Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCERE .................................................................................................................... 2

CAPITOLUL I
DIMENSIUNI CRIMINOLOGICE PRIVIND TERORISMUL .................................. 4
I.1. Conceptualizarea criminologică a terorismului .................................................................. 4
I.2. Terorismul “zonelor gri” – parte a criminalității strategice ................................................ 7
I.3. Constituie teroriştii o categorie deosebită de criminali? ..................................................... 8
I.4. Elemente psihologico-criminologice privind pregătirea şi derularea acţiunilor
teroriste ..................................................................................................................................... 9

CAPITOLUL II
ATENTATORUL TERORIST: AGENT DE ACȚIUNE CRIMINALĂ ................... 12
II.1. Atentatorii teroriști destabilizatori ai ordinii sociale ....................................................... 14
II.2. Teroriștii – infractori de drept comun ............................................................................. 16
II.3 – Atentatorii teroriști profesioniști (instituționali) ........................................................... 22
II.4. Atentatori teroriști fanatici .............................................................................................. 24
II.5. Atentatorii teroriști răzbunători ....................................................................................... 27

CAPITOLUL III
PROFILUL PSIHO-SOCIOLOGIC AL ATENTATORULUI TERORIST .............. 32
III.1. Trăsături psiho-sociologice de bază ale atentatorului terorist ........................................ 34
III.2. Femeile-terorist .............................................................................................................. 36
III.3. Atentatorul terorist sinucigaș ........................................................................................ 38
III.4. Lupul singuratic – modelul teroristului modern ............................................................ 41
III.5. Profilul terorist al jihadistului occidental ....................................................................... 46

CAPITOLUL IV
DIPLOMATIA IN COMBATEREA TERORISMULUI ........................................... 50
IV.1. Terorismul modern ........................................................................................................ 50
IV.2. Abordarea diplomatică a problematicii terorismului modern ........................................ 51
IV.3. Inițiativa diplomatică românească pentru incriminarea jurdică a “crimei de terorism”..53

CONCLUZII .......................................................................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................... 58