Sunteți pe pagina 1din 2

TEST MONEDA ,anul 1, Saptamâna 4-9 mai 2020

Să se rezolve următoarele aplicatii și să se interpreteze rezultatele.

2,25 puncte/aplicație

1p din oficiu

1 .La nivelul unei economii , evoluția ratei inflației pe primele 6 luni ale anului se prezintă
astfel: ianuarie = 2,3%, februarie = 3,5%,martie = 2,8% ,aprilie =2,5%, mai= 2,2%,

iunie = 1,9%.

Un investitor deține la începutul anului suma de 70000 um .

a) Care este nivelul inflației dupa 6 luni?


b) Ce sumă ar trebui să dețină după 6 luni investitorul, astfel încât să se acopere pierderea
antrenată de inflație ?
c) Banca Z practică urmatoarele rate anuale ale dobânzii pentru depozite la termen: 15%
pentru depozite pe 3 luni; 17% pentru depozite la 6 luni;14% pentru depozite la o lună .

Daca investitorul decide să plaseze suma în depozit la 3 luni, cu capitalizarea dobânzii, ce


sumă va deține la finalul lunii iunie ?Care este dobânda obtinută?

d)Care este rata reală a dobânzii pentru un depozit la 6 luni? Ce semnificație are ?

2. La nivelul unei economii, numerarul reprezintă 67% din depozitele overnight. Sumele pastrate
de banci la banca centrala sunt egale cu 52000 um. Dacă baza monetară creşte cu o unitate,
atunci masa monetară în sens larg creşte cu 4,3. Nivelul M3 la momentul T0 =445000 um.

Să se determine:

a) Nivelul agregatului M1 , numerararul și depozitele overnight


b) Dacă Banca Centrală decide creşterea Bazei monetare cu 5%,prin emisiune monetară, cum se
va modifica masa monetară M3 în marime absolută , dacă celelalte rămân neschimbate?
c)Care va fi nivelul PIB ,daca gradul de monetizare al economiei devine 70% ,după ce masa
monetară înregistrat o creștere.
3. La T0 ,cursul de schimb este 5,37 RON/GBP. Se previzionează că rata inflației în România
va fi de 6,3% iar în UK va fi de 2,4%.
a) Ce nivel va înregistra cursul RON/GBP la finalul perioadei ,în conformitate cu Teoria Paritătii
Puterii de Cumparare (PPP)?

b) Să se determine gradul de apreciere sau depreciere al RON.

4. Coșul de bunuri și servicii pe baza căruia se determină IPC, prezintă următoarea structură :
mărfurile alimentare au o pondere de 34%, mărfurile nealimentare 22%, serviciile au o pondere
de 25% iar utilitățile publice(gaze,electricitate,etc) au o pondere de 19% .

a) Să se determine rata inflației la finalul anului ,stiind că prețurile mărfurilor alimentare au


crescut cu 3,6% , prețurile nealimentare au crescut cu 1,7% , prețul serviciilor a scăzut cu 2, 5%,
iar prețurile aferente utilităților publice au crescut cu 4,5%.

b)De asemenea, stiind că în activitatea bancară ,băncile practica, în anul N ,o rată a dobânzii de
2,5% dobânzii la depozite ,să se determine rata reală pe care o poate înregistra un investotor
care doreste să și plaseze disponibilitățile în depozite bancare.