Sunteți pe pagina 1din 20

TEMA 1:

Conținutul, rolul și funcțiile


finanțelor publice
Eșecul pieței și bunurile publice
PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN | CURS 2
Conținutul temei

Conținutul, rolul
 Eșecul pieței
 Bunurile publice

și funcțiile  Externalitățile

finanțelor
 Repartiția și redistribuirea resurselor
(veniturilor)

publice  Rolul stabilizator, regulator și de


control al statului
Rezultatele așteptate ale cursului
Studenții vor fi capabili să:

• Descrie modul în care guvernul influențează fluxul circular al veniturilor și cheltuielilor într-
o economie de piață

• Definească bunurilor publice și să discute caracteristicile acestora

• Explice diferențele dintre bunurile publice și bunurile private

• Descrie cum modul de furnizare a bunurilor publice de către guvern prin instituțiile
publice
• Discute metodele de furnizare a bunurilor publice bazate pe cooperare și contribuții
voluntare

• Analizeze problema pasagerului clandestin

• Definească conceptul de externalitate și să explice cum externalitățile pozitive sau


negative influențează eficiența piețelor

• Descrie rolul impozitelor corective și al subvențiile în internalizarea externalităților

• Explice teorema lui Coase și utilitatea acesteia


Conceptul de Finanțe publice

Conținut Definiții
 Fonduri băneşti la dispoziţia  “Finanţele publice reprezintă domeniul
economic care studiază activităţile derulate de
statului instituţiile aparţinând aparatului guvernamental
şi mijloacele alternative de finanţare a
 Bani şi bunuri utilizate pentru cheltuielilor guvernamentale.”
funcţionarea instituţiilor  Se vor studia bazele economice ale
publice activităţilor guvernamentale
 Se vor analiza impactul cheltuielilor
 Totalitatea resurselor şi a publice, al reglementărilor, al impozitelor,
sarcinilor care se referă la al îndatorării asupra capacităţii de muncă
a indivizilor, asupra investiţiilor şi asupra
activitatea instituţiilor publice consumului
 Mijloace de intervenţie ale  David Hyman (2005)
statului în economie
 Ansamblul activităţii
desfăşurate de sectorul  “Scopul finanţelor publice este acela de a
conduce la înţelegerea rolului statului în
public al economiei, inclusiv economie”.
politicile financiare  Jonathan Gruber (2005)
Mărimea sectorului guvernamental
UE, 2017
60.0
56.5
54.0
51.9 52.2
49.9
50.0 48.7 49.2 49.3
46.6 46.9 47.0 47.3
43.9 45.0 45.7 45.8
42.5 42.5 43.1 43.2
40.2 40.9 41.0 41.1
39.0 39.1 39.3
40.0 37.5 37.7 37.8
36.2
35.1
33.1 33.6 34.2

30.0
26.3

20.0

10.0

0.0
Rolul guvernului în economia de
piață Piața
bunurilor și
serviciilor

Gospodării Guvern Firme

Piața
factorilor
de
producție
?
 Incapacitatea pieței de a contribui la
mazimizarea eficienței economice
prin produsele furnizate

Satisfacerea nevoilor membrilor

Eșecul

societăţii nu se poate realiza
întotdeauna pe seama bunurilor
private prin mecansimul pieţei şi, de

pieței aceea, se recurge la diferitele


prestaţii efectuate de către unităţile
publice care îşi desfăşoara
activitatea dupa deciziile autorităţilor
publice
Eficiența economică pe o piață
concurențială aflată în echilibru
Cel mai bun Din cauză Prin decizii
Echilibru pe o piață

penru întreaga societate

pentru întreaga societate


Piața nu este capabilă să
concurențială

Guvernul intervine pentru a


asigure cel mai eficient rezultat

furniza cel mai eficient rezultat


rezultat decizilor care vizează
pentru bazate pe bunăstarea
societate raționalitate socială
atunci când individuală
se adoptă
decizii
colective
Eșecul pieței

Nevoile
populației

Nevoi
Nevoi
colective
individuale
(sociale)

Mecansimul Bunuri Mecanismull


Bunuri private Guvern
pieței publice pieței
Bunurile publice

Definiție Caracteristici
non-rivalitate = utilizarea unui
 “Sunt bunuri de care se 
bun public de către un individ
nu reduce cantitatea de bunuri
bucură toată lumea în de acest fel pe care le consumă
ceilalţi indivizi şi nu reduce
comun, astfel încât beneficiile derivate din consumul
rezervat celorlaltor indivizi;
consumarea unui  non-excludere
asemenea bun de catre  a)tehnică: imposibilitatea
tehnică de excludere a unui
individ nu împietează individ de la consumul
bunurilor publice  problema
asupra consumarii pasagerului clandestin
b)politică: nu este de dorit
aceluiaşi bun de către un

excluderea unui individ de la
consumul bunurilor publice,
alt individ.” datorită unor raţiuni economice,
sociale, costurilor ridicate de
tranzacţionare sau costurilor
 Samuelson, 1954 marginale zero ale consumului
adiţional în cazul bunurilor non-
rivale.
Tipuri de bunuri
• Excludere, • Non-
Rivalitate excludere,
Rivalitate

.............. ..............

.............. ..............

• Non- • Non-
rivalitate, rivalitate,
• Excludere • Non-
excludere
Cererea pentru bunurile publice

Cantitatea pentru un bun public pur


Cantitatea solicitată pentru un bun privat
se stabilește prin adăugarea numărului
pur se stabilește însumând cantitățile
de indivizi care sunt dispuși să
solicitate aferente fiecărui nivel de preț.
plătească pentru fiecare cantitate.
Stabilirea cantității optime
finanțată prin contribuții voluntare
Număr 1 2 3 4
gardieni/
săptămână
BMA RON 300 RON 250 RON 200 RON 150

BMB 250 200 150 100

BMC 200 150 100 50

RON 750 RON 600 RON 450 RON 300


RON 450 RON 450 RON 450 RON 450
 Cantitatea cu care fiecare individ
Echilibrul de tip contribuie pentru furnizarea bunului
Lindhal prin public trebuie ajustată, astfel încât
fiecare individ să dorească aceeași
contribuții voluntare cantitate din respectivul bun public;
 Suma contribuțiilor voluntare ale
fiecărui individ trebuie să fie egală cu
costul marginal al producerii bunului
respectiv;
 Toți indivizii trebuie să agreeze, de
comun acord și fără constrângeri, în
a contribui la finanțarea respectivei
cantități din bunul public;
 Acest aranjament este eficient.
Furnizarea bunurilor publice (I)

 “Pentru ca un bun public să poată fi disponibil pentru consum, el


trebuie să fie furnizat în mod colectiv, fie prin aranjamente private
voluntare, fie in mod public, prin intermediul bugetului.”
 (Brown & Jackson, 1990)

 “Rolul guvernului în ce priveşte bunurile publice este să globalizeze


cererea consumatorilor pentru aceste bunuri şi să o transfere
producătorilor din sectorul privat. Dacă nu există o exprimare publică a
cererii, atunci nu va exista o producţie de bunuri publice.”
 (Singer, 1972)
Furnizarea bunurilor publice (II)

 Participarea autorităţilor publice la satisfacerea


nevoilor colective este determinată de imposibilitatea
sectorului privat de a oferi anumite bunuri şi servicii din
următoarele considerente:
 nu este organizat, sub raport tehnic, să desfăşoare
asemenea activităţi
 nu poate stabili cu exactitate beneficiarii serviciilor
prestate pentru a le solicita preţul datorat
 deşi este capabil să producă astfel de bunuri nu îşi
poate asuma o astfel de sarcina datorită
incapacităţii beneficiarilor de a suporta costul
acestora.
Furnizarea bunurilor publice la
nivelul administrațiilor locale
Problema pasagerului clandestin

• Pasagerul clandestin • Comportamentul de • Dacă toți membri


1.

2.

3.
este persoana care pasager clandestin comunității ar alege
beneficiază de bunul poate reprezenta o această strategie,
public fără să fi strategie rezonabilă, atunci nu ar mai fi
contribuit finanțarea având în vedere că nu posibilă producerea și
costului de producere există penalizări și ca furnizrea bunului public
a respectivului bun puțini indivizi aleg
• Această problemă această strategie
este rezultatul
comportamentului
indivizilor care preferă
să se bucure de
beneficii sub forma
externalităților
finanțate de alți indvizi
și cu cost zero pentru
ei.
Dilema deținutului

Strategii/Beneficii B contribuie B nu contribuie

A contribuie 5,5 5,10

A nu contribuie 10,5 0,0


online.ase.ro
ÎNTREBAREA PROFESORULUI