Sunteți pe pagina 1din 2

I.

TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

1. Apostol Tofan, D., Drept administrativ, vol. I, ediţia a 2-a, C.H. Beck,
Bucureşti, 2008;
2. Boboș Gh., Statul și dreptul în civilizația și cultura universal, Ed.
Argonaut, Cluj Napoca, 2006;
3. Carp, R. şi Stanomir, I., Limitele Constituţiei. Despre guvernare,
politică şi cetăţenie în România, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2008;
4. Constantinescu, M., Iorgovan, A., Muraru, I. şi Tănăsescu, S.,
Constituţia Românieirevizuită, comentarii şi explicaţii, Ed. All Beck,
Bucureşti 2004;
5. Deaconu Șt., în Constituţia României, Comentariu pe articole, I.
Muraru, Tănăses E.S. (coord.), Ed. C.H. Beck, București, 2008;
6. Deleanu I., Instituții și proceduri constituționale, Vol. II, Ed. Servo –
Sat, Arad, 1998;
7. Ionescu C., Tratat de drept constituţional contemporan, ed. a 2-a, Ed.
C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
8. Iorgovan, A., Vedinaș V., Tratat de drept administrativ, vol. I şi II,
ediţia a 4-a, All Beck, Bucureşti, 2005;
9. Kelsen H., Doctrina pură a dreptului, Ed. Humanitas, București, 2000;
10. Muraru I.,Constantinescu M., Tănăsescu E.S., Enache M.,
Iancu Gh., Interpretarea Constituției. Doctrină și practică, Ed. Lumina
Lex, București, 2002;
11. Muraru I., Tănăsescu E.S. (coord.), Constituția României.
Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2008;
12. Muraru I., Tănăsescu E.S., Drept constituțional și instituții
politice, ed. 14, Vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2011;
13. Preda M., Vasilescu B., Drept administrativ, Partea specială,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006,
14. Safta M., Drept constituțional și instituții politice, Vol. ITeoria
generală a dreptului constituțional. Drepturi și libertăți, ed. a IV – a
revizuită, Ed. Hamangiu, București, 2018;
15. Safta M., Drept constituțional și Instituții politice,Vol. II. Instituții
politice , Ed. Hamangiu, București, 2015;
16. Toader T., Safta M., Dialogul judecătorilor constituționali, Ed.
Universul Juridic, București, 2015;
17. Toader T. Safta M., C onstituția României, ed. a II-a, Ed.
Hamangiu, București, 2016;
18. Vida I., Puterea executivă şi administraţia publică, ed. a II-a,
Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012