Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I RELAŢIILE DINTRE SOŢI
Secţiunea I Noţiuni generale privind relaţiile dintre soţi............................. 4

Secţiunea a II-a Relaţiile patrimoniale dintre soţi.......................................... 5

Secţiunea a III – a Regimul matrimonial. Noţiune şi caractere.................... 7

Secţiunea a IV-a Evoluţia legislaţiei referitoare la regimul juridic aplicabil


comunităţii de bunuri începând din 1864 până-n 9

prezent................................
CAPITOLUL II ASPECTE PRIVIND BUNURILE SOŢILOR
Secţiunea I Clasificarea bunurilor soţilor....................................................... 13

Secţiunea a II – a Natura juridică a comunităţii matrimoniale..................... 15

CAPITOLUL III BUNURILE PROPRII ALE SOŢILOR ŞI


DREPTURILE ACESTORA ASUPRA LOR
Secţiunea I Categoriile de bunuri proprii…………………………………. 19

1. Bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei - art. 31 lit.a………... 19

2. Bunurile dobândite în legătură cu persoana unuia dintre soţi……………. 20

2.1. Bunurile dobândite prin moştenire, legat sau donaţie, afară numai
dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune (art.31 lit.b)………. 20
2.2. Bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei unuia
dintre soţi (art. 31 lit. c)........................................................................... 25

2.3. Bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă,


manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice,
proiectele de invenţii, precum şi alte asemenea bunuri (art.31 lit. d)….. 29

2.4. Indemnitatea de asigurare şi despăgubirea pentru pagube


pricinuite persoanei (art. 31 lit. e)……………………………………… 32

3. Valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a


trecut această valoare (art. 31 lit. f)………………………………………….. 33

Secţiunea a II- a Drepturile soţilor asupra bunurilor proprii………………. 36

CAPITIOLUL IV CALIFICAREA UNOR BUNURI CA FIIND


COMUNE SAU PROPRII
Secţiunea I Venitul din muncă........................................................................ 39

Secţiunea a II – a Sumele economisite depuse la C.E.C sau la bănci............ 49

Secţiunea a III- a Situaţiile speciale ce se pot ivi cu privire la soarta unor


imobilele.......................................................................................................... 51

Secţiunea a IV-a Dreptul de folosinţă asupra locuinţei................................. 69

Secţiunea a V-a Fructele şi productele.......................................................... 71

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE........................................................................................... 74