi-au
îndrumat pașii spre această sfântă slujire. Mulțumesc așadar soției mele care în toate îmi este
alături și mă sprijină, părinților mei care m-au îndemnat și m-au ajutat să urmez această cale,
precum și părinților spirituali, nașilor noștri, care prin rugăciune și sfatul cel bun, ne-au întărit
și ne-au ajutat. În același timp, datorez mulțumiri, tuturor celor care au contribuit la formarea
mea, intelectuală și duhovnicească, profesorilor și învățătorilor mei, mai ales celor de la
Seminar și Facultate. Ei au fost adevărați părinți sufletești, care, cu timp și fără timp, mi-au
sădit în suflet, învățături și deprinderi teologice.
Mulțumiri aducem, pe această cale, și înaintașilor noștri, care s-au ostenit pentru această
comunitate. Un gând aparte, se îndreaptă către Pr. Anton Nicolae, care, cu ajutorul și sprijinul
dumneavoastră, a ridicat această frumoasă biserică, pentru Dumnezeu și satul nostru. Suntem
recunoscători pentru ca a înălțat acest locaș, și îl asigur că mă voi strădui, să zidesc și eu, câte
o biserică în sufletele fiecăruia dintre dumneavoastră.
Mă bucur totodată de prezența autorităților locale, a Dl. Primar și a Dl. Viceprimar, cărora
le mulțumesc pe această cale, și îi asigur de o frumoasă colaborare și sunt sigur că ne vor
sprijini, ca și până acum pentru binele comunități. De asemenea, mă bucur și mulțumesc
pentru prezență și D-nei Director, (precum și celorlalte cadre didactice) a Școlii din localitate,
cu care vom continua frumoasa activitate de parteneriat dintre Școală și Biserică.
Îngăduiţi-mi acum să mulţumesc şi celorlalţi oaspeţi, aici de faţă, pentru gestul prietenesc
de a fi alături de noi în această binecuvântată zi. Mulțumim, (Pr. Inspector și ) preoților
pentru slujba înălțătoare care s-a săvârșit astăzi, precum și cântăreților care au înfrumusețat-o
prin glasurile lor.
Iubiți credinicioși ai parohiei,
Dumneavoastră vă mulțumesc aparte, în chip deosebit, pentru prezența voastră astăzi, și
pentru căldura și dragostea cu care m-ați întâmpinat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom
conclucra de acum împreună pentru mântuirea noastră. De aceea, vă rog încă de la început, să
îmi fiți alături, ca și astăzi, în toată activitatea pe care o voi desfășura. Să mă sprijiniți cu
rugăciunea voastră, cu sfaturile și cu ostenelile voastre, în activitățile gospodărești și
filnatropice pe care le vom desfășura.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi împlini cu râvnă, așa cum am promis și la hirotonie, tot
ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor. Voi intensifica activitatea pastoral-
misionară și voi veghea asupra aprofundării valorilor evanghelice în parohia noastră. Prin
întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de
familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică.
Iubiți credinicioși,
În decursul veacurilor, mulți Sfinți Părinți s-au temut de această grea răspundere. Așa s-a
întâmplat cu Sfântul Ioan, unul dintre cei mai mari păstori ai Bisericii, care pentru cuvintele
sale a fost numit, Gură de Aur, dar care se considera nevrednic de preoție. Așa a făcut și
Sfântul Grigoire de Nazianz de la care ne-a rămas aceste cuvinte, care prezintă întocmai
slujirea preoțească: „Preotul trebuie să fie mai întâi el curat, ca apoi să curețe pe alții, să fie el
lumină, ca să lumineze pe alții, să fie el aproape de Dumnezeu ca să apropie pe alții, să fie el
sfânt, ca să sfințească pe alții.”
Evocând aceste cuvinte, realizăm încă odată măreția și responsabilitatea preoțească, de
aceea, mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacerile sale, și îl rugăm, cu umiliță, să ne ajute
nouă, cu Darul Său, să săvârșim lucrul ce îl începem acum. Mulțumiri încă odată, tuturor, și
fiecăruia în parte, pentru dragostea de a fi astăzi alături de mine.