Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA 1:

Conținutul, rolul și funcțiile


finanțelor publice
Externalitățile, funcția de repartiție, rolul de
stabilizator, regulator și de control al statului
PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN | CURS 3
Conținutul temei

Conținutul, rolul
 Eșecul pieței
 Bunurile publice

și funcțiile  Externalitățile

finanțelor
 Repartiția și redistribuirea
resurselor (veniturilor)

publice  Rolul stabilizator, regulator și de


control al statului
Externalitățile

Rosen (1992) Cullis & Jones (1992)


 “O externalitate are  “Există o externalitate atunci
când bunăstarea unui
loc atunci când individ depinde nu numai
activitatea unei de bunurile si serviciile pe
entităţi afectează care le cumpără şi
bunăstarea alteia consumă acesta, ci şi de
activitatea altui individ,
într-un mod aflat în existând, astfel, o
afara interdependenţă ce are loc
mecanismelor în afara mecanismului
pieţei.” preţului.”
Exemple
Poluarea
aerului
Fumul de
țigară
Efectul
de smog
Externalități Ploaia
acidă
Clasificare externalități

Negative Pozitive Pecuniare


 Reprezintă  Reprezintă  Efectul care se
costuri pentru beneficii pentru manifestă prin
terțe entități o terță entitate creșterea/reducer
altele decât alta decât ea prețului unui
cumpărătorii cumpărătorii sau bun sau serviciu
sau vânzătorii vânzătorii unui ca urmare a
unui anumit anumit produs modificării cererii
produs ce nu ce nu sunt sau ofertei pentru
sunt reflectate reflectate de respectivul
în prețurile prețurile pieței. bun/serviciu.
pieței.
Soluționare externalități prin
negocieri private

Exemplu
Finanțele publice și externalitățile
Impozite corective Metodă de internalizare a externalităților negative
• Are rolul de a ajusta costul marginal privat al unui bun sau serviciu

Subvenții corective Metodă de internalizare a externalităților pozitive


• Reprezintă o cheltuială efectuată de guvern către cumpărătorii/vânzătoriiI unui
anumit produs pentru ca prețul acestuia să se reducă

Teorema lui Coase Stabilirea drepturilor de proprietate pentru utilizarea resurselor


•Guvernele, prin stabilirea drepturilor de proprietate a utilizării resurselor, pot internaliza efectele externalităților
•Utilizatorii cărora li s-a garantat dreptul de proprietate vor beneficia de efectele acestuia deaorece dețin un drept de
proprietate valoros care poate fi utilizat în folos porpriu sau care poate fi tranzacționat
•Atribuirea dreptului de proprietate de către Guvern afectează modul de distribuire a veniturilor între utilizatorii acellorași resurse
Externalitățile negative și impozitele
corective
Externalitățile pozitive și subvențiile
corective
Funcția de repartiție
Faza I
Constituirea
fondurilor
bănești identificarea şi ierarhizarea în
uncţie de anumite criterii a
nevoilor sociale;
dimensionarea volumului
cheltuielilor publice şi
repartizarea pe destinaţii:
învătământ, sănătate, cultură,
asigurări sociale, protecţie
socială, gospodărie comunală
şi locuinţe, apărare naţională,
ordine publică, acţiuni
economice, datorie publică,
alte acţiuni
Faza II
Distribuirea
fondurilor
bănești
Inegalitate în distribuirea veniturilor
OECD, 2012
0.6 12

0.5 0.48210 10

0.4 0.389 8

0.335 0.34 0.341


0.324 0.326 0.326
0.299 0.3 0.302
0.29 6.2
0.3 0.276 0.278 6
0.261 0.262
0.249 0.251 0.252 0.252
4.9 4.9
4.7
4.4 4.4 4.3
0.2 3.9 4
3.8 3.8
3.5 3.5
3.2 3.3 3.3 3.3
3.1
2.9 2.9

0.1 2

0 0

Gini coefficient of disposable income post-tax and transfers P90/P10


Redistribuirea veniturilor

 REDISTRIBUIREA VENITURILOR: de la un grup social


la altul.
Poate conduce la pierderi de eficienţă
deoarece procesul de redistribuire conduce la
abaterea comportamentului indivizilor faţă de
punctul de maximizare a eficienţei
Impozitarea excesivă a veniturilor foarte mari
poate conduce la reducerea productivităţii
muncii, ca şi în cazul indivizilor cu venituri
reduse care beneficiază de transferuri de
natură socială din partea guvernului.
Funcția de control

Controlul financiar se efectueaza in faza


Este strans legata de functia de repartitie
repartitiei, urmarindu-se provenienta
dar are o sfera de manifestare mai larga
resurselor, destinatia acestora, nivelul la
decat aceasta deoarece vizeaza, pe langa
care se constituie, dimensiunea in raport cu
constituirea si repartizarea fondurilor din
PIB, gradul de redistribuire a fondurilor intre
economie si modul de utilizare a resurselor.
sferele de activitate etc

Funcția de control

Instituţiile abilitatea cu realizarea funcţiei de


control: Ministerul Finanţelor, organe ale
Controlul financiar se exercita asupra Curţii de Conturi, organe specializate ale
productiei realizate in sectorul public. ministerelor, departamentelor,
întreprinderiloe de stat şi instituţiilor publice
etc
Funcția de macrostabilizare
Corectarea influențelor ciclului
Restabilirea echilibrului economic
economic asupra economiei prin
prin finanțe publice
finanțe publice
Exemplu!
Exemplu!

Funcția de
stabilizare
economică

Încurajarea activității economice Reducerea activității economice


prin finanțe publice prin finanțe publice
online.ase.ro
ÎNTREBAREA PROFESORULUI