Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND TERORISMUL

Secțiunea 1.1. Istoricul apariţiei şi evoluţia terorismului

Secțiunea 1.2. Încercări de definire și caracteristici ale terorismului

Secțiunea 1.3. Tipuri de manifestări ale terorismului

Secțiunea 1.4. Motivații și cauze ale terorismului

Secțiunea 1.5. Organizarea și modul de acțiune al grupărilor teroriste ( descriere terorist)

CAPITOLUL 2. TERORISMUL CONTEMPORAN ȘI INTERNAȚIONAL

Secțiunea 2.1. Considerații generale cu privire la terorismul contemporan și terorismul


internațional

Secțiunea 2.2. Clasificarea actelor de terorism

Secțiunea 2.3. Premisele comunicaţionale ale terorismului

CAPITOLUL 3. INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DE TERORISM

Secțiunea 3.1. Incriminarea faptelor de terorism

Secțiunea 3.2. Organizarea și planificarea actelor premergătoare

Secțiunea 3.3. Combaterea terorismului

Secțiunea 3.2. Antiterorismul și prevenirea terorismului

Secțiunea 3.3. Cooperarea internaţională în scopul prevenirii şi combaterii terorismului

Secțiunea 3.4. Aspecte teoretice și jurisprudențiale privind actele de terorism